Brussel scoort slecht op het gebied van luchtkwaliteit (Foto: Flickr Creative Commons, Nikos Roussos).
Nieuws, Economie, Milieu, Politiek, België, Greenpeace, Brusselse ring, Automobiliteit, Openbaar vervoer, Fileprobleem, Brussel, Luchtvervuiling, Winkelcomplexen, Hermes Sanctorum, Luchtkwaliteit -

Laatste woord nog niet gesproken over verbreding Brusselse Ring

Na jaren van discussie is er een beslissing gevallen over de Brusselse Ring. Op het deel tussen de aansluitingen met de E19 en de E40 zullen het doorgaand en het lokaal verkeer van elkaar gescheiden worden. Het kostenplaatje is 380 miljoen euro. Verbreding van de Ring komt de luchtkwaliteit in en om Brussel niet ten goede en daarnaast is het onzeker of de verkeersdoorstroming daadwerkelijk zal verbeteren.

dinsdag 29 oktober 2013 16:50
Spread the love

De Vlaamse regering nam op 25 oktober de beslissing de Ring te verbreden in de hoop files korter te maken en de veiligheid op het traject te vergroten. Voorstanders van de verbreding zijn onder meer Voka, het netwerk van Vlaamse ondernemers, de Brusselse regering en de provincie Vlaams-Brabant.

De scheiding van de verkeersstromen zal tot stand worden gebracht door de introductie van 2×3 rijstroken voor doorgaand verkeer in het westelijke deel, tussen de E40 en de A12 en 2×2 rijstroken voor lokaal verkeer. In het centrale deel, tussen de A12 en de E19, komen er drie rijstroken voor het doorgaande verkeer en 1 (permanente weefstrook) voor het lokale verkeer.

In de zone Zaventem, het deel tussen de E19 en de E40 (richting Leuven) komen er opnieuw 2×3 rijstroken voor doorgaand en 2X2 rijstroken voor het lokale verkeer.

Haaks op Europese doelstellingen

De uitstoot van het verkeer op de Brusselse ring vertegenwoordigt op dit moment 13 procent van die van het totale wegtransport in België. Dat percentage zou met de beoogde verbreding toenemen, wat op felle tegenstand van onder meer oppositiepartij Groen en milieuorganisatie Greenpeace kan rekenen.

Eerder dit jaar gaf Greenpeace opdracht tot een studie van Transport & Mobility, waaruit bleek dat verbreding van de Brusselse Ring de CO2-uitstoot in het gebied met 10 procent zou doen toenemen. Dat staat haaks op de Europese doelstellingen om de verkeersuitstoot tegen 2020 met 15 tot 21 procent te verlagen.

Fijnstof en geluidsoverlast

Daarnaast denkt Greenpeace dat verbreding van de Ring alleen maar meer verkeer aantrekt, waardoor het fileprobleem snel genoeg weer aan de orde zal zijn. Ook zou het project leiden tot toename van fijnstof en geluidsoverlast.

Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum en Brussels parlementslid Annemie Maes (beiden Groen) waarschuwen dat een verbreding geen oplossing is voor de vele pendelaars, omdat het fileleed zich zal verplaatsen naar de op- en afritten.

Sanctorum en Maes vinden bovendien de communicatie rond het project misleidend: “Het is straf dat de Vlaamse regering met geen woord rept over de verbreding van de ring en enkel spreekt over scheiding van lokaal en doorgaand verkeer. Terwijl een verbreding wel degelijk beslist is. De Vlaamse regering misleidt de burger.”

Rampzalig voor klimaatdoelstellingen

Nu de politieke beslissing is gevallen, is Greenpeace niet van plan haar verzet tegen de verbredingsplannen te staken. “Wij zullen deze beslissing blijven aanvechten tijdens de vergunningsprocedure”, zegt Joeri Thijs van Greenpeace. “Want er zijn voldoende alternatieven. Het verbeteren van het openbaar vervoer zou al veel kunnen oplossen.”

Ook de Bond Beter Leefmilieu blijft zich tegen de beslissing verzetten: “Blijkbaar ligt de Vlaamse regering niet wakker van de recente stroom aan studies die de nefaste impact van luchtvervuiling op de gezondheid aantonen”, zegt Erik Grietens van Bond Beter leefmilieu. “De milieubeweging zal dit aankaarten bij de Europese Commissie”. 

Alternatieve maatregelen

Groen pleit voor de versnelde uitvoering van de vier tramlijnen in Vlaams-Brabant, voor de onmiddellijke activatie van de bestaande spoorinfrastructuur richting Leuven, Mechelen en Halle (GEN), voor het scheiden van het lokale en het doorgaande verkeer op de bestaande Brusselse Ring en een betere afstemming van het openbaar vervoer.

“Deze maatregelen kunnen op korte termijn het fileleed fel verminderen. De regering weet dat. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de Vlaamse regering vandaag al start met deze maatregelen”, pleit Sanctorum.

Greenpeace wil een scenario dat inzet op groene fiscaliteit, openbaar vervoer, verstandige ruimtelijke keuzes en fietsinfrastructuur.

Aanpakken van factoren die verkeer naar Ring drijven

Tegenstanders van verbreding van de Ring vinden dat er eens goed gekeken moet worden naar waar al dat verkeer vandaan komt, voordat er begonnen wordt met de uitvoering van een ingrijpend en duur project.

Op 21 oktober berichtte De Standaard bijvoorbeeld nog dat Belgische grootbanken duizenden extra bedrijfswagens het verkeer insturen, terwijl veel banken prima bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Bedrijfswagens maken de helft uit van de auto’s in de files in België. Afschaffing van fiscale gunstregeling voor bedrijfswagens zou daar verandering in kunnen brengen.

Winkelcentra dragen bij aan probeem

Ook winkelcentra brengen meer verkeer naar de Ring. Kobe Boussauw, Dirk Lauwers en Ward Ronse, die verbonden zijn aan het Instituut voor Duurzame Mobiliteit van de Universiteit Gent, spraken zich op 28 oktober in De Morgen uit tegen het aanleggen van winkelcentra op locaties die het mobiliteitsprobleem verergeren.

Ze noemen de drie grootschalige winkel- en vrijetijdscentra die gepland staan in en om Brussel: Uplace in Machelen, Neo op de Heizel, en Docks Bruxsel (voorheen: Just Under the Sky) tussen Laken en Schaarbeek.

Boussauw, Lauwers en Ronse maakten een simulatie die voorspelt dat 62 procent van de klanten van Docks Bruxsel met de auto zal komen, tegenover 75 procent voor Neo en 87 tot 94 procent (afhankelijk van de beschikbaarheid van het openbaar vervoer) voor Uplace.

“Van deze winkelcentra wordt nogal wat verkeersimpact verwacht. Door hun schaalgrootte en gespecialiseerde winkelaanbod mikken ze op klanten die tot honderd kilometer ver wonen, naast de bewoners van de Brusselse agglomeratie en rand zelf.”

Dossier sleept mogelijk nog langer voort

Er zal pas concreet in 2016 worden begonnen met bouwwerkzaamheden aan de Ring. De vergunningenprocedure moet nog opgestart worden en daarnaast zijn er vragen rond de financiering van het project.

Volgens de regering moet de optimalisering via alternatieve financiering gerealiseerd worden, maar is het nog niet duidelijk hoe dit concreet ingevuld wordt, zo blijkt uit een eerdere parlementaire vraag van Irina De Knop (Open VLD).

take down
the paywall
steun ons nu!