International Anti-Occupation Network
VS, Irak, Paul Bremer, Justice4Iraq -

Verklaring van Lissabon: Accountability and Justice voor Irak

zondag 27 oktober 2013 09:00
Spread the love

Leden van het International Anti-Occupation Network (IAON) uit Portugal, Algerije, België, Frankrijk, Irak, Jordanië, Nederland, Spanje, Zwitserland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk, die meerdere internationale NGO’s vertegenwoordigen, bespraken in Lissabon van 11 tot 13 oktober de ontwikkelingen in Irak en de toekomstperspectieven voor het land.

Zelfs nadat de VS door het verzet van het Iraakse volk gedwongen werd zijn gevechtstroepen terug te trekken, blijven tienduizenden adviseurs, contractuele medewerkers en veiligheidspersoneel in het land om de doelstellingen van de bezetting te garanderen. 

Buitenlandse en regionale mogendheden blijven strijd leveren voor invloed en controle over Irak, zelfs in die mate dat zij tussenkomen met milities en dat zij misdaden plegen tegen het Iraakse volk. 

Buitenlandse krachten hebben hun pogingen niet opgegeven om controle te krijgen over de economische rijkdommen van het land, zonder enige aandacht te besteden aan de basisbehoeften van de bevolking. 

De grondoorzaak voor het toenemend terroristisch geweld is de sektarische Bremer-grondwet, die tijdens de eerste jaren van de bezetting werd opgelegd aan het Iraakse volk.  Dit wordt erkend door een groeiend aantal demonstraten in de volkse protesten, die sinds december 2012 in heel Irak plaatsvinden, tegen het regime van Maliki.  

HET IRAAKSE VOLK IS VASTBESLOTEN OM ALLE OVERBLIJFSELEN VAN DE BEZETTING TE VERWIJDEREN.

Het politieke proces en het regime dat Irak werd opgedrongen maken integraal deel uit van de volgehouden verdeel&heers-strategie van de Verenigde Staten om het verzet tegen imperialisme en neo-liberalisme te breken. 

Het beleid van het huidige regime berust op wraak en op sektarische verdeeldheid en moedigt terreurdaden aan tegen de burgerbevolking om zo te verhinderen dat Irak zijn soevereiniteit herovert, na tientallen jaren van sancties, oorlog en bezetting. 

Het IAON herbevestigt zijn standpunt van de Le Feyt verklaring” van 2008 “Het is duidelijk dat Irak geen duurzame stabiliteit, eenheid en territoriale integriteit kan verwerven vooraleer zijn soevereiniteit wordt gewaarborgd.  … Alle buren van Irak moeten erkennen dat stabiliteit in Irak in hun eigen belang is en zich ertoe verbinden zich niet te mengen in Iraks binnenlandse aangelegenheden.”  

HET IRAAKSE VOLK VERWEPT SEKTARISME EN VERDEELDHEID.

Wij blijven de inspanningen en de strijd van het Irakese volk steunen, zodat zij hun volledige onafhankelijkheid zouden herwinnen en we roepen op tot solidariteit.  De waarheid over de oorlog moet worden verteld en de gevolgen van de bezetting erkend. 

De Verenigde Staten en zijn bondgenoten, die verantwoordelijk zijn voor de vernietiging van en de misdaden tegen Irak moeten ter verantwoording worden geroepen.  De wereld heeft een wettelijke en morele verantwoordelijkeid om het Iraakse volk te helpen zijn legitieme rechten te heroveren na al het leed dat ze hebben moeten doorstaan. 

De toekomst van Irak ligt in de handen van het Iraakse volk.  We zijn vol vertrouwen dat het Iraakse volk in staat is om zijn land terug op te bouwen en te beslissen over de toekomstige weg.

HET IAON ROEPT ALLE ANTI-OORLOGS & ANTI-IMPERIALISTISCHE BEWEGINGEN EN ALLE VREDELIEVENDE MENSEN OP OM HET IRAAKSE VOLK TE STEUNEN IN DEZE FASE VAN HET VERZET.


ACTIEPLAN

Onze hoofddoelen voor de komende periode:

  • We vragen internationale aandacht en steun om de politieke overblijfselen van de bezetting af te schaffen
  • We versterken onze internationale oproep voor Accountability & Justice for Iraq
  • We willen de samenweking versterken tussen solidariteitsbewegingen en het Iraakse volk om het lijden van de slachtoffers van oorlog en bezetting te verlichten

Het IAON steunt volgende inspanningen en wil zich hierop concentreren in de komende periode

  1. De volgehouden verspeiding en uitwisseling van informatie over het verzet van het volk tegen sektarisme en tegen de voortdurende schendingen van de mensenrechten in Irak.
  2. Het coördineren van de inspanningen om te lobbyen bij nationale parlementen en bij het Europoese Parlement,  om regeringen en UN-instanties aan te moedigen zich hevig te verzetten tegen de voordurende en systematische en wijdverspeide schendingen van de mensenrechten door de Iraakse autoriteiten, in het bijzonder het toepassen van de doodstraf.  We roepen op om de aanbevelingen uit het rapport, dat werd gepubliceerd door de Human Rights Council * uit te voeren, inclusief de heraanstelling van een speciale VN-rapporteur voor Irak om van dichtbij de naleving van de mensenrechten op te volgen.
  3. Een juridische werkmap uit te werken om hen die verantwoordelijk zijn voor de misdaden in Irak, wettelijk aansprakelijk te stellen en  schadevergoeding te eisen voor hun slachtoffers.
  4. IJveren voor een onafhankelijk internationaal onderzoek naar het gebruik van verschillende soorten wapens in Irak en het stijgend aantal aangeboren afwijkingen in Fallujah, Basra an andere plaatsen en naar het gebruik van het Iraakse grondgebied als stortplaats voor chemische en radioactieve substanties.
  5. Samenwerkingsprojecten opzetten tussen verschillende nationale organisaties en Iraakse organisaties om hulp te bieden aan hen die het zwaarst getroffen werden door dit conflict.

Het IAON roept alle vredeskrachten op mee te werken aan deze inspanningen.

Lissabon, 13 oktober 2013


Je kan meer lezen in het VN document “Truth, justice and reparations for Iraq”

http

take down
the paywall
steun ons nu!