Lawaaidemo tegen kernraketten

Lawaaidemo tegen kernraketten

zondag 3 november 2013 17:14
Spread the love

KLEINE BROGEL – Enkele weken na de ‘Time to Go!’-manifestatie in Brussel lieten de tegenstanders van kernwapens in België zondagnamiddag opnieuw van zich horen.  Klimaat-en vredesactiegroep Pimpampoentje hield aan de militaire basis van Kleine Brogel een lawaaidemonstratie tegen de daar aanwezige kernraketten en kondigde meteen juridische stappen aan.

Terwijl jonge betogertjes driftig op potten en pannen kloppen, verklaart Andy Vermaut, voorzitter van de vredesbeweging, waarom de actie nodig is: “We willen lawaai maken, omdat  de aangekondigde modernisering van de kernraketten op Kleine Brogel volgens ons niet kan. Deze wapens moeten niet vernieuwd worden. Ze moeten definitief weg.”

Democratie?

Vermaut maakt  zich boos over de slinkse manier waarop de modernisering  in het grootste geheim toegestaan werd. “Niet alleen werd ons parlement niet geconsulteerd over deze zaak. Enkele toppolitici van de federale meerderheid doen zelfs uitschijnen dat wij daar niks over te zeggen hebben. Onze parlementaire democratie wordt voor de zoveelste keer op de proef gesteld. De bevolking, maar daarnaast ook veel van onze federale parlementairen, zijn terecht verbaasd over de vernieuwing van de B61-kernwapens op Kleine Brogel. Wie was er precies betrokken bij dit akkoord? Hoe is dit tot stand gekomen? En wie heeft er hiermee in alle geheim toegestemd? Een parlement dat buitenspel wordt gezet, doet veel vragen rijzen over onze democratie. Dit is iets wat wij niet mogen tolereren.”

Juridische stappen

De klimaat -en vredesactiegroep heeft inmiddels een advocaat onder de arm genomen en gaat een procedure voeren om te zorgen dat de kernwapen uit België verdwijnen. “Naast en als steun van de actie van vandaag, werken wij samen met juristen aan een grote aanklacht waarin we de illegaliteit van deze raketten en en de modernisering ervan benadrukken. Via een campagne die midden november van start gaat, zullen we daarvoor financiële middelen inzamelen. 

take down
the paywall
steun ons nu!