Robert Fraley
Nieuws, Milieu, België, Monsanto, Gent, Handelsbeurs, Ggo, VIB, Field liberation movement, Vlaams Instituut voor Biotechnologie, Marc van montagu, Debat-ggo -

Protestfeest tegen komst Monsanto-topman naar Handelsbeurs in Gent

GENT - Handelsbeurs en Greentrack stellen vragen bij een symposium van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) dat op 12 november in de Handelsbeurs in Gent zal plaatsvinden. De locatie spant zich in om zich als duurzaam te profileren en is niet blij met het symposium van het VIB, waar zonder medeweten van de Handelsbeurs topmensen van GGO-multinational Monsanto als eregasten zijn uitgenodigd.

donderdag 7 november 2013 12:45
Spread the love

Het symposium dat het VIB op 12 november organiseert, doet veel stof opwaaien. Sympathisanten van de Field Liberation Movement (FLM) vroegen eerder al aan beleidsmakers, wetenschappers en burgers om hun verantwoordelijkheid te nemen en zich te distantiëren van de bijeenkomst van Monsanto, het VIB en andere GGO-firma’s in Gent. 

Een van de sprekers op het symposium is Robert Fraley, topman bij Monsanto en winnaar van de (omstreden, want door Monsanto co-gefinancierde) World Food Prize 2013. Volgens de FLM druist het evenement volledig in tegen de sociale en ecologische ambities waar het Gentse stadsbestuur zich voor wil inzetten.

“VIB is niet neutraal, maar nauw verweven met GGO-multionationals”

Steven Desanghere van de FLM verklaarde: “Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie is de drijvende kracht achter de GGO-goednieuwsshow in Vlaanderen, en organiseert alle GGO-veldproeven in ons gewest. Dit instituut, nota bene gefinancierd met belastinggeld, doet zich telkens voor als neutraal en strikt wetenschappelijk, maar blijkt nauw verweven met tal van GGO-multinationals, die hun eigen financiële belangen zwaarder laten wegen dan de volksgezondheid.”

Op 12 november vindt tussen 11 en 14 uur op de Kouter in Gent een protestfeest plaats, georganiseerd door een dertigtal verenigingen. Het feest loopt parallel aan het verjaardagsfeestje ’30 jaar agro-biotechnologie’, dat het VIB viert in aanwezigheid van topmannen van de agro-chemiereuzen Monsanto en Dupont.

“Het huidige industriële landbouwmodel laat zien dat het niet in staat is de wereld te voeden, vervuilt ecosystemen via grootschalig gebruik van pesticiden en kunstmest en put de aarde uit”, aldus de organisaties in een oproep. “Dat terwijl volgens tal van experts een meer duurzame landbouw de groeiende wereldbevolking kan voeden, zonder toekomstige generaties het leven onmogelijk te maken.”

Handelsbeurs ontvangt Monsanto-topman niet van harte

Op 7 november hebben ook de Handelsbeurs en Greentrack zich uitgesproken over het symposium. Ze brachten de volgende verklaring naar buiten:

“Op 12 november organiseert het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) in de Handelsbeurs een wetenschappelijk symposium naar aanleiding van het 30-jarige bestaan van de techniek om gewassen genetisch te wijzigen (de zogenaamde GGO’s). 

Het VIB huurt daarvoor de zaal van de Handelsbeurs. De Handelsbeurs werd zeer laat op de hoogte gebracht van de inhoud van het programma van dit symposium. 
De Handelsbeurs is zich bewust dat het thema van dit congres een beladen onderwerp betreft, en dat de GGO-techniek door bepaalde groepen in de samenleving fel gecontesteerd wordt.

Samen met  veel andere culturele organisaties uit Gent heeft de Handelsbeurs het Greentrack Charter ondertekend en het streven naar een duurzame samenleving in de missie van haar organisatie opgenomen. 

De Handelsbeurs heeft geen inspraak gekregen in de inhoud van het VIB symposium en beseft dat dit voor de buitenwereld de indruk kan wekken dat de Handelsbeurs akkoord gaat met de inhoud van het symposium.  

Greentrack constateert dat de Handelsbeurs niet de enige partnerorganisatie is die met dit gegeven wordt geconfronteerd. Ook andere culturele partners verhuren hun ruimtes aan derden om op die manier noodzakelijke inkomsten te verwerven voor hun activiteiten.

Greentrack zal samen met die partnerorganisaties onderzoeken hoe kan worden vermeden dat verhuuractiviteiten ingaan tegen de ethische uitgangspunten van deze organisaties. Een van de elementen daarin kan zijn dat de gangbare regels van een publiek debat worden gerespecteerd en voor- en tegenstemmen een plek krijgen. 

In die zin betreuren Greentrack en de Handelsbeurs dat VIB een wetenschappelijk symposium over een controversieel thema organiseert zonder dat daar een prominente alternatieve stem aanwezig is. Het hoort tot de kern van de wetenschappelijke methode om steeds de eigen onderzoeksresultaten kritisch te bekijken en te allen tijde open te staan voor tegenindicaties. Deze tegenstem is nu naar de Kouter verdrongen waar een protestfeest georganiseerd wordt door de tegenstanders van de GGO’s.

De Handelsbeurs engageert zich om samen met Greentrack en andere partners een debat te organiseren waarin de diversiteit aan stemmen omtrent voedsel en landbouw wel aan bod zal komen. Vanuit een streven naar een rechtvaardige duurzaamheid roepen we op om het maatschappelijk debat over heikele thema’s in alle openheid te voeren.

Namen Stefaan D’Haeze, afgevaardigd bestuurder van de Handelsbeurs en GreenTrack, transitienetwerk van de Gentse kunstensector”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!