Open Brief aan Bart Brinckman /De Standaard

Open Brief aan Bart Brinckman /De Standaard

maandag 4 november 2013 13:05
Spread the love

Geachte heer Brinckman

Naar aanleiding van uw artikel in De standaard van heden 4.11 over Oosterweel enkele rechtzettingen en enige bijkomende informatie.

U verwijst naar het bezoek van heden van aan Euro Commissaris Barnier. Het antwoord dat Min.Pres. Peeters zal ontvangen, zal in grote lijnen hier op neer komen:

Des contacts informels ont été établis entre les autorités belges et la Commission pour permettre aux autorités concernées de clarifier certains points du dossier au regard de leurs obligations découlant du droit européen de la commande publique. De telles discussions informelles, qui interviennent dans le cadre d’une coopération loyale entre la Commission et les autorités belges, ne sauraient en rien préjuger de ce que les autorités compétentes décideront en tant que responsables du projet en question.

Inderdaad dus geen groen licht van Europa, zoals u terecht schreef.

Even verder schrijft u echter dat er maar 5 mogelijke oplossingen worden onderzocht voor Oosterweel, welnu dat is fout. LNE/MER bevestigde vorige week nog dat het Consensusmodel ook nog wordt onderzocht. Meer zelfs, onlangs was er een ‘roadshow’ van de overheid/AWV in Mortsel, Wijnegem en Merksem. Daar heb ik AWV uitgedaagd om aan de bezoekers in 5 min. aan te tonen dat het Consensusmodel niet werkt, waarna ik zou aantonen in even veel tijd dat de 5 tracés die u vandaag in DS vermeld niet werken. AWV durfde de uitdaging niet aan, want… die 5 tracés hebben allemaal graverende gebreken en dat weet de cel MER al een jaar.

Wordt het geen tijd dat u uw lezers wat correcter informeert? Of moet ik echt geloven wat Anne Provoost (= Mevr. Manu Claeys van StRatengeneraal) schrijft in haar gebed voor u, op internet? U zou niet helemaal neutraal staan tegenover BAM en het BAMtracé..

Als u wat meer onderzoeksjournalistiek zou doen, dan zou u dus vandaag niet zo’n ‘gebazel’ schrijven. (Die kwalificatie kwam heden van een andere journalist.)

Als de eerste versie van PlanMER vrijdag verwacht wordt, zoals u schrijft, dan voldoet dat ook niet aan de normen van een “grondig en objectief onderzoek”, zoals Europa dat bedoelt.  AWV kondigde immers aan dat er eerst nog een MER zou komen voor de A102 en de R11bis apart. In andere woorden, omdat beide stukken reeds deel uit maken van het huidige MER kan men ‘geen geloofwaardige eerste versie maken tegen vrijdag’ tenzij men de MER regels aan de laars lapt… wellicht onder druk van de regering.

De vraag aan Europa was dus wel degelijk tijdverlies, in tegenstelling tot wat u zich laat wijs maken en via u dus misschien ook sommige lezers. Bovendien was de R11bis ook bedoeld om het dossier Oosterweel zo mogelijk over de volgende verkiezingen te tillen. Dat heb ik reeds op 30.09.10 voorspeld. (De dag van de 1e verklaring over de R11bis van Min.Pres. Peeters.) Ondertussen faalde ook Gouverneur Berx in haar opdracht hierover.

Bovendien vergaderen LNE en de CelMER Oosterweel herhaaldelijk met bepaalde ‘insprekers van de andere modellen’. Die mogen zelfs hun voorstellen nog aanpassen, zoals u trouwens vandaag bevestigde in DS. Het Consensusmodel wordt echter met de verkeerde ‘randvoorwaarden’ onderzocht en zonder overleg met de inspreker van het model, waardoor het onderzoek opnieuw fout gebeurt. Uiteindelijk betekent het wel dat de visie van het Consensusmodel niet gerespecteerd wordt terwijl enkele modellen een voorkeurbehandeling genieten in deze CelMER.

Achteraf kan ‘de eerste de beste’ dus straks, zomaar de eventuele bouwvergunning op basis van dit MER laten vernietigen.

Besluit: Hoe lang gaan de Vlaamse overheden voor de belastingsbetaler nog verborgen kunnen houden dat ze in 18 jaar, al minstens 1 miljard Euro aan kosten hebben  gemaakt (BAM, Slangen, ROTS, Grontmij, SAM, VS-banken, Arup-Sum, enz.) voor allerlei plannen en analyses zonder dat ze vandaag weten waar ze de eerste spade in de grond zouden kunnen steken, op een zinvolle manier?

Hoe lang spelen de media het huidige ‘ongeloofwaardige spel van de overheden’ nog mee, hoewel de oplossing voor de hand ligt door de Liefkenshoektunnel met de E17 te verbinden en die per direct tolvrij te makenen de A102 aan te leggen? (Terloops, dat is het Consensusmodel in een notendop.)

Philippe Deleu, Ekeren 4.11.13

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!