Zeearend (Foto: Flickr Creative Commons)
Nieuws, Europa, Milieu, Europese Unie, Natuurbescherming, Natuurbehoudsorganisaties, Bedreigde soorten, Bedreigde diersoorten -

Gelekte memo: EU-budget voor natuurbescherming gaat op de schop

Een aan de EU-klimaatcommissaris gerichte memo, afkomstig van haar directeur-generaal, wijst erop dat honderden kleinschalige natuurbeschermingsprojecten in heel Europa op het spel staan, zeggen campagnevoerders. Het zou gaan om projecten voor het behoud van bossen en veengebieden, projecten die ijveren voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in de zuivelsector in 2020 en het beschermen van de 250 resterende Saimaa zeehonden.

vrijdag 25 oktober 2013 13:45
Spread the love

Natuurbeschermers vrezen dat er flink gesneden gaat worden in het Europees budget voor natuurbeleid, net nu er voorzichtige successen geboekt worden op het gebied van natuurbescherming. De website EurActiv zegt een gelekte memo te hebben ingezien, waarin wordt voorgesteld steun aan klimaatgerelateerde projecten vanuit het Europese natuurbeschermingsprogramma LIFE, met een budget van 864 miljoen euro, te schrappen en het merendeel van het geld te gebruiken om private financiering aan te trekken. 

“Nadruk op innovatieve financieringsmechanismen is dekmantel voor bezuinigingen op bestaande projecten”

LIFE is een co-financieringsprogramma van de Europese Commissie met als doel het Europese milieu- en natuurbeleid te stimuleren. Het budget voor LIFE werd vastgesteld voor een periode van 7 jaar (2007-2013) en voor iedere lidstaat van de EU wordt jaarlijks een gedeelte van dit budget beschikbaar gesteld, op basis van inwonertal. Het programma gaat uit van co-financiering. Van de betrokken partijen wordt verwacht dat ze zelf 50% bijdragen.

Als het programma vernieuwd wordt zoals beoogd in de memo, zou 70% van het budget ingezet worden om private financiering aan te trekken, in plaats van kleine projecten rechtstreeks te financieren. Projectleiders van kleinschalige projecten zeggen dat banken al de mogelijkheid hebben om hun projecten te ondersteunen, maar er vaak voor kiezen dat niet te doen, wat de nadruk op innovatieve financieringsmechanismen gewoon een dekmantel voor bezuinigingen op bestaande projecten maakt.

“Einde van natuurbehoud in Europa zoals we dat kennen”

“De verschuiving van de focus naar particuliere leningen is zeer zorgwekkend en als dit de richting is die het Life-programma opgaat, kan dit het einde betekenen van natuurbehoud in Europa zoals we dat kennen,” zei Ariel Brunner, het hoofd van het EU-beleid van BirdLife Europe, tegen EurActiv.

Kleinschalige projecten van lokale overheden, academische instituten en NGO’s zijn de belangrijkste ontvangers van steun uit het Life-programma, maar kleinschalige projecten zullen vanaf 2014 geen steun meer ontvangen. Dat zegt hoofd van het klimaatdirectoraat van de Europese Unie, Jos Delbeke, in de memo die is verzonden aan klimaatcommissaris Connie Hedegaard. In de memo wordt gewaarschuwd dat het drastisch inperken van het budget ingaat tegen de verwachtingen van de lidstaten en dat het nog moeilijk zal worden de beslissing erdoor te krijgen.

Terugkeer van bedreigde diersoorten in Europa

De organisatie Rewilding Europe kwam op 26 september met het rapport Wildlife Comeback waaruit juist blijkt dat natuurbescherming in Europa een positief effect begint te hebben op bedreigde diersoorten. Bevers, bizons en zeearenden worden in het rapport genoemd als soorten die de afgelopen 50 jaar een opmerkelijke comeback hebben gemaakt in Europa.

“Bedreigde diersoorten zullen zich herstellen als we dat toelaten – dat is wat blijkt uit ons rapport”, zei Frans Schepers, directeur van Rewilding Europe. “Met voortdurende en sterke juridische bescherming, het actief stimuleren van bestaande populaties van wilde dieren en het herintroduceren van verloren soorten, gecombineerd met een toenemende tolerantie ten opzichte van de herintroductie van dieren, zullen meer soorten zeker volgen.” De organisatie benadrukte bij het verschijnen van het rapport nog de rol van Europese steun voor natuurbescherming bij de geboekte successen.

Projecten die al 20 jaar lopen komen op de tocht te staan als de veranderingen in het LIFE-programma worden doorgevoerd, waaronder projecten die gericht zijn op de herinvoering van bedreigde soorten op het platteland, het bouwen van ecoducten, en projecten die werken aan het waarborgen van een natuurlijke habitat voor verschillende diersoorten. Begin 2014 zal het nieuwe LIFE-programma ter goedkeuring worden voorgelegd.

take down
the paywall
steun ons nu!