Actie burgerlijke ongehoorzaamheid op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel op maandag 11 november 2013 (foto: Vredesactie).
Opinie, Nieuws, Politiek, België, Vredesactie, Kernwapens, Kleine Brogel, Burgerlijke ongehoorzaamheid, Bomspotters, Achterkamertjespolitiek -

Vijftig jaar kernwapens in België is genoeg: 1963-2013

Met een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid op de basis van Kleine Brogel 'vierden' Bomspotters op maandag 11 november 50 jaar kernwapens op Belgisch grondgebied. 15 activisten betraden samen met Bomspotters Claes, Verhofstadt en Dehaene de luchtmachtbasis. Vredesactie publiceert bij die gelegenheid het dossier 'Kernwapens in België, vijftig jaar achterkamertjespolitiek' dat de politieke besluitvorming over kernwapens tussen 1963 en 2013 reconstrueert.

dinsdag 12 november 2013 13:00
Spread the love

Een halve eeuw achterkamertjespolitiek

Uit archiefstukken in de VS blijkt dat in november 1963 de eerste kernwapens op de basis van Kleine Brogel werden gestationeerd. (1)

Op basis van onder meer vrijgegeven notulen van de ministerraad, maakte Vredesactie een reconstructie van 50 jaar besluitvorming over de nucleaire wapens in België. Van het buiten spel zetten van het parlement eind jaren vijftig tot de recente beslissing om de kernwapens te moderniseren: de geschiedenis van kernwapens in België is er één van achterkamertjespolitiek en de afwezigheid van democratische controle.

Kernwapens zijn in strijd met het internationaal humanitair recht. De Belgische Kamer en Senaat keurden resoluties goed die de verwijdering van de kernwapens van het Belgische grondgebied vragen. De meerderheid van de bevolking wil dat de ze vertrekken.

Lene Jacobs van Vredesactie: “De regering beloofde in haar regeerakkoord van 2011 werk te zullen maken van nucleaire ontwapening. Maar tot nu toe namen onze ministers nog geen enkel serieus initiatief om hier werk van te maken. Integendeel: door in te stemmen met de modernisering ervan kiest de regering ervoor om deze massavernietigingswapens beter inzetbaar te maken.”

Actie burgerlijke ongehoorzaamheid

In een opmerkelijke videoboodschap traden voormalig NAVO-secretaris-generaal Willy Claes (SP.A) en de Belgische ex-premiers Guy Verhofstadt (Open VLD) en Jean-Luc Dehaene (CD&V) de eis voor de verwijdering van de kernwapens bij. Ze stellen onomwonden: “ik vraag een België zonder kernwapens”. (2)

Maandag 11 november gingen Bomspotters Claes, Dehaene en Verhofstadt zelf de militaire basis van Kleine Brogel op en voegden de daad bij het woord.

Lene Jacobs: Vijftig jaar kernwapens op ons grondgebied is al veel te lang. Deze massavernietigingswapens zijn nutteloos, illegaal, gevaarlijk en duur. Wij hebben genoeg van de achterkamertjespolitiek. De Belgische regering moet de kernwapens verwijderen in plaats van ze te moderniseren”.

(1) Robert S. Norris, William M. Arkin en William Burr, Appendix B: Deployments by Country, 1951-1977, Bulletin of Atomic Scientists 1999 55: 66, http://bos.sagepub.com/content/55/6/66.full.pdf+html

(2) Videoboodschap in het kader van ‘Time to Go’: http://www.youtube.com/watch?v=Sff_SX1y2vE

take down
the paywall
steun ons nu!