Aanschuiven voor een voedselpakket

 

Nieuws, Europa, Armoede, Economische crisis, Voedselbank, Rode Kruis -

Europa naar de voedselbank

De afgelopen drie jaar is het aantal Europese gezinnen dat afhankelijk is van voedselhulp met 75 procent gestegen, zo blijkt uit een rapport van het Rode Kruis. Wat we ons vijf jaar geleden niet hadden kunnen voorstellen is nu werkelijkheid: minstens 43 miljoen Europeanen hebben honger.

vrijdag 11 oktober 2013 15:06
Spread the love

Rode Kruis Groot Brittannië: eerste voedselhulpprogramma sinds Tweede Wereldoorlog

Het Rode Kruisrapport, getiteld Think differently – Humanitarian impacts of the economic crisis in Europe,  bundelt de ervaringen van de 52 nationale organisaties van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan in Europa.

Meer dan de helft van deze nationale organisaties heeft de afgelopen jaren nieuwe sociale programma’s opgezet of bestaande programma’s uitgebreid. Zo zal het Rode Kruis volgens de Britse krant The Independent aankomende winter voor de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog weer voedselpakketten uitdelen in Groot-Brittannië.

Spanje: benefietactie voor eigen bevolking

In Spanje werd in 2012 voor de allereerste keer een nationale hulpactie opgezet ten behoeve van de armen onder de eigen bevolking. Tijdens een speciale televisie-uitzending konden Spanjaarden per telefoon een donatie doen: bijna een derde van de bellers bestond echter uit personen die aangaven zelf hulp te willen ontvangen bij het betalen van hun huur of hypotheek.

Inmiddels leven 5 miljoen Spanjaarden onder de armoedegrens. Het aantal mensen in Spanje dat een beroep doet op hulp van het Rode Kruis is gestegen van 900.000 naar 2,4 miljoen in vier jaar.

Ook Rode Kruis België verleent steeds meer voedselhulp

In België verleende het Rode Kruis in 2009 38.500 keer voedselhulp: in 2012 was dit aantal inmiddels gestegen tot 53.000. Het rapport beschrijft de ervaringen van de Belgische Sigrid uit Charleroi, die in korte tijd zonder inkomen kwam te zitten toen haar man zijn baan verloor terwijl het gezin rouwde om het verlies van een kind.

Sigrid moest vervolgens overgaan tot een gedwongen veiling van haar koopwoning en is nu afhankelijk van een sociale supermarkt van het Rode Kruis. Voor haar boodschappen heeft ze een budget van slechts 44 euro per maand.

Rode Kruis roept regeringen op niet in het wilde weg te bezuinigen

Het rapport waarschuwt dat de beschreven problematiek zich nog decennialang zou kunnen voordoen in Europa, zelfs na economisch herstel. De werkloosheid onder jongeren maar ook vijftigplussers is momenteel immers catastrofaal hoog, zo stellen de onderzoekers. Een land als Letland, dat in 2011 al tekenen van economisch herstel begon te vertonen, voorziet nog altijd 140.000 mensen van voedselhulp.

Het Rode Kruis adviseert Europese regeringen niet langer in het wilde weg te bezuinigen op zorg en sociale zekerheid. Zonder een degelijk sociaal vangnet is het volgens de organisatie immers lastiger om aan een situatie van armoede te ontsnappen en weer volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.

Ook bekritiseert de organisatie het feit dat verschillende Europese regeringen bezuinigen in gezondheidszorg, terwijl de crisis juist de behoefte aan zorg vergroot. Zo dreigen veel mensen die hard getroffen worden door de crisis het slachtoffer te worden van psychosociale en mentale problemen.

Fins voorbeeld toont: ook volgende generatie is de dupe van hard bezuinigingsbeleid

Het Rode Kruis verwijst hierbij naar de gevolgen die ingrijpende bezuinigingsmaatregelen voor Finland hebben gehad toen dit land in de jaren negentig geplaagd werd door een economische recessie.

De zogenaamde ‘kinderen van de recessie’ in Finland (geboren tussen 1987 en 2008) zouden volgens een onderzoek van het Fins Nationaal Instituut voor Gezondheid en Welzijn gevoeliger zijn voor psychische problemen. De stress die ouders in de jaren negentig hebben ondervonden gedurende een periode van harde bezuinigingen lijkt hiermee te zijn overgedragen op een nieuwe generatie.

Naast de oproep om minder drastisch te bezuinigen op essentiële sociale voorzieningen, dringt het Rode Kruis bovendien aan op een betere bescherming van migranten in crisistijd en het actief ondersteunen van de arbeidsmarkt. 

take down
the paywall
steun ons nu!