Irakoorlog: bijna een half miljoen doden

woensdag 16 oktober 2013 16:45
Spread the love

Bijna een half miljoen doden als gevolg van de Irakoorlog tussen 2003 en 2011. Een derde van de half miljoen doden zijn een gevolg van de instorting van de openbare infrastructuur. Overname van een artikel uit Neues Deutschland (vertaling jh).

Washington. Ook tien jaar na de door de USA gevoerde oorlog in Irak sterven dagelijks nog mensen in aanslagen en legergeweld. Officiële aantallen over het totaal aantal slachtoffers heeft men momenteel niet. Met een studie wilden Amerikaanse, Canadese en Irakese onderzoekers daarin verandering brengen. Hun ontstellende vaststelling: gerekend vanaf het begin van de Irakoorlog in 2003 tot 2011 zijn bijna een half miljoen mensen aan de gevolgen van de oorlog overleden.

De meeste doden kunnen op het directe oorlogsgeweld teruggevoerd worden, maar bij een derde van de overlijdens gaat het om indirecte oorzaken, zo staat in het op 15/10/2013 in de USA openbaar gemaakte onderzoek. Tot de indirecte, maar met de oorlog samenhangende oorzaken behoren de ineenstorting van de gezondheidszorginfrastructuur, voedselvoorziening, zuiver drinkwater en verkeersveiligheid.

Een representaatief steekproefonderzoek in Irak

De onderzoekers van de universiteit van Washington, de Johns Hopkins Universiteit en de Simon Frase universiteit bevroegen steekproefsgewijs 2.000 representatief uitgekozen huishoudens in Irak over hun gezinsleden van geboorte tot overlijden. Daarbij kwamen zij op een geschat aantal van 405.000 Irakezen die tot midden 2011, rechtstreeks of onrechtstreeks door oorlogshandelingen gedood werden. Daarbij komen 55.805 Irakezen die in het buitenland stierven. Bij de oorzaken van niet gewelddadige dood komt hartfalen op de eerste plaats; gevolgd door chronische ziekten en kanker. De studie werd in het tijdschrift “PLoS Medicine” gepubliceerd. AFP/bd/fak.

Link naar de volledige studie.

take down
the paywall
steun ons nu!