Rainer Wieland, hoofd van de transparantiewerkgroep in het Europarlement, ligt nu zelf onder vuur wegens vermeende lobbypraktijken (foto: Flickr creative commons / connect euranet).
Nieuws, Europa, Politiek, Europees Parlement, Dennis De Jong, Corporate Europe Observatory (CEO), Lobbyisten, Alter-EU, Groenen, Rebecca Harms, Transparantieregister, Europees unitair links / noords groen links, Rainer wieland -

Hoofd transparantiewerkgroep Europarlement onder vuur wegens vermeende lobbypraktijken

De Groenen in het Europarlement eisen dat het hoofd van de werkgroep die zich momenteel buigt over een hervorming van het transparantieregister voor lobbyisten, Rainer Wieland, zijn functie neerlegt. Wieland zou namelijk zelf betrokken zijn bij lobbypraktijken.

woensdag 6 november 2013 15:10
Spread the love

Wieland klust bij voor advocatenkantoor

“De onthullingen dat Wieland betrokken is bij een firma die lobbypraktijken uitoefent op EU-beleid maken zijn positie als het hoofd van de werkgroep die de transparantie van het lobbyen behandelt compleet onhoudbaar”, stelt Rebecca Harms, co-voorzitter van de Groenen. Harms verwijst hierbij naar een reportage van het Duitse tijdschrift Der Spiegel over Wielands werkzaamheden voor het advocatenkantoor Theumer, Wieland & Weisenburger, dat al ruim tien jaar een kantoor in Brussel heeft.  

Harms wijst erop dat de gedragsregels van het Europarlement expliciet verbieden dat parlementariërs er andere banen op nahouden die betrekking hebben op het beïnvloeden van EU-beleid. Op de website van het advocatenkantoor zou Wieland, volgens Der Spiegel, tevens een van de 14 vicevoorzitters van het Europarlement, gepresenteerd worden als de deskundige op het gebied van Europees recht.

Volgens Wieland zou het Brusselse kantoor van Theumer, Wieland & Weisenburger geen lobbywerkzaamheden verrichten. Ook zou de naam van Wieland door het Brusselse filiaal slechts gebruikt worden voor reclamedoeleinden.

De Groenen willen echter dat de activiteiten van het advocatenkantoor in Brussel onder de loep worden genomen. “Verschillende Europarlementariërs zijn werkzaam als advocaat, maar het uitvoeren van lobbywerkzaamheden in Brussel is in strijd met de gedragsregels van 2011”, stelt een medewerker van de Groenen.

“Advocatenkantoren openen doorgaans een filiaal in Brussel om zich te richten op EU-beleid. Daarnaast vormen advocatenkantoren juist een groot probleem in Brussel, aangezien zij weigeren zich te registreren.” 

De Groenen in het Europarlement willen het lobbyregister verplicht stellen, ook voor advocatenfirma’s. Vrijwel alle advocaten die namens grote bedrijven lobbywerk verrichten zijn niet geregistreerd. Zij beroepen zich hierbij geregeld op de vertrouwelijke relatie die zij met hun cliënten hebben.

‘Mister No’

De Groenen maken zich eveneens zorgen om de impasse waarin de werkgroep, die de transparantieregels voor het lobbyen moet herzien, zich verkeert. Uit de reportage van Der Spiegel blijkt dat Wieland de andere leden van de werkgroep verbiedt te communiceren over hun werkzaamheden. Het hoofd van de werkgroep zou in de Brusselse wandelgangen ook wel ‘Mister No’ worden genoemd. 

Volgens een woordvoerder van Europarlementariër Dennis de Jong, lid van de fractie Europees Unitair Links / Noords Groen Links, is het vooral problematisch dat het transparantieregister momenteel door een klein groepje wordt herzien. De Jong heeft er dan ook veelvuldig voor gepleit dat de werkgroep wordt aangevuld met ‘andersdenkende parlementariërs’. 

Martin Schulz, de voorzitter van het Europarlement, zou er echter op staan dat de werkgroep uitsluitend bestaat uit vicevoorzitters van het parlement. Hierdoor kan Wieland, die bekend staat als een remmende factor in de werkgroep, een belangrijke rol spelen in de herziening van het register en worden de meer uitgesproken voorvechters van transparantie buitengesloten van de discussie. 

Gedurende een openbaar debat op 27 september in het kader van de International Right to Know Day heeft Wieland zelfs een pleidooi gevoerd tegen verdere transparantiehervormingen. “Ik denk niet dat een onafhankelijke en verkozen parlementariër iedere ontmoeting zou moeten bijhouden”, stelde Wieland.

Tevens liet Wieland weten dat de herziening van het transparantieregister wat hem betreft zou moeten plaatsvinden “zonder dat de Europarlementariërs hier elke dag een persbericht over versturen”.

Onderzoeksgroep Corporate Europe Observatory wees er echter in oktober al op dat er tot dusver geen enkel persbericht over de herziening was verstuurd door de leden van de werkgroep. Zo is bijvoorbeeld niet bekend hoe de werkgroep staat tegenover een registratieplicht voor lobbyisten, een maatregel waarvoor het Europarlement al in 2011 heeft gepleit in een plenaire stemming.

“De transparantiewoordvoerders in het Europarlement zouden inzage moeten krijgen in wat er hier wordt besproken. Nu waakt de werkgroep over haar eigen agenda”, stelt de woordvoerder van de Jong. Volgens de Jong is het echter nog te vroeg om het aftreden van Wieland te eisen op grond van zijn betrokkenheid bij het advocatenkantoor. “Het zou kunnen dat hij helemaal niet betrokken is bij lobbyactiviteiten. Wij hebben hier nog geen zicht op.”

Grote multinationals negeren transparantieregister

Uit een onderzoek dat de Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation (ALTER-EU) eerder dit jaar uitvoerde bleek dat duizenden organisaties ongeregistreerde lobbypraktijken verrichten in Brussel. Het gaat hier onder meer om grote multinationals als ABN-Amro Bank, Adidas en Delhaize.

Ongeregistreerde lobbypraktijken kunnen momenteel onbestraft plaatsvinden. Van alle afspraken met lobbyisten die Eurocommissaris voor Economische en Monetaire Zaken Olli Rehn in 2011 had, ging het in 62 procent van de gevallen om contact met ongeregistreerde instanties. 

Vicky Cann van Corporate Europe Observatory pleit ervoor om, zolang de nieuwe regels voor het transparantieregister nog niet geïmplementeerd zijn, interim-maatregelen in te voeren. Zo zou men volgens Cann op korte termijn ontmoetingen tussen de Commissie en ongeregistreerde lobbyisten moeten verbieden.

take down
the paywall
steun ons nu!