Winteropvang (foto: Samusocial).
Opinie, Nieuws, Samenleving, België, Daklozen, Winteropvang, SamuSocial -

Tijd voor een kwaliteitsinspectie van de winteropvang

De financiële doorlichting van de Brusselse organisatie voor daklozenopvang Samusocial en het loon van de directrice hebben heel wat stof doen opwaaien. Maar er is meer aan de hand. Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen klagen al jaren het gebrek aan (toezicht op de) kwaliteit van de dienstverlening aan.

woensdag 30 oktober 2013 11:05
Spread the love

De financiële doorlichting van Samusocial heeft heel wat stof doen opwaaien. Deze organisatie dient onder meer de opvang van Brusselse daklozen tijdens de wintermaanden in goede banen te leiden. Feitelijk heeft Samusocial een heus monopolie en navenant budget: naast een subsidie van 1 miljoen euro van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) van het Brussels gewest beschikt de vzw nog over een half miljoen euro federale middelen verkregen van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD).

Uit de doorlichting zou blijken dat de financiële transparantie te wensen over laat. Ook de (hoge) verloning van de directrice Pascale Peraita roept heel wat vragen op, net als de ‘studiereis’ naar Alicante. Het is goed dat de GGC nagaat hoe er met de beperkte Brusselse publieke middelen omgesprongen wordt.

Het is echter jammer dat alle aandacht gaat naar de boekhoudkundige praktijken. Vele politici schuiven ook al te makkelijk de schuld door naar de Brusselse PS. Het beleid rond dakloosheid in Brussel is afhankelijk van vele politici van verschillende partijen.

Het is een liberale staatssecretaris, een christendemocratische en groene Brusselse minister die de Samusocial voorzien van een aanzienlijk budget voor de winteropvang in Brussel.

Los van het financiële plaatje kaarten de Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen al jaren het gebrek aan (toezicht op de) kwaliteit van de dienstverlening aan. Samusocial is de aanbieder van een openbare dienst. Klantentevredenheid lijkt ons een even belangrijke graadmeter voor goed bestuur.

Afgelopen winter deden deze verenigingen een intensieve bevraging rond de winteropvang bij Brusselse daklozen. Hieruit bleek dat de nachtopvang voor alle gebruikers de laatste optie is die ze benutten. Enkel zij die geen enkel alternatief hebben, trekken er heen.

Gebruikers vrezen voor hun veiligheid en gezondheid. Ze weten vaak pas om elf uur ’s avonds of er plaats is of krijgen verkeerde informatie. Een warme douche is enkel voor de snelste. Begeleiding naar oplossingen na de winter is er slechts voor hen met het meeste geluk.

Op basis van deze resultaten formuleerden de betrokken daklozen concrete verbetervoorstellen. Samusocial dient als verstrekker van een publieke dienst kwaliteit aan te bieden. De subsidiegevers moeten daarom eisen stellen (duidelijke doelstellingen waaraan de geleverde diensten kunnen worden getoetst).

Goede afspraken maken goede vrienden. Misschien moet men zich luidop de vraag durven stellen of de monopoliepositie van Samusocial in Brussel nog gezond is.

Men kan zich inbeelden dat na het recente nieuws rond Samusocial de beleidsverantwoordelijken (Brigitte Grouwels (CD&V), Evelyne Huytebroeck (Ecolo) en Maggie De Block) de organisatie van de komende winteropvang in Brussel van nabij zullen opvolgen.

Het lijkt ons alvast het uitgelezen moment om de gebruikers zelf hierin eindelijk te betrekken en zo te komen tot een kwalitatievere dienstverlening én parallel hiermee te komen tot structurele oplossingen voor dakloosheid.

Het Brussels Platform Armoede deed alvast een aanzet. Wie wil samen met ons de daklozen hun stem laten luiden?

Daniël Alliet en Gregory Cremmerye

Daniël Alliet is voorzitter van het Brussels Platform Armoede (BPA) en Gregory Cremmerye is coördinator bij BPA. Het Brussels Platform Armoede verenigt de zeven Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen.

take down
the paywall
steun ons nu!