Zaadgoed (Foto: Flickr Creative Commons)
Nieuws, Europa, Europese Commissie, Zaadsoevereiniteit, BioForum Vlaanderen, Vandana Shiva, Zaadgoed, Zaadlobby, Zadenwetgeving -

Politici, activisten en landbouwers in actie tegen herziening van de zaadwetgeving

Biodiversiteit is cruciaal voor duurzame landbouw, maar het is juist de keuzevrijheid van zaadgoed die door de nieuwe Europese zaadwetgeving in het gedrang komt, zeggen activisten, politici en ondernemers in de landbouw. Het nieuwe wetsvoorstel dat momenteel voorligt bij de Europese Commissie, voorziet in een verplicht registratiesysteem dat de handel in zaad bemoeilijkt en zo de keuzevrijheid van boeren en burgers sterk inperkt.

zaterdag 12 oktober 2013 14:31
Spread the love

BioForum Vlaanderen en verschillende middenstandorganisaties komen in actie tegen de nieuwe zaadwetgeving, gesteund door burgers en politici. Boeren en consumenten hebben niets aan de nieuwe zadenwet, alleen zaadmultinationals plukken er de vruchten van, aldus de deelnemende organisaties. 

Het commissievoorstel beoogt oude en zeldzame variëteiten en de door boeren en zelfstandige veredelaars gekweekte zaden te verbieden als ze niet op de Europese rassenlijst voorkomen. Het ruilen en verkopen van zaden van veel nu nog voorhanden zijnde variëteiten en het verbouwen van deze gewassen, wordt daarmee bedreigd. Op zondag 13 en 20 oktober vragen ze onder de noemer ‘Toekomst Zaaien’ aandacht voor zaad door met de hand bakgraan uit te zaaien op vier locaties in Vlaanderen.

Registratie van zaadgoed

Het wetsvoorstel dat nu ter stemming ligt, stelt dat zaadgoed geregistreerd moet worden om verhandeld te kunnen worden. Dit zaadgoed moet voldoen aan een aantal vereisten (uniformiteit, onderscheidbaarheid en homogeniteit) om geregistreerd te kunnen worden. Tegenstanders van de zaadwetgeving stellen dat een duurzame landbouw juist baat heeft bij genetisch divers zaad om op optimale wijze te kunnen inspelen op de specificiteit van elke landbouwgrond en weerstand te bieden aan ziektes die gewassen bedreigen.

Ze stellen dat de vrije uitwisseling van zaden tussen boeren de genetische diversiteit op velden verder kan doen groeien. Als deze praktijk verboden wordt, zullen er alleen nog maar zaadsoorten ontwikkeld worden die commercieel interessant zijn voor zaadmultinationals.

Vandana Shiva spreekt zich uit tegen zaadwetgeving

Op 18 september sprak Vandana Shiva op uitnodiging van de European Greens in het Europees Parlement over de voorgestelde nieuwe zadenwetgeving. De wetenschapster en activiste uit India betoogde toen dat als politieke wil en publiek verzet hun krachten bundelen, de wetgeving tegengehouden kan worden.

Als de wetgeving de stemming haalt, plaatst die volgens Shiva nog meer macht in de handen van de 5 grootste agromultinationals, die de hele voedselmarkt eigenlijk al domineren. Daarnaast criminaliseert het voorstel volgens haar initiatieven op het gebied van biologische landbouw en stadslandbouw, in een tijd waarin mensen kleinschalige alternatieven aan het ontwikkelen zijn voor industriële voeding die over de hele wereld wordt verscheept. 

Protest tegen nieuwe wetgeving

BioForum Vlaanderen protesteert samen met Landwijzer, Voedselteams, VELT, Wervel, Greenpeace België, Oxfam Wereldwinkels vzw en Netwerk Zelf Zaden Telen, tegen het huidige wetsvoorstel.

Zij stellen dat de agrobiodiversiteit tot stand is gekomen dankzij eeuwenlange veredeling door boeren en dat daar niet van bovenaf in ingegerepen mag worden. De genetische diversiteit bepaalt het vermogen van gewassen om zich aan te passen aan veranderingen in het milieu of aan toekomstige menselijke behoeften. Deze wet zou daar verandering in brengen en niet ten goede.

Toekomst zaaien

De actie Toekomst Zaaien werd in 2006 gestart door twee Zwitserse boeren. Intussen is deze actie uitgegroeid tot een internationale campagne met duizenden mensen op meer dan 100 locaties in 14 Europese landen. Toekomst Zaaien gaat door op 13 en 20 oktober en krijgt de steun van verschillende politici.

Bart Staes (Afgevaardigde Europese Groene Fractie), Kathleen VanBrempt (Europees parlementslid voor sp.a) en Vera Dua (voorzitter milieukoepel Bond Beter Leefmilieu) tekenen present op 13 oktober op bioboerderij De Kollebloem. Gedeputeerde voor Limburg, Ludwig Vandenhove en enkele lokale politici, spreken die dag over het belang van agrobiodiversiteit in hun beleid op bioboerderij Natlandhoeve.
 

take down
the paywall
steun ons nu!