Manifestatie Warschau (foto: Selma Franssen)
Verslag, Nieuws, Wereld, Milieu, Politiek, Klimaatakkoord, VN-Klimaattop, COP19 -

Gelekte memo COP19: VS wil ontwikkelingslanden niet financieel ondersteunen

WARSCHAU – De Britse krant 'The Guardian' heeft een memo in handen die toont dat onderhandelaars van de VS op de VN-klimaattop in Warschau vrezen dat de focus van de onderhandelingen op historische verantwoordelijkheid voor klimaatverandering komt te liggen. De VS wil ontwikkelingslanden, die zich moeten voorbereiden op opwarming van de aarde, niet financieel ondersteunen. Ondertussen verlopen de onderhandelingen in Warschau steeds moeizamer.

woensdag 20 november 2013 15:15
Spread the love

Volgens The Guardian vreest de Amerikaanse delegatie op de VN-klimaattop dat de gesprekken in Warschau “zich steeds meer zullen richten op schuld en aansprakelijkheid” en dat arme landen compensatie zullen eisen voor “klimaatschade door stijging van de zeespiegel, droogte, krachtige stormen en andere negatieve gevolgen.”

Klimaatfinanciering heikel punt in onderhandelingen

In Warschau onderhandelen landen over afspraken om klimaatopwarming onder de volgens wetenschappers kritische grens van 2 graden Celsius te houden. Op die manier zouden de ergste gevolgen van klimaatverandering afgewend kunnen worden.

Klimaatrampen, waaronder extreme droogte en stormen, vinden nu echter al plaats en zullen ook als de wereldwijde CO2-emmissie teruggedrongen wordt, niet geheel voorkomen kunnen worden.

Daarom wordt er ook onderhandeld over het vrijmaken van geld dat nodig is om landen voor te bereiden op, en zich aan te passen aan, een veranderend klimaat. Op de klimaattop in Kopenhagen in 2009 is afgesproken dat er 100 miljard dollar per jaar voor klimaatfinanciering vrijgemaakt moet worden. De meeste landen hebben nog niet duidelijk gemaakt waar dat geld vandaan gaat komen.

Verlies en schade

Ontwikkelingslanden vinden dat ontwikkelde landen historisch gezien de meeste CO2-uitstoot veroorzaakt hebben en daarmee een schuld hebben naar ontwikkelingslanden, die vaak het eerst en het hardst geraakt worden door klimaatrampen.

Uit de gelekte memo blijkt dat de VS alles inzet om te voorkomen dat dit schuldvraagstuk in juridisch bindende termen in het klimaatakkoord wordt opgenomen. De VS wil geen geld vrijmaken voor klimaatadaptie en ook niet voor compensatie aan kleine landen voor wat in VN-termen ‘verlies en schade’ ten gevolge van klimaatverandering wordt genoemd.

“We hebben niet de middelen om ons aan te passen”

Yeb Sano, onderhandelaar van de Filipijnen, legde aan DemocracyNow! uit waarom het principe van verlies en schade zo belangrijk is voor ontwikkelingslanden: “Klimaatverandering richt, zoals we weten, ravage aan in vele delen van de wereld, en dat manifesteert zich nu al op vele manieren. Mensen, landen en gemeenschappen moeten zich aanpassen aan een veranderend klimaat.”

“Wanneer mensen in natuurlijke ecosystemen niet meer in staat zijn om zich adequaat te passen, dan krijg je te maken met verlies en schade. De zeespiegel stijgt, stormen worden intenser, extreme droogte; dit zijn de dingen die gebeuren, en waar ontwikkelingslanden zich niet tegen kunnen wapenen. Dat is waarom dit mechanisme in het akkoord moet worden opgenomen.”

Tegenstrijdige belangen botsen bij onderhandelingen

De onderhandelingen over klimaatfinanciering en klimaatcompensatie vormen daardoor op twee fronten een struikelblok. Het gaat om een schuldvraag, maar ook om een financieringskwestie.

Onderhandelaars van de diverse landen hebben voorstellen ingediend die haaks op elkaar staan en moeilijk te verenigen zijn tot een uiteindelijke afspraak. Arme landen willen toezeggingen zien, terwijl veel ontwikkelde landen geen concrete financieringsvoorstellen doen of eerdere beloftes afzwakken.

De Europese Unie heeft nog geen enkele tekst over klimaatfinanciering ingediend, terwijl COP19 bijna afgelopen is. Ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden lijken daardoor steeds verder van elkaar af te drijven in de onderhandelingen.

Onderhandelaars G77 storen zich aan houding Australië

Dinsdagnacht bereikten deze spanningen een kookpunt. Onderhandelaars van de G77-landen (een coalitie van ontwikkelingslanden), liepen weg uit de onderhandelingen over de specifieke tekst over ‘verlies en schade’.

Zij vonden dat de Australische onderhandelaars de onderhandelingen blokkeerden. De Australische regering besloot eerder deze week al haar reductiebeloftes te laten varen en in te zetten op fossiele brandstoffen, terwijl in Australië 10.000 mensen de straat op gingen in protest tegen de antiklimaatagenda van de zittende regering.

Dat de Australische onderhandelaars bovendien als enigen gekleed in t-shirts verschenen, terwijl het zo’n 4 graden is in Warschau, werd door eilandstaten die dagelijks geconfronteerd worden met de gevolgen van een stijgende zeespiegel, gezien als een grove provocatie. 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!