Monsanto

Petitie tegen feestje voor Monsanto

donderdag 17 oktober 2013 00:26
Spread the love

Het Vlaamse Instituut voor Biotechnologie (VIB) geeft op 12 november in de Handelbeurs van Gent een feest voor “dertig jaar biotechnologie”. En ze hebben kosten noch moeite gespaard. Ze laten de grote kanonnen aanrukken. Ze nodigen niemand minder dan Robert Fraley uit, de Executive Vice President van …Monsanto. Er circuleert een petitie in drie talen om de rectoren van de vier Vlaamse grote universiteiten die betrokken zijn bij het VIB, te vragen om die meneer geen toegang te  verlenen. (zie  https://www.change.org/petitions/keep-monsanto-out-of-our-universities)

Hier de petitieblurb:

“De hebzucht van Monsanto bedreigt de landbouw, de biodiversiteit en de volksgezondheid. Monsanto verdient geen steun van publieke universiteiten. Als er één man is die Monsanto’s dubieuze activiteiten in de landbouw vertegenwoordigt, dan is het waarschijnlijk Robert Fraley. Geef Fraley geen toegang tot het VIB symposium op 12 november 2013 in de Handelsbeurs te Gent.”

Hier de open brief aan de rectoren: 

“To:
Anne De Paepe, Rector Universiteit Gent
Paul De Knop, Rector Vrije Universiteit Brussel
Rik Torfs, Rector Katholieke Universiteit Leuven
Alain Verschoren, Rector Universiteit Antwerpen
Jo Bury, Managing Director VIB
Johan Cardoen, Managing Director VIB
Stop de steun aan Monsanto

Geachte rector,

Op 12 november 2013, organiseert het Vlaamse Instituut voor Biotechnologie (VIB) een feest voor de “verwezelijkingen van 30 jaar biotechnologie” in de Handelsbeurs te Gent. Robert Fraley, Executive Vice President van Monsanto, werd er uitgenodigd om te komen spreken. Uw universiteit is door haar associatie met VIB partner in dit gebeuren.

Monsanto staat bekend voor zijn agressieve praktijken om de wereldmarkt van zaden- en pesticiden te controleren. Zij patenteren zaden, kopen concurerende bedrijven op en leggen boeren bovendien onmogelijke contracten op.

Maar Monsanto is vooral verantwoordelijk voor de introductie van genetisch gemanipuleerde gewassen in de landbouw. Dit brengt met zich mee: toenemende macht van de agro-industrie, intensiever gebruik van pesticiden, verlies aan biodiversiteit, gezondheidsproblemen, enz…

De reputatie van Monsanto is op zijn zachts uitgedrukt kwalijk. Zo werd het bedrijf in het verleden onder meer aangeklaagd voor het verdoezelen van dioxine vervuiling, het achterhouden van resultaten van voedselgezondheidsstudies, grootschalige omkooppraktijken en betrokkenheid bij oorlogsmisdaden (inzet Agent Orange in Vietnam).

Kortweg, de hebzucht van Monsanto bedreigt de landbouw, de biodiversiteit en de volksgezondheid. Voor meer info zie: http://www.youtube.com/watch?v=6VEZYQF9WlE
http://www.foodandwaterwatch.org/factsheet/monsanto-a-corporate-profile/

Bedrijven die verantwoordelijk zijn voor misdaden tegen mens en milieu horen niet thuis op universiteiten. Geef Robert Fraley geen toegang tot dit symposium op 12 November;
Stop alle medewerking met Monsanto.  

Waarom investeert de universiteit niet meer in onderzoek naar een duurzame en dus kleinschalige en biologische landbouw?

Uitkijkende naar uw reactie,

uw naam… [best ook met uw beste titelaturen: bijvoorbeeld, prof. dr Lieven De Cauter, cultuurfilosoof, RITS/LUCA/KULeuven; of/en Thijs van de Loo, theaterregisseur in spe, RITS; en/of Gitte Teuwen, animatiemeisje, nee dat was er grapje, studente Animatie, RITS; Thomas Craps, animatie RITS, die meteen een idee had: een petitie is niet genoeg, we moeten daar naartoe. En gelijk had hij…]”

Nu tekenen die handel! Het is ook uw universiteit (geweest) wellicht (Pro memorie: zijn betrokken bij VIB: Kuleuven, VUB, UA en UG!). Of een hogeschool die nu in een van die universiteten is ‘ingekanteld.’ Tijd om als student of alumnus van u te laten horen! En a fortiori als ge met geen van die universiteiten en hun talloze vertakkingen, zoals het VIB, niets te maken hebt. Of wilt hebben.      

Dit verjaardagsfeest voor de gentechnologie is een feestje van Monsanto, want Gentech is Monsanto. In die zin is dit verjaardagsfeest van dertig jaar biotechnologie van het VIB ook en vooral een overwinningsfeest voor Monsanto. Wat de publieke opinie denkt, doet er niet toe. En ook de raad voor bioveiligheid wordt vakkundig uitgeschakeld. Er werd op 2 oktober een proefveld met ggo-populieren goedgekeud zonder te vergaderen of ook maar te stemmen, (zoals een lid van die Raad, prof Philippe Baret (van de UCL), uitbracht in De Standaard van 13 oktober). Strange. Het is een farce. En nu maar hopen dat er een tegenfeestje komt. De ‘petitie tegen feestje voor Monsanto’ moet een petitie(&)/tegenfeestje worden. …./…

[Het lessen-in-urgentie-team]

take down
the paywall
steun ons nu!