Maïs (foto: Flickr Creative Commons).
Nieuws, Europa, Milieu, Politiek, GGO's, Europese Commissie, Maïs, Monsanto, Pioneer, Genetisch gemanipuleerde gewassen, Roundup, Bart Staes, Ggo, Genetisch gemanipuleerde maïssoort, Groenen, Ggo mais, Debat-ggo -

Europese Commissie geeft groen licht aan GGO-maïs

Als het aan de Europese Commissie ligt, wordt de teelt van genetisch gemodificeerde maïs TC1507 toegelaten in Europa. De TC1507 maïs, zou de eerste GGO zijn in 15 jaar die - ondanks veel protest - door de Commissie wordt goedgekeurd voor teelt. De maïs produceert een insecticide gericht op motten en vlinders en is tevens herbicidetolerant.

vrijdag 8 november 2013 14:45
Spread the love

De Europese Commissie ziet geen bezwaar tegen het toelaten van de genetisch gemodificeerde maïs TC1507 (bijgenaamd Herculex, ontwikkeld door DuPont Pioneer), omdat er zes positieve adviezen voor het product zijn afgegeven door de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA). Op 6 november stelde de Europese Commissie goedkeuring van de GGO voor.

Dossier ligt al jaren bij de Europese Commissie

Producent DuPont Pioneer diende al in 2001 een aanvraag in voor een teeltvergunning. De Europese Commissie wachtte te lang met het nemen van een besluit, wat een terechtwijzing van het Europees Hof van Justitie opleverde.

De genetisch gemodificeerde maïs TC1507 mag in de EU al worden gebruikt in levensmiddelen en diervoeders. Milieuorganisatie Greenpeace en de Europese Groenen laken de houding van de Europese Commissie ten opzichte van een mogelijke teeltvergunning. Greenpeace stelt dat de maïs schadelijk kan zijn voor sommige insecten zoals vlinders – een belangrijke bestuiver – en motten. 

Kruisbestuiving

Tegenstanders wijzen ook op mogelijke kruisbestuiving tussen GGO’s en biologische of gangbare landbouwgewassen. DuPont Pioneer heeft de vraag om bijkomende studies naar effecten op het milieu naast zich neergelegd.

De Europese Groenen zijn radicaal tegen de beslissing van de Europese Commissie. “Het is schandalig dat de Commissie de bezwaren van vele burgers én van bepaalde lidstaten gewoon naast zich neerlegt”, vindt Bart Staes, Europarlementslid voor Groen.

“Commissie blijft kaart trekken van geïndustrialiseerde ‘Monsanto’-landbouw”

Staes: “Dit voorstel toont wederom de vooringenomenheid en het pro-GGO-standpunt van de Europese Commissie, terwijl het debat nog volop aan de gang is. Vijf jaar geleden vroegen de milieuministers uit verschillende lidstaten nog aan de Commissie om in de wetgeving rekening te houden met de negatieve houding van vele lidstaten.”

“Intussen is er niets gebeurd. De beslissingsbevoegdheid terug bij de lidstaten leggen, betekent daarom nog geen vrijkaart aan de Europese Commissie om via Europese weg alsnog bepaalde GGO’s toe te laten. Dat gaat in tegen de wil van vele Europese burgers.”

Volgende week startten de onderhandelingen over het vrijhandelsakkoord tussen de VS en de EU. Ook GGO’s staan op de agenda.

Staes: “Dit voorstel is een zeer dubbel signaal. We stellen vast dat de Europese Commissie vooral de doelstellingen van de VS volgt en de gezondheid van haar eigen burgers ondergeschikt en de toestand van ons milieu onbelangrijk vindt. Het toont ook duidelijk hoe de Commissie de kaart blijft trekken van een geïndustrialiseerde ‘Monsanto’-landbouw.”

Voorstel voor drie andere GGO-producten 

Het voorstel voor goedkeuring zal nu worden voorgeleged aan de Europese Raad van lidstaten. Als de Raad geen beslissing neemt, kan de Commissie de goedkeuring zelf doorvoeren. De Europese Commissie heeft daarnaast een procedure opgestart om drie andere producten die genetisch gemodificeerde maïs bevatten, toe te staan.

Het enige genetisch gewijzigd gewas dat nu geteeld mag worden in de EU is de maïs MON810 van Monsanto.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!