90 organisaties geven TegenGAS
Opinie, Nieuws, Samenleving, Politiek, België, TegenGAS - TegenGas

90 organisaties geven TegenGAS

90 Belgische organisaties roepen samen op om zaterdag 26 oktober te betogen tegen het systeem van de GAS-boetes. Samen maken ze duidelijk maken dat het protest TegenGAS niet zomaar voorbij zal gaan en pleiten ze voor sociale alternatieven op het repressief beleid.

dinsdag 22 oktober 2013 23:45
Spread the love

GAS werkt niet

TegenGAS zal zaterdag 26 oktober betogen rond 5 centrale bekommernissen:

  1. Het probleem van de scheiding der machten met de gemeente als rechter en partij.
  2. De enorme willekeur en rechtsonzekerheid ingebakken in het GAS-systeem.
  3. Het criminaliseren van jongeren en het recht om jong te zijn.
  4. Het recht op sociale actie.
  5. De nood aan echte sociale oplossingen op sociale problemen als overlast.

Voor TegenGAS is vooral deze laatste eis cruciaal. De GAS-boetes werken enkel maar als symptoombestrijding en lossen niet de echte sociale oorzaken van overlast op, integendeel.

Toenemende werkloosheid, onzekerheid en precariteit in de samenleving leiden tot uitzichtloze situaties, wanhoop, asociaal gedrag en agressie. Sociaal zwakkere lagen worden hier dan ook het hardst getroffen.

Repressie kan vermeden worden door preventie: investeer in werk voor iedereen, degelijk en kwaliteitsvol onderwijs, goedkope en ecologische afvalverwerking, meer en betere jongerenvoorzieningen, degelijke publieke sanitair,…

TegenGAS werkt echter wel!

Dat TegenGAS geven werkt, werd afgelopen weken reeds in verschillende steden en gemeenten aangetoond. Onder druk van de publieke opinie beloofden verschillende gemeenten hun GAS-reglementen grondig te herevalueren of zelfs de recente leeftijdsverlaging niet door te voeren.

TegenGAS juicht dit toe maar vindt dit natuurlijk niet voldoende. De nationale betoging op 26 oktober heeft daarom als bedoeling de druk verder op te voeren op alle partijen in het parlement (zonder uitzondering zijn ze allemaal voorstanders van GAS) om een einde te stellen aan het volledige GAS-systeem.

Geef jij ook TegenGAS?

De nationale betoging tegen GAS is tevens een start voor het verzet tegen de Gemeentelijke Administratieve Sancties. TegenGAS wil alle deelnemende organisaties en betogers oproepen ook zelf TegenGAS te geven op lokaal vlak. Dit kan door samen actie te voeren voor een GASvrije stad of gemeente (zoals het initiatief GASvrij Gent), je eigen TegenGAS-comité op te zetten of met je vrienden of collega’s zelf tegenGAS te geven.

Platform TegenGAS

De volledige lijst van meer dan 90 Belgische organisaties die samen het platform TegenGAS vormen en hun oproep vind je op hun website hier.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!