Aalsterse carnavalsvereniging doopt N-VA om tot SS-VA
Democratie, Inspraak, N-VA, Buurtsport, Aalst, Christophe d'haese -

Tuchtsanctie voor kritische buurtwerker

zondag 13 oktober 2013 12:54
Spread the love

Vorige maand kondigde Aalsters burgemeester Christophe D’Haese aan het project Combat Sambo af te schaffen[1], omdat de jongeren die ‘vaak van allochtone afkomst zijn’ de technieken ‘kunnen gebruiken om er strafbare feiten mee te plegen’. Buurtsportmedeweker Gert Mettepenningen werd in vooropzeg geplaatst.

Bovendien verklaarde de burgemeester dat ‘een deel van onze jongeren uit criminele milieus zouden komen.’ Een grove belediging, zonder enig aantoonbaar bewijs. ‘Dat is voor mij de druppel die de emmer deed overlopen’, zegt Mettepenningen, die op een persconferentie publiek verklaarde dat de N-VA met die stigmatisering alle integratie tegengaat.

Reactie tart alle verbeelding

Op de persconferentie wordt vanuit Combat Sambo de hand uitgestoken naar het stadsbestuur, met de vraag hun project te komen bezoeken om hun mening te herzien. De reactie van het Aalsters stadsbestuur tart alle verbeelding. De medewerker die opkomt voor een project dat hij met hart en ziel mee heeft uitgebouwd, wordt bedreigd met een tuchtsanctie en ontslag ‘om dwingende redenen’, waardoor hij zijn recht op een werkloosheidsuitkering zou verliezen.

Dit terwijl het debat zou moeten gaan over het behoud van een uniek sportief en sociaal-emancipatief project, dat een 60 – tal jongeren bereikt tussen de 14 en de 22 jaar, met 12 verschillende etniciteiten. Deze jongeren trainen al verschillende jaren samen zonder ooit enige problemen te hebben veroorzaakt.

Slechte reputatie

Het Aalsters stadsbestuur dat een jaar terug werd verkozen, heeft op korte termijn een zéér slechte reputatie qua inspraak en democratie opgebouwd. Zo leest het ‘geheim bestuursakkoord’, dat reeds in januari 2013 uitlekte: ‘Wanneer een gemeenteraadslid anders stemt dan de meerderheid plaatst die zich buiten de meerderheid.’ Het gemeenteraadslid wordt dan niet meer uitgenodigd op het meerderheidsoverleg en wordt verwijderd uit de gemeenteraadscommissie. Bovendien moeten politici en ambtenaren ‘voorzichtig omgaan met de sociale media’ en moet elke communicatie en/of contact van een schepen met de pers ‘collegiaal’ besproken worden met de burgemeester. Daarmee wordt de rol van de gemeenteraad tot een absoluut minimum herleidt.

Ook over de implementatie van de ondertussen beruchte maatregelen over de taalregeling die de Stad Aalst onder ex-VB – schepen Karim Van Overmeire laat het akkoord geen misverstanden bestaan: ‘Deze afspraken worden onmiddellijk toegepast, evenwel zonder er over te communiceren, noch in de ene, noch in de andere richting.’ Volgens de actiegroep ‘Noig Verontruste Aalstenaars’ ademt het akkoord ‘een autoritaire geest uit tegenover de leden van de meerderheid en bevat het heel wat asociale elementen’.

N-VA credo

‘De gemeenten staan het dichtst bij de mensen en moeten pareltjes van democratie worden.’ schreef de N-VA nog in een haar visietekst ‘lokale democratie en autonomie’ van 2004. De partij brak er een lans voor ‘een sterkere participatieve democratie’. Nu de N-VA aan de macht is in een 50 – tal Vlaamse steden en gemeenten voert zij een heel andere beleid. Het nieuwe credo van de N-VA luidt: ‘Wij vertolken zes jaar lang de stem van het volk’, en daarbij is kritiek van de burger, het middenveld en/of de oppositie niet meer welkom.

In Antwerpen slaagt burgemeester De Wever erin om de besluiten over de begrotingsbesprekingen aan te kondigen meer dan een maand voor het samenkomen van de gemeenteraad. In Sint-Niklaas legt burgemeester Lieven Dehandschutter de stem van 10.000 burgers, die zich in een referendum massaal uitspreken tegen de privatisering van de huisvuilophaling, zomaar naast zich neer. En nu start de Stad Aalst een tuchtprocedure tegen een buurtmedewerker omdat hij zijn job, zijn maten én zijn project verdedigt. Arm Vlaanderen.

Koen Hostyn is filosoof en econoom. Hij is actief bij de studiedienst van de PVDA. In januari verschijnt zijn boek ‘Het Vlaanderen van De Wever’ bij EPO Uitgeverij.

Voetnoten

take down
the paywall
steun ons nu!