Over gezondheidszorg voor oudjes, uitsluiting  en nationalisme

Over gezondheidszorg voor oudjes, uitsluiting en nationalisme

maandag 21 oktober 2013 11:30
Spread the love

Professor Elchardus schrok bij het zien van de reslultaten van zijn eigen onderzoek. “Voor vier op de tien Vlamingen is een 85-plusser geen ingreep van 50.000 euro waard. Als er bespaard moet worden in de gezondheidszorg, dan is het op ouderen, terminaal zieken én mensen met een ongezonde levensstijl, meent de doorsnee-Vlaming”. Straf. Straf? Sorry Professor, ik schrik niet. Het resultaat is betreurenswaardig, maar niet verwonderlijk.

In een maatschappij waar men de opkomst van een nationalistische partij als normaal, en nationalisme als « fatsoenlijk » beschouwt is de uitslag van het onder zoek de logica zelve. Het Vlaams Blok werd bestreden als racistisch, en racisme mag niet meer sinds Martin Luther King een droom had, en die ook nog eens luidop verkondigde, en een paar decennia later Nelson Mandela ‘s werelds meest geliefde knuffel geworden is.  Maar nationalisme zou lang zo erg niet zijn. Het is « maar » een politieke overtuiging. En nationalisten zijn geen racisten. Kan best zo zijn, maar het onderscheid is irrelevant. Nationalisme leidt zonder fout tot geweld, zei Luc Van der Kelen eergisteren nog op de radio.  Dat is écht zo. Grenzen vervagen, haast ongemerkt.  Net als racisme is nationalisme een mechanisme voor uitsluiting. Je maakt een onderverdeling tussen wij en anderen, de « niet-wij ». En die horen er niet bij.  En – klein stapje verder – zij zijn de fout voor alles wat er bij de « wel-wij » misloopt.

Jamaar, medeburgers – landgenoten : we leven in een « samen-leving ».  Of is dat woord betekenisloos geworden ? Of betekent het iets anders dan wat er staat ??

We leven samen in onze straat, in ons land, en we hebben niet te kiezen met wie; we leven nl. samen met wie er is: in onze straat met de nederlandsonkundige Italiaanse grootvader, de Hongaarse NAVO-militair en de Amerikaanse ex-pat. In mijn  gemeente met meer dan 80 nationaliteiten, en in de Vlaamse Brusselse Rand met ruim 75% franstalingen…. en niet vergeten, de ouwe opa van 85 die zijn hele leven gerookt heeft en nu fortuinen kost aan de sociale zekerheid….. En die zijn er, dus ze tellen mee, iedereen evenveel. Onvoorwaardelijk: niet als ze eerst hun auto wassen, hun haar kammen, vermageren, of de taal leren…..

Als je mensen op grond van één of ander kenmerk uitsluit, bv. de taal die ze spreken, is er dan een grens die niet overschreden kan worden, op weg naar een volgende uitsluiting ? Neen, want uitsluiten zélf is toegelaten, is fatsoenlijk, want nette beschaafde mensen doen dat ook…..  en zo sluit je stilaan uit wanneer en als het je past. Tot je zelf slachtoffer wordt, maar daarover ga ik het hier even niet hebben.

Je zou er eens over moeten nadenken tot hoeveel meerderheden je zelf behoort en tot hoeveel minderheden. Je behoort alleen tot een onbediscussieerbare meerderheid, als je zelf het terrein mag kiezen en beperken. Samen met de gelijkgestemde mede-meerderheidsleden. Alleen jammer dat we in een geglobaliseerde wereld leven, met bv. vrijheid van verkeer van personen in de EU, om één klein voorbeeld te noemen, en dat afgrenzen is een beetje onmogelijk geworden. Tenzij met geweld misschien…. Tot dé meerderheid behoren is een illusie.

Neen, uitsluiten is niet fatsoenlijk. Het is net zoals bij « een geheim bewaren » : het is naar de kloten vanaf de eerste persoon aan wie het geheim onthuld wordt. Zoook is bij uitsluiting het hek van de dam van bij de eerste « onschuldige » of « rechtvaardige » uitsluiting die je – stilzwijgend  of niet – goedkeurt .

take down
the paywall
steun ons nu!