Aalsterse buurtwerkers over de brute stopzetting van hun workshop
Buurtsport Aalst, Christophe D'Haese, sambo leren, kwetsbare jongeren, vechtsport en criminaliteit, voordelen vechtsport -

Aalsterse buurtwerkers over de brute stopzetting van hun workshop

dinsdag 15 oktober 2013 10:44
Spread the love

Volgens N-VA Aalst leidt vechtsport tot criminaliteit

N-VA Aalst is sinds oktober 2012 de grootste partij in Aalst. Naast het voorspelbaar ‘gedesjter’ (=gepruts) met leeuwtjes moesten heel wat projecten ten voordele van de laagste sociale klassen er aan geloven, tot aan het (over)leefgeld van het OCMW toe. Nu sneuvelt ook een succesvol project voor kwestbare jongeren. Burgemeester D’Haese schildert een workshop verdedigingstechnieken af als een kweekschool voor criminelen. Gert Mettepenningen, een ex-werknemer van Buurtsport en Achmed, een vrijwillige sportcoach, zien dagelijks net het omgekeerde. Maar de coalitie zegt bot: ‘Het interesseert ons niet’.


Lees ook de analyse van Koen Hostyn, een expert in alles wat de N-VA betreft: ‘Tuchtsanctie voor kritische buurtwerker’


MarginAalst. De stad van Boon en Daens heeft allang geen beste reputatie in de pers.  De carnavalstad met de stedenbouwkundige curiositeit: Een fabriek pal in ‘t stadscentrum. De dampen van Syral (vroeger Amylum) prikken in mijn neus, “gets you on your toes better than a strong cup of cappuccino”, zou Robin Williams zeggen. Ik heb een afspraak met Gert Mettepenningen, ex-medewerker van Buurtsport Aalst en Achmed, een bouwvakker geboren in Dagestan, maar vlot in het Aalsterse dialect.

Tijdens het interview zal Gerts gsm acht keer rinkelen. De leerlingen van de workshop kunnen niet zonder hem. Ze bellen hem van zodra ze met iets zitten. Als ze geen vergaderlokaal vinden, gebruiken ze zijn living. 60 jonge kerels, 12 verschillende nationaliteiten en maar één Gert, een geboren buurtwerker. Die binnen een paar maand wel “ergens anders mag gaan travakken”. Het stadsbestuur pakt hem zijn job af. Achmed moet als vrijwillig samboleerkracht ook niet meer aantreden. Hij zegt: “Onze gasten hebben hun huidskleur én hun politieke kleur niet mee, in de ogen van de coalitie”. Intrigerend.

Waarom mogen jullie geen sambo meer aanleren? ?

Achmed. Omdat de coalitie niet wil investeren in jongeren die toch nooit met leeuwenvlagkses gaan zwaaien! Sorry, ik heb de Sovjet-Unie zien uiteenvallen en de miserie die daarna kwam. Ik krijg het sch…, excuseer, ik ben allergisch aan alles wat naar nationalisme ruikt.

Gert Mettepenningen. Op uw gemak, Achmed. De officiële reden is dat wij zogezegd een gevechtsport aanleren aan criminele jongeren. Dat placeert burgemeester D’Haese zomaar zonder boe of bah in een interview met de lokale pers.

Wij vielen achterover. Welke criminele jongeren? Blijkbaar zou onze werking die jongeren moeten ‘resocialiseren’. Maar éla, dat zijn wel geen ex-criminelen, he, niemand moet die ‘resocialiseren’. Wij hebben den ‘berremiester’ voorgesteld om eens te komen klappen met onze gasten. Hij heeft zich niet laten zien.

Zijn antwoord: ‘Het interesseert ons niet.’ Letterlijk he!’ Onze jongens hingen vroeger rond op straat, da’s waar. Maar na drie jaar sambo steken ze geen kattenkwaad meer uit. Met deze jongeren is in drie jaar tijd geen enkel incident geweest.

Het stadsbestuur heeft ons indertijd zélf gevraagd om ‘iets’ op te starten om Oost-Europese hangjongeren van ‘t straat te halen. Die gingen toen wodka achterover kappen in ‘t stadspark. Sinds die gasten bij ons zijn, doen ze dat niet meer.

Achmed. Ze nekken onze werking, omdat we te goed zijn! De coalitie fabriceert liever meer verzuring. Dat levert meer stemmen op. Het mag vooral niet te goed gaan.

Gert Mettepenningen. Ge moogt dat niet zeggen, maar ge zou ‘t verdomme toch gaan denken. Sportclubs waar ge als ouder 500 euro moet dokken om uwe kleinen in te schrijven, krijgen alle steun van ‘t stadsbestuur. Maar daar trekken ze internationale spelers aan. Lokaal talent mag daar dan voor 500 euro op de bank zitten. Dure konten, noem ik dat. Onze gasten betalen ocharme 50 cent per training. Laagdrempelig, zegt dat woord u iets? Deze jongeren kunnen nergens anders terecht. Het stadsbestuur doet verder niks voor hen.

Ik moet toch even de advocaat van de Duivel spelen. Die jongeren zijn bijvoorbeeld toch ook welkom op de gratis parkconcerten die ‘t stad in de zomer organiseert?

Gert Mettepenningen. Ik heb ‘t over iets dat er echt voor hen is, he. Iets waar ze zelf aan bijdragen, waar ze zelf een rol in hebben. Buiten de sambo hebben die niks.

Ok, maar is het dan wel zo’n goed idee om jongeren die weinig begeleide ontspanningsmogelijkheden hebben, die misschien met frustraties zitten, een gevechtsport als sambo te leren?

Achmed. Luister eens hoe ik bij sambo ben gekomen. Toen ik zelf een jonge gast was, kreeg ik eens een stamp tegen mijn sjokkedezen, ja? Ik was kwaad. Ik wilde wraak nemen. Ik ging sambo leren. Drie weken later moest ik al lachen om die wraakgevoelens. Ik had bij sambo geleerd om mij daar boven te stellen. Bij sambo leer je in de eerste plaats respectvol met mensen om te gaan. Het gaat om jezelf te overtreffen. Meester worden van de situatie op een volwassen manier. Wij leren onze gasten bij het begin van elke les dat ze de technieken niet mogen gebruiken om op straat ambras te maken. En sambotrainingen krikken zodanig je zelfvertrouwen op, dat je geen nood hebt aan ambras om jezelf te bewijzen.

Gert Mettepenningen. Inderdaad, het zelfvertrouwen van onze jongens neemt altijd fenomenaal toe. En dat is wat ze nodig hebben. Waarom mispeuteren jonge gasten dingen? Als je geen kans krijgt om je waar te maken op een positieve manier, doe je ‘t op een negatieve manier. Iedereen wil zichzelf wat laten opvallen. Krik die jongens hun eigenwaarde op en de problemen zijn van de baan. Bij onze werking is ‘t ook zo dat deze groep nu een soort erecode heeft. Wie het stoer vindt om iemand ‘op zijn tanden te geven’, die wordt direct afgewezen door de groep.

Er is veel sociale controle nu. Als er iemand een stommiteit uithaalt, is de hele groep er als de kippen bij om dat te bespreken en terecht te wijzen.

Achmed en ik kennen die jongens nu heel goed. Als we hen tegenkomen op straat, weten we direct waar ze mee bezig zijn. Voor Achmed hebben ze enorm veel respect. Ze kijken daar naar op. De politie wilde eens ingrijpen bij een opstootje een tijd geleden. Achmed was net iets sneller ter plaatse dan de politie. Wel, de politie is weer vertrokken, ze zagen dat Achmed dat onder controle had. ?

Het gaat nu goed met die jongens en nu smijt ‘t stad den boel plat. Willen ze dan dat ‘t slecht gaat? Hoe moeten die jongens zich nu voelen? Iets waar ze in geloven, wordt hun van de ene dag op de andere afgepakt. Wij kregen ‘s morgens te horen dat de training ‘s avonds al niet meer mocht doorgaan. Stel u eens in de plaats van die jongens. Je komt toe in je hobbyclub en ze zeggen, sorry, voor jullie heeft ‘t Stad geen geld meer, ga maar naar huis.

De redenen die ze geven, moeten we toch niet geloven? Wij zouden concurrentievervalsing zijn voor de reguliere sportclubs. Aja, want bij ons is ‘t ver voor niks. Wat moeten we dan zeggen van sportclubs waar ze jonge gasten als die van ons als levende boksballen inzetten waar hun competitiebeesten dan eens lekker loos op mogen gaan? Is dat een schone praktijk? Wat Achmed hier zegt, staat trouwens ook allemaal opgelijst in het boek van Marc Theeboom, een onderzoeker van de VUB. Die toont heel goed aan hoe gevechtsporten zogezegde probleemjongeren op het rechte pad kunnen brengen. De ironie wil dat Philippe Muyters, ook N-VA en dan nog Vlaams minister van sport, dat boek heel warm aanbeveelt. Hoe consequent is dat? Hun minister beveelt het aan, maar hier lokaal moeten we onze schup afkuisen.

En laten jullie dat zomaar gebeuren?

Achmed. Nu wilt ge ons zeker laten zeggen dat we met onze sambotechnieken wel eens grote kuis gaan houden bij ‘t stad zeker? O gij, lepe tingel. Nee, nee, kameraad, ik ben u maar wat aan ‘t opsjaren (=plagen). We hebben gelukkig al een nieuw lokaal gevonden. Een projectontwikkelaar is zo goed om ons een site te lenen. Misschien moet je in uw artikel maar niet tokkelen wie of waar. Het materiaal hebben we in ‘t begin nog uit eigen zak betaald, dus dat hebben we ook nog. We gaan drie jaar van onze tijd niet zomaar laten verloren gaan.

Gert Mettepenningen. We organiseren ook een persconferentie. Marc Theeboom zag het heel goed zitten om zijn argumenten hier op tafel te leggen. Ook Koen Hostyn. Die schrijft een boek over de N-VA en die heeft de financiële situatie van stad Aalst helemaal in kaart gebracht. Er is meer geld dan ‘t Stad laat uitschijnen. En ‘t ziet er naar uit dat de geldkraan open en dicht gaat, al naar waar hun ‘moesj’ staat. Euhm, maak daar in schrijftaal van: Zoals het hen belieft.

We hopen zoveel mogelijk Aalstenaars te overtuigen dat deze jongeren echt baat hebben bij wat we doen voor hen. Het is misschien wat contra-intuïtief, maar een vechtsport is een erg gezonde uitlaatklep. En je leert op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Wat? Door mekaar wat lappen rond de oren te geven? Zeg, kom eens kijken naar onze trainingen, he. We zijn geen gladiatoren, he. Het is fysiek intensief, maar ‘t is nooit de bedoeling van elkaar echt zeer te doen.

Achmed. We leren ook niemand met wapens vechten. De technieken die we aanleren, zijn gefocust op snel en efficiënt ontwapenen. Trouwens nog iets, er zijn 12 verschillende nationaliteiten in onze groep. Ook veel Vlamingen, een feit dat de critici graag onder de mat lijken te vegen. Bij die 12 nationaliteiten zijn nogal wat historische spanningen. Ja, dat is nu eenmaal zo gegroeid. Maar eens in de groep zijn die spanningen rap vergeten. Met hun zelfrespect, stijgt het respect voor anderen.

En de sambo is een opstapje voor hun andere dromen. Bij sambo moet je veel uitdagingen overwinnen. Wij moedigen hen aan: Ja, je kan dat wel. Die attitude nemen ze over in andere aspecten van hun leven. Mensen die de moed kweken om hun dromen te realiseren, wat kan je daar tegen hebben? Sambo is een pad naar zelfverwezenlijking. Om de uitdagingen van het leven kan niemand heen, bij sambo leer je daarmee omgaan. Het zal alvast beter werken dan GAS-boetes.

En onze workshop gaat gewoon door, desnoods ook zonder steun van het stad. Spijtig, want de coalitie had het talent en de motivatie van onze jongeren een extra duwtje in de rug kunnen geven. Maar we zouden de filosofie die de basis vormt van een vechtsport niet kennen als we geen oplossing zochten én vonden.


Wetenschappelijk onderzoek geeft N-VA Aalst ongelijk.

Enkele eigenschappen die baat hebben bij het aanleren van een gevechtsport, uit het boek van Marc Theeboom en Ellen Verheyden, Vechtsporten met een +. Extra kansen voor kwetsbare jongeren, waarvoor Philippe Muyters van N-VA en Vlaams minister van sport het voorwoord schreef:

-leren leren
-agressieregulatie
-zelfverantwoordelijkheid
-zelforganisatie
-leren geven van en omgaan met feedback
-sociale vaardigheden zoals samenwerken en communiceren
-verhogen van focus en concentratie
-leren omgaan met winnen en verliezen
-respecteren van de tegenstander
-presteren onder druk
-probleemoplossend vermogen
-omgaan met deadlines en uitdagingen
-doelen stellen en trachten te bereiken
-leiderschap
-discipline

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!