Fabrieksuitstoot (foto: Flickr Creative Commons).
Nieuws, Wereld -

CO2-uitstoot bereikt nieuw record

WARSCHAU — Door de verbranding van fossiele brandstoffen is in 2013 een recordhoeveelheid van 36 miljard ton CO2 uitgestoten in de atmosfeer. Het Global Carbon Project schat in een gisteren gepubliceerd rapport dat de uitstoot dit jaar 2,1 procent hoger uitkomt dan in 2012.

woensdag 20 november 2013 13:11
Spread the love

De toename is iets lager dan de gemiddelde toename over de jaren 2000-2013, zegt Corinne Le Quéré van het Tyndall Centre for Climate Research in Groot-Brittannië. “Dit is het tweede jaar op rij waarin de uitstoot minder groeit. Misschien kunnen we daaruit concluderen dat er sprake is van een voorzichtige vooruitgang.”

Toch laten de harde cijfers zien dat de klimaatgesprekken van de Verenigde Naties er niet toe geleid hebben dat de uitstoot is teruggedrongen. Over klimaattop die deze week in Warschau wordt gehouden, heerst dan ook weinig optimisme.

De uitstoot volgt nog steeds het hoogste scenario van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, zegt ze. “Daarin wordt uitgegaan van een stijging van de temperatuur met 5 graden. Dat is een absolute tragedie voor de mensheid.”

China

Door de 36 miljard ton CO2 die dit jaar is uitgestoten, zal de temperatuur op aarde ongeveer 0,04 graden stijgen gedurende een periode van duizenden jaren. Elke ton uitstoot draagt bij aan de opwarming, zegt Le Quéré.

Het CO2-gehalte in de atmosfeer is in de afgelopen eeuw met ongeveer 40 procent gestegen. De oceanen hebben 97 procent van de extra warmte die deze emissie veroorzaakt, geabsorbeerd. Dat is de enige reden dat de temperaturen wereldwijd niet sneller stijgen. De oceanen kunnen die taak echter niet eeuwig blijven vervullen.

De belangrijkste verantwoordelijke voor de uitstoot over 2013 is China, met 27 procent van het totaal. Maar de emissie per inwoner is in Australië bijna drie keer zo hoog als in China. Andere grote vervuilers zijn volgens het Global Carbon Project de Verenigde Staten (14 procent), de Europese Unie (10 procent) en India (6 procent).

Terwijl de uitstoot in India en China nog elk jaar groeit, nam die in de VS af met 3,7 procent. Dit komt doordat er meer (schalie)gas gebruikt wordt, als gevolg van een toegenomen gasproductie. Bij de verbranding van gas komt minder CO2 vrij. De Amerikaanse steenkoolexport bloeide echter in 2013.

CO2-Atlas

Gisteren werd ook een Global Carbon Atlas gelanceerd, een website die laat zien hoeveel CO2-landen uitstoten. Deze uitstoot, en ook de uitstoot in het verleden, kan vergeleken worden met andere landen.

De Atlas laat duidelijk zien dat steenkool de grootste vervuiler is. Polen, gastland van de Klimaattop deze week, haalt 86 procent van zijn energie uit kolen, en het land wil de industrie nog laten groeien. Naast de internationale Klimaattop wordt in Warschau ook een top van de World Coal Association gehouden.

De steenkoolindustrie praat over CO2-opslag, maar die optie is te duur en er zijn niet genoeg plaatsen om CO2 op te slaan, zegt Samantha Smith van het Wereldnatuurfonds (WWF).

Voor ontwikkelingslanden is hernieuwbare energie sneller, goedkoper en meer gedecentraliseerd. Deze energie heeft het voordeel dat lucht, water en land niet vervuild worden, zegt ze.

Willen we een redelijke kans hebben om de temperatuurstijging in komende decennia te beperken tot 2 graden, dan mag de cumulatieve emissie van CO2 niet boven 2900 ton uitkomen, zegt het IPCC. Negenenzestig procent daarvan is al in de atmosfeer. Maar zelfs een temperatuurstijging van 2 graden is niet veilig, gezien de toename van extreme weersomstandigheden, verzuring van de oceanen, het smelten van het poolijs en andere gevolgen die al zichtbaar zijn bij de huidige opwarming van 0,8 graden.

Auteur: Stephen Leahy

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!