COP19 Manifestatie: Time's Up (foto: Selma Franssen).
Nieuws, Europa, Milieu, Politiek, Klimaatverandering, Klimaatakkoord, Warschau, VN Klimaattop, Analyse, COP19, Steenkolencentrales -

COP19: tussenstand van een week klimaatonderhandelingen

WARSCHAU - Op maandag begon de tweede week van de VN-klimaatonderhandelingen (COP19) in Warschau. Op de straten werd gemanifesteerd voor een sterk klimaatakkoord, in het Nationale Stadion van Warschau werd druk gelobbyd en beloftes werden verder afgezwakt. Er zijn nog een paar dagen te gaan om het tij te keren.

dinsdag 19 november 2013 15:25
Spread the love

Onderhandelaars uit de hele wereld zijn in Warschau om een ??werkplan te ontwikkelen, dat moet leiden tot een bindende globale overeenkomst over klimaatverandering in 2015. In dat jaar moet er in Parijs een akkoord ter vervanging van het Kyoto-protocol komen, dat de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen regelt.

De inzet van de onderhandelingen is om opwarming van de aarde niet hoger dan 2 graden Celsius te laten komen, wat volgens wetenschappers een kritische grens is.

Duizenden manifesteren in Warschau en Australië

Op 16 november manifesteerden 2.000 mensen in de straten van Warschau, terwijl de Japanse en Australische regeringen besloten hun reductiebeloftes te laten varen en in te zetten op fossiele brandstoffen. In Australië gingen 10.000 mensen de straat op in protest tegen de antiklimaatagenda van de zittende regering.

In het Nationale Stadion van Warschau, de locatie van COP19, liet het bedrijfsleven ook van zich horen: multinationals hebben de agenda mede mogen bepalen tijdens de pre-onderhandelingen en in het stadion kun je niet om de sponsoruitingen van onder meer General Motors en ArcelorMittal heen.

“Steenkolentop is klap in het gezicht van klimaatslachtoffers”

Daarnaast vond er een tweedaagse conferentie over ‘Schone Steenkool’ plaats bij het Poolse ministerie van Economische Zaken in Warschau, wat kon rekenen op afkeuring van NGO’s en veel onderhandelaars.  

“Het hosten van een PR-evenement voor de kolenindustrie tijdens een klimaatconferentie is een klap in het gezicht van alle mensen die lijden onder de effecten van klimaatverandering. Nieuwe investeringen in fossiele brandstoffen, zoals kolen en olie, moeten worden stopgezet en overgeheveld naar hernieuwbare energie”, zei Martin Kaiser, hoofd van de COP19-delegatie van Greenpeace International.

Klimaatfinanciering

Een van de onderwerpen die op tafel liggen, is het geld dat nodig is om landen voor te bereiden op, en zich aan te passen aan, een veranderend klimaat. Op de klimaattop in Kopenhagen in 2009 is afgesproken dat er 100 miljard dollar per jaar voor klimaatfinanciering vrijgemaakt moet worden.

Waar dit geld vandaan gaat komen, is een heikel punt in de onderhandelingen. Bij de laatste klimaattop in 2012 in Doha, zei België een bedrag van minstens 150 miljoen euro voor de periode 2013-2015 toe. België is niet het enige land dat geld tekort komt om deze belofte na te komen (er ontbreekt meer dan 57 miljoen euro in de Belgische begroting om deze toezegging waar te kunnen maken).

Klimaatcompensatie

Een ander struikelblok is het vrijmaken van geld om landen te compenseren die getroffen worden door klimaatrampen. Tyfoon Haiyan die over de Filipijnen raasde en enorme schade achterliet, maakte dit thema actueler dan op alle eerdere VN-klimaattoppen.

Er is overeenstemming dat er geld moet worden vrijgemaakt, maar ook dit ligt gevoelig omdat ontwikkelingslanden vinden dat ontwikkelde landen extra moeten compenseren, aangezien zij historisch gezien de meeste CO2-uitstoot veroorzaakt hebben.

Hoe moeten verantwoordelijkheden verdeeld worden?

Daarmee komen we ook meteen aan bij het volgende lastige punt: er is overeenstemming tussen onderhandelaars dat CO2-reductie nodig is, maar moeten ontwikkelingslanden net zo hard gaan reduceren als landen in het Noorden, of wordt er voor hen een overbruggingsperiode afgesproken waarin ze hun fossiele energie-industrie mogen blijven ontwikkelen?

Woensdag moeten er beslissingen gaan vallen over de financiële kant van het akkoord. Observatoren van COP19 hopen dat de onenigheid over geld en verantwoordelijkheden niet zal leiden tot uitstel van maatregelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Ban Ki-moon, algemeen-secretaris van de Verenigde Naties, komt dinsdag in Warschau aan. Hij liet de pers weten in Warschau te zullen pleiten voor reductie van de uitstoot van broeikasgassen en dat hij rekent op de Europese Unie om deze ontwikkeling te leiden.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!