“Aspect bevolkingsgroei blijft taboe in ontwikkelingsdebat”
Nieuws, Economie, Politiek, België, Klimaatverandering, Bevolkingsgroei, Bevolkingsvraagstukken, Ecologische voetafdruk, Peak-oil, Bevolkingscijfers, Grondstoffenbeleid, Fossiele grondstoffen -

“Aspect bevolkingsgroei blijft taboe in ontwikkelingsdebat”

Op 29 oktober werd in Antwerpen de nieuwe vzw Population2.0 gepresenteerd. De wereldbevolking groeit met 80 miljoen mensen per jaar, 1,5 miljoen per week, 240.000 per dag, 10.000 per uur. "Dit thema ontbreekt in bijna elk debat over tekorten aan fossiele brandstoffen, voeding en huisvesting." Population2.0 vindt dat het tijd is het taboe te doorbreken.

woensdag 30 oktober 2013 14:00
Spread the love

In navolging van de Britse organisatie Population Matters, wil denktank Population2.0 het debat rond bevolkingsgroei in Vlaanderen op de kaart zetten. Volgens Population2.0 is er een enorme kloof tussen de beschikbare informatie over bevolkingsgroei (die is overal en ruimschoots te vinden) en het politieke debat over het onderwerp (dat is er nauwelijks).

Het afremmen van de bevolkingsgroei is zelden een doel op zich, maar wordt vaak als neveneffect gezien van ontwikkelingsprogramma’s gericht op sterfte in het kraambed of het terugdringen van het HIV-virus.

Inkrimpen bevolkingsgroei moet bespreekbaar worden

Population2.0 vindt dat het inperken van de bevolkingsgroei wel prominent en urgent op de politieke agenda moet worden gezet. Dat moet gebeuren door inzet van burgers zelf.

Vanuit de politiek zal dat namelijk niet snel gebeuren: het onderwerp is te controversieel, te veel lange termijn (niet de favoriete tijdsspanne van politici) en te complex. Veel stemmen win je er ook niet mee.

Motor van de milieuproblematiek

Toch is bevolkingsgroei een motor van de milieuproblematiek. Het is namelijk de vermenigvuldiging van groeiende bevolking, welvaart en technologie, die onze milieu-impact bepaalt. De ecologische voetafdruk van westerse burgers is hoog, maar de bevolking groeit minder hard.

De ecologische voetafdruk van bewoners van ontwikkelingslanden is lager, maar het aantal voeten in die landen neemt sneller toe.

Volgens Population2.0 moet er worden ingezet op convergentie: Noord en Zuid moeten wat betreft welvaart naar een gelijk niveau evolueren. Geboortedaling en verminderd verbruik van grondstoffen in het Noorden en geboortedaling in combinatie met verdere ontwikkeling naar een menswaardig bestaansniveau in het Zuiden.

Het niveau van de gemiddelde wereldwijde welvaart is afhankelijk van hoeveel mensen er gebruik maken van de beschikbare grondstoffen. Bevolkingskrimp is daarom in het belang van iedereen, vindt Population2.0.

“Schuldig verzuim”

Roger Martin, voorzitter van de Britse organisatie Population Matters, zegt dat bevolkingsgroei elk ander probleem vermeerdert. “Onze organisatie richt zich vooral op bevolkingsdaling in het Westen, want onze levensstijl, die geworteld is in de industriële groei-economie, heeft de grootste impact. Ons idee van onbeperkte groei stuit op de grenzen van een beperkte planeet.”

“Naast het beschikbaar maken van contraceptie voor iedereen, moeten we ook de vraag naar contraceptie actief stimuleren. Het niet durven aankaarten van dit issue door onder meer de milieu- en ontwikkelingsbeweging, is een vorm van schuldig verzuim.”

Population Matters wil het beperken van bevolkingsgroei in het Verenigd Koninkrijk een bespreekbaar onderwerp  maken door middel van publiek debat en het onder de aandacht brengen van het thema bij NGO’s en politici.

Population2.0 hoopt hetzelfde te doen in Vlaanderen. 

take down
the paywall
steun ons nu!