Tijdens COP19 voert Greenpeace actie tegen vervuilende industrie in Polen. (Foto: Greenpeace International)
Nieuws, Wereld, Europa, Economie, Politiek, België, Greenpeace, Klimaatverandering, Klimaattop, Klimaatakkoord, Verenigde Naties, Warschau, VN Klimaattop, WWF, COP19, Klimaattrein -

Leden Belgische delegatie klimaatconferentie gaan in hongerstaking

Maandag 11 november startte de Klimaattop van de Verenigde Naties in Polen. België moet dringend zijn huiswerk doen voor die klimaattop, zegt het Wereld Natuur Fonds. Leden van de Belgische delegatie van ngo’s gaan in symbolische hongerstaking om solidariteit te tonen met de Filipijnse klimaatslachtoffers van tyfoon Haiyan en om België dringend op te roepen tot een daadkrachtig klimaatbeleid.

donderdag 14 november 2013 20:12
Spread the love

De negentiende klimaattop (COP19), is een aanloop naar een groter overleg in Parijs in 2015. In Parijs moet er een bindend akkoord tussen alle landen van de wereld gesloten worden, ter vervanging voor het Kyotoprotocol, dat de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen regelt.

“Weinig ambitie”

Jan Vandermosten, klimaatexpert van WWF-België, duidt de inzet van de onderhandelingen: “Het laatste rapport van het VN-klimaatpanel toont nogmaals de urgentie van klimaatopwarming. Die vaststelling leidt voorlopig echter niet tot meer ambitie van de landen rond de tafel.”

“Er zullen in Warschau concrete stappen moeten worden gezet tot het dieper reduceren van de uitstoot van broeikasgassen. Samen met financiering voor klimaatactie in ontwikkelingslanden is dit cruciaal om vertrouwen in de onderhandelingen te versterken, en tot een ambitieus globaal bindend klimaatakkoord te komen in 2015”.

België één van de slechte leerlingen in de Europese klas

België kan enkel een constructieve rol spelen op de klimaatconferentie in Warschau als het eerst zijn eigen huiswerk doet, aldus het WWF. De Europese doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 20% te verminderen, is verdeeld over de Europese landen. België wordt gevraagd om de uitstoot tegen 2020 met 15% te verminderen in vergelijking met 2005, zonder rekening te houden met de uitstoot vanuit de industrie.

Het Europees Milieu Agentschap toonde recent aan dat België deze CO2-reductiedoelstelling, alsook de hernieuwbare energiedoelstelling (13% in 2020), niet zal bereiken, tenzij er bijkomende maatregelen genomen worden. België is daarmee één van de slechte leerlingen in de Europese klas.

Leden Belgische delegatie in symbolische hongerstaking

De vertegenwoordigers van de ngo’s (milieuorganisaties, vakbonden en noord-zuidorganisaties) die deel uitmaken van de Belgische delegatie op de klimaatconferentie, gaan hiertegen in een symbolische 24 uren hongerstaking. Het gaat onder meer om vertegenwoordigers van Greenpeace, WWF, 11.11.11 en ACV.

Ze doen dit uit solidariteit met de Filipijnse slachtoffers van tyfoon Haiyan én om afkeur te tonen voor het feit dat België weigert bij te dragen aan klimaatfinanciering en onvoldoende actie onderneemt om de emissies in ons land te reduceren.

Op de klimaattop is ook de Filipijnse onderhandelaar in hongerstaking tot er een betekenisvol akkoord uit de bus komt. Deze beslissing nam hij nadat de tyfoon Haiyan vrijdag door de Filipijnen raasde en al duizenden slachtoffers maakte. ‘Wij kunnen deze waanzin stoppen door snel werk te maken van een globaal klimaatakkoord,’ zei hij.

Mag België hoog van de toren blazen tijdens de klimaattop?

Het is onwaarschijnlijk dat België veel inzet zal tonen in de totstandkoming van een globaal klimaatakkoord. Bovendien bevindt België zich nauwelijks in een positie om hoog van de toren te blazen.

Jan Vandermosten: “De federale en regionale regeringen zijn er na vier jaar nog steeds niet in geslaagd om de Europese klimaat- energiedoelstellingen voor 2020 onder elkaar te verdelen. Deze politieke besluiteloosheid verzwakt de Belgische onderhandelingspositie in Warschau: we krijgen een slecht rapport voor onze klimaatinspanningen, en slagen zelfs niet om onze bijdrage te leveren aan de broodnodige financiering voor klimaatactie in ontwikkelingslanden.”

Vorige belofte tot klimaatfinanciering niet ingelost

De ontwikkelde landen, waaronder België, hebben zich er toe verbonden niet enkel hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen, maar ook de armste landen de middelen bieden om zich te ontwikkelen zonder broeikasgassen uit te stoten en zich aan te passen aan de klimaatverandering. Deze klimaatfinanciering wordt verhoogd naar 100 miljard dollar per jaar in 2020.

België is de vorige belofte tot klimaatfinanciering niet nagekomen: slechts twee derde van de tussen 2008 en 2012 beloofde 150 miljoen, is betaald. Daarnaast is België naar Warschau vetrokken zonder zich aan een nieuw bedrag te committeren.

“Niets doen is geen optie”

De Belgische delegatie van ngo’s vraagt aan België 50 miljoen euro klimaatfinanciering voor 2013 in te zetten. Een engagement dat het land eigenlijk al onderschreef op de laatste klimaattop, maar dat nergens te bespeuren is in de begroting.

In een statement zegt de delegatie: “Waar blijft de structurele steun van België? Waar blijft het engagement van onze klimaatministers in Polen? Niets doen is geen optie. Dat zal ons op termijn alleen maar meer kosten, zowel financieel als in mensenlevens.”

Het WWF pleit voor verdere reducties in de uitstoot van broeikasgassen, financiering aan ontwikkelingslanden voor klimaatactie, en voortgang naar het afsluiten van een globaal bindend klimaatakkoord.

Op vrijdag 15 november vertrekt er vanuit België een volle klimaattrein met meer dan 600 mensen die zullen manifesteren voor een ambitieus en rechtvaardig klimaatakkoord. DeWereldMorgen.be reist mee met de klimaattrein en zal de hele week vanuit Warschau verslag doen van de klimaattop.

take down
the paywall
steun ons nu!