Ruim honderd personen bezochten de bijeenkomst in het kader van de Werelddag van Verzet tegen Armoede in Micro Maché / ViaVia Café te Brussel (foto: Brussels Platform Armoede).

Hoofdstedelijk huisvestingsbeleid zowel verliezer als winnaar volgens Brussels Platform Armoede

Op donderdag 17 oktober was het de Werelddag van Verzet tegen Armoede. Reden voor het Brussels Platform Armoede om prijzen uit te reiken aan de beste en slechtste initiatieven in het kader van de armoedebestrijding. Opmerkelijk was dat zowel de positieve als de negatieve prijs betrekking hadden op huisvesting in de hoofdstad.

vrijdag 18 oktober 2013 10:03
Spread the love

 

Platform beloont erkenning alternatieve woonvormen

Ruim honderd personen bezochten de bijeenkomst van het Brussels Platform Armoede: zowel mensen die zelf in armoede leven, studenten, politici als vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties waren aanwezig. De prijs voor het beste initiatief in het kader van de armoedebestrijding ging naar de opname van de verschillende alternatieve woonvormen in de Brusselse wooncode.

Woonvormen als precaire bezittingen (tijdelijke bewoning van sociale woningen waarvoor een renovatie gepland is), Community Land Trusts (organisaties die betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen realiseren) en collectieve spaargroepen (groepen van mensen met een laag inkomen die samen geld opzij zetten voor de eerste kosten die gepaard gaan met de aankoop van een woning) zijn tegenwoordig wettelijk erkend in Brussel. Een goede zaak, stelt het Brussels Platform Armoede, aangezien mensen in armoede hiermee toegang krijgen tot goede en betaalbare woningen.

De andere twee genomineerden voor deze prijs waren het Platform ‘Recht voor Iedereen’, wegens haar succesvolle verzet tegen de afbraak van het recht op juridische bijstand, en de Brusselse lancering van een vrijetijdspas met het doel de cultuurparticipatie van mensen in armoede te verhogen.

Platform hekelt openstellen sociale woningen voor middeninkomens

De prijs voor de slechtste maatregel inzake armoedebestrijding ging naar het openstellen van sociale woningen voor de middeninkomens in Brussel. Het Brusselse Platform Armoede hekelt deze beslissing aangezien er op de sociale woningmarkt van de hoofdstad al sprake is van een wachtlijst van meer dan 40.000 gezinnen, terwijl er slechts 38.000 sociale woningen ter beschikking zijn.

Willem Defieuw, vertegenwoordiger van het Brussels Platform Armoede: “In Brussel zijn er veel publieke woningen die niet terechtkomen bij mensen met een laag inkomen. Dit heeft vooral te maken met een gebrek aan controle vanuit de regio.”

“Tijdens een discussie over huisvesting op onze bijeenkomst werd de wens uitgesproken dat deze controle toeneemt en dat woningen die met publiek geld zijn gerenoveerd ook daadwerkelijk terechtkomen bij mensen met een laag inkomen.“

“Politici hebben het idee dat het beschikbaar stellen van sociale woningen voor de middeninkomens wijken vooruit kan helpen, omdat dit een goede mix oplevert. Gek genoeg gaat dit nooit op voor de rijke wijken: hier worden geen woningen beschikbaar gesteld voor de armen.”

De andere twee genomineerden voor de slechtste maatregel waren de uitbreiding van de bevoegdheden voor het geven van GAS-boetes (Gemeentelijke Administratieve Sancties) en de verstrenging van de wet op de gezinshereniging. Volgens het Brusselse Platform Armoede discrimineert deze laatste maatregel personen die in armoede leven, door hen het recht om een gezin te vormen te ontzeggen.

Het Brussels Platform Armoede bestaat uit zeven Brusselse verenigingen ‘waar armen het woord nemen’. De bijeenkomst in het kader van de Werelddag van Verzet tegen Armoede vond plaats in Micro Marché / ViaVia Café te Brussel.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!