"Het watertekort in de VS heeft niet alleen enorme gevolgen voor de economie – landbouwers, veeboeren en katoenproducenten moeten het met steeds minder water doen – maar ook voor het natuurlijke systeem zelf" (foto: IPS).
Nieuws, Milieu, Klimaatverandering, VS, IPS, Texas, Amerikaanse droogte, Watervoorraden, Colorado, Nature Conservancy. -

VS kampt met groeiend watertekort

WASHINGTON - Het watertekort in de VS groeit, onder meer door de klimaatverandering en de waterreservoirs slinken snel. Als het land er niet in slaagt het waterverbruik terug te dringen, dreigt op termijn een ernstig probleem voor de economie en het ecosysteem.

woensdag 23 oktober 2013 12:50
Spread the love

Het is al jaren duidelijk dat de VS te veel water gebruikt, maar uit nieuw onderzoek blijkt dat de bevolkingsgroei in combinatie met het broeikaseffect het probleem nog erger maken.

Als er niets gebeurt, dreigt tegen 2060 een tekort van bijna 4 miljard kubieke meter per jaar of tien maal het verbruik van een stad als Las Vegas.

In Texas tekent de trend zich al duidelijk af. “2011 was zowel het droogste als het heetste jaar in de geschiedenis van Texas”, zegt Robert Mae van het Texaanse bestuur voor Waterontwikkeling, de instelling die de watervoorraden in het oog houdt.

“Dat jaar klokte de schade voor de landbouw af op een recordbedrag van 7,62 miljard dollar (5,5 miljard euro), ruim 3,5 miljard dollar hoger dan in 2006, het vorige recordjaar.”

“Het watertekort heeft niet alleen enorme gevolgen voor de economie – landbouwers, veeboeren en katoenproducenten moeten het met steeds minder water doen – maar ook voor het natuurlijke systeem zelf”, zegt Adam Freed van de milieuorganisatie Nature Conservancy. “En de klimaatverandering zal het alleen maar erger maken.”

Waterfondsen

In Texas en de hele VS, en bij uitbreiding overal ter wereld, worden beleidsmakers zich stilaan bewust van het probleem en zijn al initiatieven genomen om het watertekort te beperken.

In steden in het westen van de VS wordt geïnvesteerd in efficiëntie en zijn zogenaamde waterfondsen opgericht. Daarin betalen lager gelegen steden en gemeenten de stroomopwaarts gelegen boeren om spaarzaam om te gaan met water en minder te vervuilen.

De boeren beseffen vaak dat investeren in waterefficiëntie op lange termijn ook in hun eigen voordeel is, omdat ze zo minder snel water zullen moeten importeren van elders.

Colorado

Uit een studie van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat het Coloradobekken een van de gebieden is die het grootste risico lopen. Het gebied is verspreid over zeven Amerikaanse en twee Mexicaanse staten, en is de grootste bron van water in de VS.

De twee grote reservoirs in het bekken, Lake Powell en Lade Meade, zijn meteen ook de grootste in het land. Maar volgens Ken Nowak van de Amerikaanse overheidsdienst die waterbeheer controleert, zijn de meren snel aan het opdrogen.

Een van de problemen is dat landbouwers nog te veel oppompen uit de grondwaterlagen. Hoewel oppervlaktewater vrij goed wettelijk is beschermd, geldt dat niet voor grondwater.

“Boeren verdienen zo meer en daardoor investeren ze in irrigatiesystemen”, zegt John Mesko, een boer uit Minnesota. “Het is makkelijk te denken: ik kan zo’n systeem betalen, dan maak ik meer winst. Maar dat geldt enkel op korte termijn. We moeten ons voorbereiden op de toekomst.”

take down
the paywall
steun ons nu!