Opinie, Nieuws, Samenleving, Lokaal, Claude Marinower, Antwerps stadsonderwijs, Zee- en bosklassen - Ben Coeck, Walter Hens, Uwe Rochus

Wat bezielt Antwerps schepen van onderwijs Marinower?

ACOD-onderwijs Antwerpen is niet te spreken over de plannen van schepen van 0nderwijs Marinower om de gebouwen van de bos- en zeeklassen te sluiten: "Het saneren van waardevolle voorzieningen staat gelijk met het wegknippen van Antwerps DNA. Schepen Marinower, wij eisen dat u uw verantwoordelijkheid echt opneemt tegenover de Antwerpse kinderen."

zaterdag 9 november 2013 11:56
Spread the love

Boekhouderspolitiek

Schepen Marinower ligt in de media, maar ook in de Antwerpse onderwijswereld zwaar onder vuur. Het punt van dispuut is de Antwerpse meerjarenbegroting die door de onderwijsschepen een stevig handje wordt geholpen door het koudweg slopen, ‘valoriseren’ heet dat bij boekhouders, van een essentieel stukje DNA van het onderwijs in Antwerpen.

Voor ACOD-onderwijs Antwerpen is deze ‘sanering’ een vestzak-broekzak operatie: verkopen van patrimonium om het investeringsbudget zogenaamd op te trekken.

Zonder te kijken naar de meerwaarde van deze bos- en zeeklassen, zonder zich af te vragen waar de minst bedeelde kinderen van deze stad nog naartoe zullen kunnen. Cijfertjes doen kloppen en meteen een waardevol ‘symbool’ wegsnijden, dat getuigt niet van politieke moed schepen Marinower. Voor ons is dit een bewijs van onbekwaamheid en vooral van een gebrek aan kennis van de Antwerpse realiteit.

Slaap zacht, meneer de schepen

Na 20 jaar in de Antwerpse politiek zou u moeten weten dat er wèl veel kansarme kinderen in deze stad leven. Kinderen die NOOIT op vakantie kunnen gaan, kinderen die nog NOOIT de zee gezien hebben, kinderen die NOOIT drie keer per dag kunnen eten en die, als ze niet meer naar St-Idesbald of Diesterweg zullen kunnen, zelfs niet de gelegenheid hebben om 1 weekje per jaar, alleen, in een eigen bed te slapen.

Dat ontzegt u hen en dat doet het Antwerpse onderwijspersoneel dat zich al tientallen decennia belangeloos inzet voor deze belevingsweken heel hard pijn. Want voor hen gaat het om Antwerpse kinderen, uit hun stad.

Antwerpen is sinds januari 2013 niet meer van iedereen hoorden we, maar een weekje bos- en zeeklassen, dat moet voor alle kinderen kunnen, niet alleen voor de middenklasse. Wij vragen ons af of u ‘s nachts nog rustig kan slapen.

Slecht ingelicht

Allerlei cijfers circuleren over de ‘bypass’ die de stad doet voor deze weekverblijven. Waar u ze haalde, weten we niet. Wel twijfelen we aan hun correctheid.

In het personeel bent u niet geïnteresseerd, daar zijn we zeker van. Met de vakbonden hebt u sinds uw aantreden, nu 11 (!) maanden geleden, nog geen woord gewisseld. Wij interpreteren dat als ’niet geïnteresseerd zijn’. Dan weet u meteen waar dat gevoel vandaan komt.

Het juist informeren van het personeel, het in dialoog gaan, uzelf informeren via gesprekken met de spreekbuizen van het personeel, dat vindt u blijkbaar allemaal niet nodig. Zelfs niet als ingrijpende beslissingen zoals deze worden genomen. U weet het allicht, of zou het moeten weten, maar we willen nogmaals benadrukken dat deze verblijven al jaren voor alle netten openstaan en in de vakanties door Kindervreugd optimaal gebruikt worden om ALLE Antwerpse kinderen aan redelijke tarieven een minimale vakantie te gunnen. Even weg van de dagelijkse troosteloosheid voor velen. Als de verhouding in gebruik van deze accommodaties tussen de netten al scheefgetrokken zou zijn, dan is het uw bevoegdheid om die recht te trekken in plaats van de boel op te blazen.

Wegknippen van Antwerps DNA

Met het wegknippen van de voorzieningen die moeizaam beetje bij beetje werden opgebouwd door moedige mensen, snijdt u wel rechtstreeks in het DNA van uw stad. Dat is snijden in de identiteit van een stad die vanuit solidariteit al bijna 200 jaar, via onderwijs, gebouwd heeft aan voorzieningen voor haar kinderen.

U snijdt het hart uit het Antwerpse onderwijs en daar kunnen wij niet mee leven.

Geen vouchers maar kansen voor A kids

Uw ‘voucher’ gaat zijn doel voorbij schieten.  Diegenen in de maatschappij die een extra duwtje door gemeenschapsmiddelen nodig hebben, zullen hun kinderen met 60 euro niet meer kunnen laten meegaan. U hoeft alleen maar te kijken naar het openbaar onderwijs in de Verenigde Staten waar men met dergelijke vouchers het onderwijs betaalbaar ‘zou’ maken… om te weten wat de resultaten zijn.

Schepen Marinower, wij eisen dat u uw verantwoordelijkheid opneemt tegenover de Antwerpse kinderen. Dat u neen zegt tegen uw burgemeester. Zeg hem dat u begaan bent met het lot van de Antwerpse kinderen en dat u hen gunt wat hen vandaag dreigt te worden ontnomen. Dit vergt uiteraard politieke moed …

Zolang u dit echter niet doet, menen wij dat u op de verkeerde stoel zit. Hou de eer aan uzelf en neem ontslag!

Ben Coeck, Walter Hens en Uwe Rochus

Ben Coeck, Walter Hens en Uwe Rochus werken op het provinciaal secretariaat ACOD Onderwijs provincie Antwerpen.

take down
the paywall
steun ons nu!