Russell Brand bij BBC Newsnight
Nieuws, Europa, Politiek, Cultuur, Mediakritiek, Groot-Brittannië, David Cameron, Newsnight, Jeremy Paxman, Regering-Cameron, BBC Newsnight, Russel Brand -

Russell Brand legt haarfijn uit wat er mis is met onkritische media en apathische politici

De Britse komiek Russell Brand bracht de boodschap van de revolutie naar Newsnight, waar hij establishment-journalist Jeremy Paxman onomwonden van repliek voorzag. Paxman stelt dat het onmogelijk is iemand serieus te nemen die niet deelneemt aan het politieke systeem. Brand vindt dat er betere methoden zijn om verschil te maken dan via de stembus: degenen die de echte macht hebben (corporaties), hebben nog nooit een verkiezing verloren.

donderdag 24 oktober 2013 12:45
Spread the love

Russell Brand werd op 23 oktober door Jeremy Paxman geïnterviewd voor BBC Newsnight, omdat de komiek deze week gastredactie voert over het politieke blad New Statesman. Volgens Paxman heeft Brand geen autoriteit om die rol op zich te nemen, omdat hij een komiek is en nog nooit gestemd heeft.

Brand reageert daarop als volgt: “Het is niet dat ik niet stem uit apathie, ik weiger te stemmen vanwege absolute onverschilligheid en vermoeidheid en uitputting veroorzaakt door de leugens, het verraad en het bedrog van de politieke klasse, die al generaties lang aan de gang zijn en nu een kookpunt bereikt hebben waardoor een rechteloze, gedesillusioneerde, moedeloze onderklasse is ontstaan die niet wordt vertegenwoordigd door dat politieke systeem, en stemmen betekent stilzwijgende medeplichtigheid met dat systeem.”

“Politici dienen corporaties, niet de belangen van het volk”

Paxman verwijt Brand vervolgens dat hij het systeem niet verandert door niet te stemmen, waarna Brand erop wijst dat er heel wat andere manieren zijn om een systeem te veranderen.

Daarnaast, aldus Brand, heeft naar de stembus gaan juist het huidige paradigma gecreëerd, waarin politici apathisch zijn voor de belangen van het volk en vooral die van grote corporaties dienen. Totdat er een echt alternatief is, stem je beter niet, vindt Brand.

Paxman werpt op dat Brand niet in democratie gelooft, maar een revolutie wil. Brand antwoordt daarop: “De planeet wordt verwoest, we creëren een onderklasse, we buiten arme mensen overal ter wereld uit en de legitieme problemen van mensen worden door de politieke klasse niet aan de kaak gesteld.”

Iedereen, politicus of niet, heeft het recht om zich in te zetten voor verandering

Een paar van die dingen mogen dan wel waar zijn, aldus Paxman, maar hij vindt dat Brand niet specifiek genoeg is over hoe die revolutie er dan uit moet zien.

“Ik zal je vertellen hoe het niet zal zijn,” zegt Brand, “een enorme kloof tussen rijk en arm, waarbij 300 Amerikanen dezelfde hoeveelheid rijkdom bezitten als de 85 miljoen armste Amerikanen bij elkaar, waar er een uitgebuite en achtergestelde onderklasse is die voortdurend wordt genegeerd en waar in de sociale zekerheid wordt gesneden terwijl Cameron en Osborne[1] naar de rechter stappen om de rechten van de bankiers om hun bonussen te blijven ontvangen te verdedigen. Dit moet worden aangepakt.”

Volgens Brand is de tijd nu aangebroken en zijn er genoeg mensen wereldwijd, met meer kennis van zaken dan hijzelf of de politici die nu aan de macht zijn, die werken aan alternatieven. Hij vindt het onjuist dat Paxman hem aanvalt omdat hij als komiek geen autoriteit zou hebben om te proberen een verschil te maken; dat recht heeft iedereen. “Niemand hoeft me dat recht te geven, ik heb het zelf genomen.”

Bekijk het volledige interview hier:

Voetnoten

  • [1]George Osborne is de Britse minister van financiën.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!