Armoede en solidariteit

Armoedebeleid versus polarisering

vrijdag 11 oktober 2013 11:46
Spread the love

Oostendenaars kijken verrast op van het discours van de socialistische burgemeester Vandecasteele in de Knack van 9 oktober, waar hij stelt dat hij “afwil van de leefloners”.

De burgemeester bestempelt verder mensen met een leefloon en de kansarmen als “marginalen”. Dit is taalgebruik uit het begin van de vorige eeuw. “Door zo te spreken over rijken en marginalen verdeelt de burgemeester de stad en vergroot hij de spanningen die er al zijn.

Oostendenaars verwachten van hun burgervader een verbindend verhaal, een positief beleid en een strijd tegen de oorzaken van kansarmoede. Het is een illusie om te denken dat wij met dergelijke uitspraken mensen met een leefloon en kansarmen uit Oostende kunnen houden. Deze woorden passen in de mond van een populist, niet van een socialistisch burgemeester.

Kansarmoede is eigen aan elke centrumstad en voor profiteurs is in ons sociaal systeem geen plaats. Maar de situatie in Oostende vraagt een sterk sociaal beleid, ook omdat kansarmoede niet goed is voor het imago van onze stad. Daarom is er nood aan een duurzame activering van mensen zonder werk, een uitbouw van de sociale economie, een wijkgezondheidscentrum en een versterking van het sociaal werk in de wijken met kansarmoede.

We vinden het wel positief dat de burgemeester het sp-a-beleid in het Sociaal Huis van de laatste 19 jaar zou willen toetsen aan andere centrumsteden. Dan wordt het snel duidelijk dat het lokaal sociaal beleid van de sp-a in Oostende ondermaats is. Het Sociaal Huis en het OCMW Oostende houden er immers verkeerde prioriteiten op na.

We moeten terug naar de kerntaken van armoedebestrijding. we hopen met Groen dat de zogenaamde geïntegreerde aanpak die de huidige voorzitter van het Sociaal Huis aankondigde, wel dergelijk een betere aanpak impliceert voor kansarmoede, een aanpak die zorgt dat mensen met een leefloon begeleid worden naar reguliere tewerkstelling.

Collins Nweke is gemeenteraadslid voor Groen in Oostende

take down
the paywall
steun ons nu!