Lokaal, Openbaar vervoer, Nationalestraat, Modewijk, District Antwerpen, Handelaars Nationalestraat, Antwerpse Fietsersbond, Unizo Stad -

Fietsen in de Nationalestraat blijft gevaarlijk en complex

ANTWERPEN - Er heerst al bij grote tevredenheid over de vernieuwde Nationalestraat in het centrum van de Scheldestad. Ook de handelaars die niet waren opgezet met de duur van de werken zijn uiteindelijk unaniem enthousiast, al klagen sommigen onder hen nog wat door over het drastisch terugschroeven van parkeerplaatsen in de straat.

donderdag 17 oktober 2013 11:36
Spread the love

Maar niemand kan ontkennen dat de straat er best mooi bij ligt. De voetpaden zijn breder dan voorheen, wat het kuieren en winkelen aangenaam maakt. Bovendien werd er meer groen aangeplant en als straks de pleintjes nog voorzien worden van nieuwe bomen is de Modeboulevard van Antwerpen terug prima intact.

Regenwater

Maar het allerbelangrijkste is dat de overvloedige herfstregen van de jongste weken deze keer niet langer geleid hebben tot plaatselijke overstromingen, waardoor er in het verleden vervaarlijke verzakkingen ontstonden, zodat de straat regelmatig moest worden afgesloten. Ook de gebruikers van het openbaar vervoer worden aan de tram- en bushaltes niet meer natgeplensd door het autoverkeer omdat door de vernieuwing van de oude riolering in de ondergrond het regenwater voortaan vlot wegstroomt. Fietsers kunnen nu door de straat rijden zonder gevaarlijke putten te moeten ontwijken zodat het ook voor hen aangenamer is geworden door de straat te rijden. Helaas leidde de heraanleg niet tot meer veiligheid voor tweewielers. Zij moeten blijven slalommen tussen het drukke verkeer en onderwijl zorgen dat ze niet verongelukken omwille van de tramsporen. Velen verkiezen uiteindelijk dan maar het voetpad wat dan weer conflicten veroorzaakt met voetgangers die de straat frequenteren.

Rel

Binnen de lokale politiek is er nu ondertussen een fikse rel ontstaan over de heraanleg van de straat, waarbij de nieuwe meerderheid de oude verwijt verkeerde beslissingen te hebben genomen bij de planning van de werken. Waarom heeft men aan de tekentafel niet geopperd voor een fietspad? Een probleem van reglementering zo blijkt. “Want als we in de Nationalestraat een fietspad hadden aangelegd, moesten we 50 km per uur toelaten in plaats van een Zone-30 en dat was zeker geen optie.” zegt voormalig Districtsvoorzitter, Chris Anseeuw (sp.a). “En zelfs als we dat dan toch hadden gedaan zouden er nog minder parkeerplaatsen in de straat zijn geweest, de voetpaden smaller en zouden er bijna geen bomen meer, de pleintjes uitgezonderd, in de straat voorkomen.”

Fietsersbond

Even was er sprake te opteren voor een autovrije straat, maar ook hier stak de reglementering een stokje voor omdat er in een fietsstraat geen openbaar vervoer mag rijden. Ook de Fietsersbond , die een koele minnaar is van fietsstraten zal de Nationalestraat nooit voorstellen als fietsstraat omdat er openbaar vervoer doorrijdt, de straat te lang is en er teveel zijstraten zijn. De politici mogen dus zoveel ruzie maken als ze willen, ingrijpende structurele oplossingen zijn er gewoon niet.

Kleine ingrepen

Wel komt de Nationalestraat volgens Districtsschepen Paul Cordy (N-VA) in aanmerking voor kleine ingrepen zoals het opvullen van de tramperrons onderaan. “Probleem hier is immers dat de perrons een T-profiel hebben en daardoor een stukje boven de weg hangen.” zegt Cordy. “Wie te dicht bij de perrons rijdt, loopt daarom het risico dat zijn pedaal de onderkant van het overhangende stuk perron raakt waardoor hij of zij ten val komt. Hier kunnen we wellicht in samenspraak met De Lijn nog een en ander bijsturen.”

Fietssymbolen

Andere voorstellen zijn om tussen de tramsporen op regelmatige afstand witte fietssymbolen aan te brengen op het wegdek tussen de sporen zodat fietsers weten dat ze midden op het spoor mogen rijden en zich niet moeten laten opjagen door het indringend belgerinkel van het tramverkeer dat zich trouwens aan de afgesproken maximumsnelheid van 30 kilometer per uur moet houden.

Waarschuwingsborden

Verder ligt er een voorstel op tafel om waarschuwingsborden aan te brengen die fietsers verwittigen dat ze in de Nationalestraat extra voorzichtig moeten zijn. Dat is dan vooral bedoeld voor fietsers die de stad niet zo goed kennen. Want zoals een buurtbewoonster opmerkt: “Ik ben ook voor een autovrije binnenstad, maar eigenlijk merk ik nu dat het hier veiliger fietsen is sinds de auto opnieuw is toegelaten. Daarvoor reden trams vaak te snel door de straat. Met fietsers hielden ze geen rekening. Nu houden het auto- en het tramverkeer elkaar tenminste in bedwang. Bovendien fiets ik zelden of nooit door de Nationalestraat. Ik fiets altijd het blokje om. Wie de wijk kent beschikt over meer dan voldoende alternatieven om veilig door Sint-Andries te fietsen.”

Voetpaden

Maar wie dan toch om een of andere reden met de fiets naar het voetpad in de Nationalestraat wenst uit te wijken, om welke reden, dan ook, stapt best af om conflicten met voetgangers te vermijden. “Want als iedereen zich aan de regels houdt,” zegt Districtsraadslid Paula De Brie (sp.a), “zie ik het probleem echt niet hoor. Het gaat hier in die zin meer over een samenlevingsprobleem, dan over een fundamentele fout in het ontwerp. Want iedereen moet toch toegeven dat de Nationalstraat in al haar eer is hersteld en de Sint-Andrieswijk dus terecht fier mag zijn dat haar Modeboulevard terug voor Jan en Alleman bereikbaar is. Dit is dus geen politiek gekrakeel meer waard.”

take down
the paywall
steun ons nu!