Edward Snowden en Sarah Harrison (Foto: WikiLeaks)
Nieuws, Wereld, Politiek, WikiLeaks, Julian Assange, Spionage, Bradley Manning, National Security Agency, Edward Snowden, Glenn greenwald, Edward J. Snowden, GCHQ, Chelsea Manning, Sarah Harrison -

Sarah Harrison van WikiLeaks: we moeten klokkenluiders beschermen

Op woensdag 6 november publiceerde Sarah Harrison, medewerkster van klokkenluiderssite WikiLeaks, een verklaring over haar betrokkenheid bij de bescherming van Edward Snowden. Snowden bracht het NSA-spionageschandaal naar buiten en kreeg in juli asiel in Rusland. Harrison vindt dat klokkenluiders en journalisten die zich inzetten om waarheden te onthullen die in het publieke belang zijn, bescherming verdienen.

vrijdag 8 november 2013 10:40
Spread the love

Verklaring van Sarah Harrison

De laatste vier maanden heb ik, als journalist, met NSA-klokkenluider Edward Snowden doorgebracht. Dit weekend ben ik in Duitsland aangekomen. Hiervoor werkte ik in Hong Kong als lid van het WikiLeaks-team dat bemiddelde in een aantal asielmogelijkheden voor Snowden en dat zijn veilige exit uit Hong Kong bewerkstelligde, zodat hij gebruik kon maken van zijn wettelijk recht om asiel te zoeken.

We waren samen op weg naar Latijns Amerika toen de VS Snowden’s paspoort introk, waardoor hij in Rusland strandde. De volgende 39 dagen bleef ik bij hem in de transit zone van de Sheremetyevo luchthaven in Moskou. Van daaruit hielp ik hem met het aanvragen van asiel in 21 landen, waaronder Duitsland. Ondanks hevig druk vanuit de VS, kreeg hij tenslotte asiel in Rusland. Daar bleef ik bij hem totdat we zeker waren dat hij zich op zijn gemak voelde en dat hij met rust gelaten zou worden door gelijk welke overheid.

Hoewel Edward Snowden momenteel veilig is en beschermd wordt tot zijn asieltoekenning binnen 9 maand hernieuwd moet worden, is er nog veel werk aan de winkel. De strijd die Snowden aanging tégen staatstoezicht en vóór overheidstransparantie, is er één die WikiLeaks en zovele anderen ook al aangegaan zijn en zullen blijven voeren.

WikiLeaks vecht op meerdere fronten: tegen de ontoerekenbare machten en overheidsgeheimen, door analyses en documenten te publiceren voor iedereen die ze wil inzien, omdat we vinden dat alle burgers recht hebben op de waarheid. We voeren rechtszaken in verschillende rechtsgebieden en worden geconfronteerd met een onderzoek zonder precedent door de Grand Jury in de VS. WikiLeaks zal blijven vechten voor de bescherming van bronnen. We hebben de strijd voor Snowdens toekomst op de korte termijn gewonnen, maar het grotere gevecht gaat verder.

De VS zou niet langer in staat mogen zijn wereldwijd iedereen te bespioneren, of om diegenen die de waarheid vertellen te vervolgen.

In de paar dagen dat ik in Duitsland was, vond ik het enorm bemoedigend om te zien hoe mensen samenkomen en hun overheid vragen om te doen wat gedaan moet worden – de  ontdekte spionage door de NSA verder onderzoeken en Edward Snowden asiel toekennen. De VS zou niet langer in staat mogen zijn wereldwijd iedereen te bespioneren, of om diegenen die de waarheid vertellen te vervolgen.

Snowden is momenteel veilig in Rusland, maar er zijn andere klokkenluiders en bronnen voor wie dat niet geldt. Chelsea Manning is onaanvaardbaar behandeld door de VS en zit momenteel een 35-jaar lange straf uit, omdat zij de ware aard van oorlog aan het licht heeft gebracht. Jeremy Hammond ziet een 10 jaar lange gevangenisstraf in New York tegemoet, naar verluidt omdat hij journalisten documenten gegeven heeft die spionage door de bedrijfswereld blootleggen. Ik hoop dat we met het voorbeeld van Snowden getoond hebben dat klokkenluiders, met de juiste ondersteuning, de waarheid kunnen spreken en hun vrijheid kunnen behouden.

Aggressieve tactieken worden ingezet tegen journalisten, uitgevers en experten die moedig werk verrichten om waarheden de wereld in te brengen. Glenn Greenwald, Laura Poitras en Jacob Appelbaum bevinden zich allemaal in effectief ballingschap. Barrett Brown is aangeklaagd voor het aan het licht brengen van onethische spionagepraktijken.

Mijn redacteur Julian Assange heeft asiel gekregen vanwege bedreigingen van de VS, maar het Verenigd Koninkrijk staat hem niet toe dit recht volledig te benutten, wat in strijd is met de wet. De Britse regering hield ook David Miranda vast onder de Britse terrorismewetgeving, omdat hij samenwerkte met Laura Poitras en Glenn Greenwald.

De Britse terrorismewetgeving definieert terrorisme als het handelen of het dreigement te handelen “met de inzet welke overheid dan ook te beïnvloeden, om een politieke of ideologische zaak te bevorderen”. De wetgeving beslaat acties die ingrijpen in het functioneren van een “elektronisch systeem” (bijvoorbeeld het massa-spionageprogramma van de NSA), of acties die de overheid ziet als een “risico” voor een deel van de samenleving.

Artikels over de GCHQ en NSA massa-spionageprogramma’s vallen onder de interpretatie van de terrorismewetgeving die de Britse overheid hanteert. Om deze reden hebben onze advocaten mij gewaarschuwd dat het niet veilig is terug te keren naar huis.

Het zou waanzinnig moeten zijn om te suggereren dat nationale veiligheidsjournalistiek, die als doel heeft een eerlijke overheid te creëren of privacy basisrechten af te dwingen, als “terrorisme” aangemerkt moet worden, maar dat is hoe het Verenigd Koninkrijk kiest deze wetgeving te interpreteren. Bijna elk artikel dat gepubliceerd wordt over de GCHQ en NSA massa-spionageprogramma’s, valt onder de interpretatie van de terrorismewetgeving die de Britse overheid hanteert. Om deze reden hebben onze advocaten mij gewaarschuwd dat het niet veilig is terug te keren naar huis.

Het is de taak van de pers om de waarheid te spreken tegen de macht. En toch worden we vervolgd voor het doen van ons werk. Ik zeg dat deze agressieve en illegale tactieken om ons het zwijgen op te leggen – het in het leven roepen van willekeurige juridische interpretaties, over-ijverige aanklachten en buitenproportionele straffen – geen kans van slagen mogen krijgen. Ik ben solidair met iedereen die geïntimideerd of vervolgd wordt voor het aan het licht brengen van de waarheid.

In deze tijden van geheimen en misbruik van de macht is er maar één oplossing – transparantie. Als onze overheden zo gecompromitteerd zijn dat ze ons de waarheid niet willen vertellen, dan moeten we opstaan om die waarheid te grijpen. Voorzien van het onweerlegbare bewijs van documenten van primaire bronnen, kunnen mensen terugvechten. Als onze overheden ons deze informatie niet willen geven, zullen we die zelf moeten nemen.

Als klokkenluiders naar voren treden, moeten we voor hen vechten, zodat anderen aangemoedigd worden. Als hen de mond gesnoerd wordt, moeten wij hun stem zijn. Als er op hen gejaagd wordt, moeten wij hun schild zijn. Als ze opgesloten worden, moeten wij hen bevrijden. Ons de waarheid geven, is geen misdaad. Dit zijn onze data, onze informatie, onze geschiedenis. We moeten vechten om dat te kunnen bezitten wat van ons is.

Moed is besmettelijk.

Sarah Harrison, medewerkster WikiLeaks, woensdag 6 november 2013, Berlijn

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!