Tegen de criminalisering van activisme
Opinie, Nieuws, Samenleving, België, GGO's, Activisme, Field liberation movement, Aardappelactivisten - Dominique Willaert

Tegen de criminalisering van activisme

Oproep tot de vrijspraak in beroep van de activisten van de Field Liberation Movement, veroordeeld wegens bendevorming.

maandag 14 oktober 2013 07:14
Spread the love

Bij deze willen wij een dringende oproep lanceren om de 11 activisten van de Field Liberation Movement, die op 24 september 2013 voor de rechtbank in Dendermonde zijn veroordeeld voor ‘bendevorming, vernieling en weerspannigheid’, daadkrachtig te ondersteunen.

De juridisch disproportionele veroordeling van deze actievoerders zet de deur open voor de criminalisering van elke vorm van politiek activisme. We mogen niet tolereren dat burgerlijke ongehoorzaamheid tot buitensporige juridische vervolging leidt. Sterker nog: het feit dat activisten als misdadigers worden beschouwd, staat in schril contrast met de straffeloosheid die grote fraudeurs en topbankiers – die ons land op de rand van de afgrond brachten – genieten.

Op 29 mei 2011 ruilde een 400-tal demonstranten enkele genetisch gemanipuleerde aardappelplanten op een demonstratie-proefveld in Wetteren door biologische planten, die geteeld worden vanwege hun goede weerstand tegen de aardappelziekte.

De demonstranten wilden het beleid aanklagen dat ongewenst genetisch gemanipuleerd voedsel in de landbouw wil toelaten, terwijl zowel de gezondheids- als milieueffecten onvoldoende getest zijn. Met hun actie verzetten ze zich ook tegen de groeiende privatisering van de voedselproductie o.a. door het nemen van patenten op gewassen.

Op 24 september 2013 veroordeelde de rechtbank in Dendermonde de 11 activisten die terecht stonden. De rechter veroordeelde de activisten voor ‘bendevorming, vernieling en weerspannigheid’, met straffen tussen de 3 en 6 maanden voorwaardelijk en geldboetes en een schadeclaim van ruim 20.000 euro.

Activisten die een maatschappelijk probleem wilden zichtbaar maken – namelijk het feit dat de voornaamste doelstelling van de GGO’s is om zaaigoed in handen te geven van multinationals – worden juridisch keihard aangepakt.

Activisten die streven naar een rechtvaardige en duurzame vorm van voedselproductie worden zonder weerga gecriminaliseerd. De actie vond nota bene plaats op een veld waarvan de vergunning achteraf door de rechtbank illegaal werd verklaard.

Als we deze uitspraak aan ons voorbij laten gaan, laten we niet alleen deze elf activisten en de 111 vrijwillige verschijners in de steek, maar zetten we ook één van de basisprincipes van onze democratie op het spel: het recht op actie voeren en het recht op vrije meningsuiting.

We mogen niet aanvaarden dat activisten worden veroordeeld voor bendevorming. Indien we hier niet kordaat op reageren, dreigen in de toekomst talloze acties van andere sociale bewegingen te worden gecriminaliseerd. Vakbondsacties, manifestaties van vredes- en milieubewegingen, acties van occupiers dreigen onderwerp van juridische vervolging te worden.

We steunen de 11 actievoerders in het beroep dat ze tegen deze uitspraak zullen aantekenen. Maar dit is niet genoeg. We roepen zo veel mogelijk mensen en organisaties uit onze civiele maatschappij op om een overkoepelend initiatief te nemen ter ondersteuning van de 11 activisten.

We kunnen de activisten steunen door een financiële bijdrage te storten op de steunrekening: BE59 5230 8045 6626 op naam van Crop Resistance (Triodos BIC: TRIOBEBB)

Daarnaast moeten we nadenken hoe we een breed gedragen publieke actie kunnen ontwikkelen met het oog op het ontwikkelen van een breed verzet tegen de criminalisering van actievoerders.

Ondertekenaars:

Eva Brems (Hoogleraar Mensenrechten UGent en volksvertegenwoordiger Groen), Dirk Holemans (coördinator denktank Oikos), Guido Deckers (ACV Nationaal), Sus Van Elzen, Nadia Fadil, Anne Grauwels, Thomas Decreus, Rudy De Meyer (Adjunct directeur 11.11.11.), Bruno Verlaeckt (Voorzitter Algemene Centrale ABVV Antwerpen-Waasland), Bert Anciaux (senator SP.A), Bart Staes (Groen), Peter Mertens (voorzitter PVDA), Dominique Willaert (Victoria Deluxe), Jan Blommaert (Universiteit Tilburg – Vooruitgroep), Ida Dequeecker (Vooruitgroep), Koen Dille (Masereelfonds – Vooruitgroep), Chantal De Smet (Vooruitgroep), Rachida Aziz (modeontwerpster en activiste), Dirk Tuypens (acteur en lid Vooruitgroep), Karim Zahidi (UA en lid Vooruitgroep), Pascal De Decker (KUL – LUCA), An de Bisschop (coördinator DEMOS), Hendrik Pinxten (Vooruitgroep), Johan Van Hoorde (Vooruitgroep), Erik Swyngedouw (Manchester University), Paul Pattaer, Anneleen Kenis, Herman De Ley, Francine Mestrum (Global Social Justice – Vooruitgroep), Monika Triest (onderzoekster en lid Vooruitgroep), Filip de Bodt (’t Uilekot en Climaxi), Bleri Lleshi (politiek filosoof en activist), Pascal Debruyne (UGent en lid Vooruitgroep), Eric Goeman (Attac , FAN) Koenraad Bogaert (UGent, lid Vooruitgroep), Geert Steendam (De Pianofabriek), Eric Corijn (VUB – Vooruitgroep), Robrecht Vanderbeeken (filosoof), Lieven de Cauter (KUL en RITS), Celia Ledoux (auteur, columniste), Caroline Copers (Algemeen Secretaris Vlaams ABVV), Ludo De Brabander (vzw Vrede), Bogdan Vandenberghe (Algemeen Secretaris 11.11.11.), Anna Teresa De Keersmaeker (Rosas), Chris Kesteloot (KUL), Ico Maly (Kifkif), Paul Schrijvers (performer), Bart Van Bouchautte (politicoloog Artevelde Hogeschool Gent), Patrick Deboosere (VUB), Guy Gypens (Kaaitheater), Frank Adam (auteur), Barbara Raes (Kunstencentrum Vooruit), Maarten Soete (Kunstencentrum Vooruit), Caroline Van Peteghem (Kunstencentrum Vooruit), Sofie Vandaele (Kunstencentrum Vooruit), Matthieu Goeury (Kunstencentrum Vooruit), Sofie De Graeve (woorvoerder VOK) en DeWereldMorgen.be-redactie.

take down
the paywall
steun ons nu!