Klussen voor een uitkering

Klussen voor een uitkering

woensdag 9 oktober 2013 09:15
Spread the love

Rik Daems haalde weer een oud populistisch idee uit de kast: werklozen moeten klussen voor hun uitkering.

Voor het “activeren” van werklozen gebruikt hij een agressieve methodiek, verminderende uitkering in de tijd en werken voor de overheid zijn de liberale recepten.

Hij stelt dat de besparingen in het aantal gemeenteambtenaren gedeeltelijk kan gecompenseerd worden door werklozen vrijwilligerswerk te laten doen. Dit is op zijn zachtst gezegd een kromme redenering. Wanneer 90 000 werklozen in Vlaanderen één dag per week zouden klussen betekent dit dat de gemeenten minstens 18000 fulltime jobs teveel geschrapt hebben, daarenboven is vrijwilligerswerk nog altijd “vrijwillig” en geen verplichting. Vrijwilligerswerk hoort trouwens niet thuis in het reguliere arbeidscircuit .

Waar hij stelt dat het te kleine verschil tussen het minimumloon en dit van de uitkering te klein is om motiverend te werken heeft hij een punt. Maar het is het minimumloon dat te laag is en niet de uitkering die te hoog is zoals de liberaal meent.Een loon moet de werker nog altijd in staat stellen om een normaal leven te leiden.

Hij legt de verantwoordelijkheid voor het vinden van werk enkel bij het individu en niet bij de bedrijven, waar dienen die loonkostenverlagingen en de loonsubsidies voor? Voor maximalisatie van de winst of voor de tewerkstelling.

take down
the paywall
steun ons nu!