De plannen voor de uitbreiding van de Brusselse ring leidden in augustus 2010 tot de organisatie van een actiekamp (foto: mediActivista).
Nieuws, Milieu, België, Brussel, Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu, Brusselse ring, CO2-uitstoot, Brussel, Luchtvervuiling, BRAL, Fietsersbond, Netwerk Duurzame Mobiliteit -

Milieuorganisaties hekelen ‘kortzichtige’ uitbreiding Brusselse ring

Op 25 oktober besliste de Vlaamse regering op initiatief van minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) om de Brusselse Ring uit te breiden. Milieuorganisaties reageren teleurgesteld, aangezien uit een milieueffectenrapport (MER) is gebleken dat de uitbreiding negatieve gevolgen heeft voor het milieu en geen oplossing biedt voor de verkeersproblematiek rond Brussel.

vrijdag 25 oktober 2013 15:15
Spread the love

In totaal zal de Brusselse Ring uit tien rijstroken bestaan, met een optie om de ring later uit te breiden naar twaalf stroken. Uit het voorafgaande milieueffectenrapport (MER) bleek echter dat het scenario van de verbreding van de ring tot aanzienlijk meer autokilometers zal leiden dan andere scenario’s, zoals de introductie van rekeningrijden.

Ook blijkt uit het MER dat het aanleggen van extra rijstroken maar liefst 16 ton fijn stof, 12 ton ultra-fijn stof, 150 ton stikstofdioxiden en 109.000 ton CO2 meer oplevert dan het scenario van een kilometerheffing.

Het rapport wijst bovendien uit dat de Europese norm voor stikstof met het aanleggen van de extra rijstroken naar verwachting zelfs in 2020 niet gehaald zal worden. De milieuorganisaties verwachten dat België zal worden doorverwezen naar het Europese Hof als deze norm zo lang zal worden genegeerd.

Momenteel vertegenwoordigt de uitstoot van het verkeer op en rond de Brusselse ring 13 procent van de totale klimaatuitstoot van wegtransport in België. Een onderzoek van studiebureau Transport & Mobility Leuven, verricht in opdracht van Greenpeace en de Bond Beter Leefmilieu, wijst uit dat België door meer wegeninfrastructuur aan te leggen in Brussel verder verwijderd raakt van de EU-doelstelling voor het verminderen van de CO2-uitstoot.

Een slimme kilometerheffing zou daarentegen zorgen voor 8 procent minder CO2-uitstoot.

De Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL), het Netwerk Duurzame Mobiliteit en de Fietsersbond stellen dat de keuze voor de uitbreiding van de ring aantoont dat de Vlaamse regering absoluut geen langetermijnvisie heeft op het mobiliteitsprobleem.

De regering komt volgens hen met een kortetermijnoplossing, die op de lange termijn enkel zal leiden tot meer files en luchtvervuiling.

take down
the paywall
steun ons nu!