De politieke vragen voor de EU uit Lampedusa

De politieke vragen voor de EU uit Lampedusa

maandag 7 oktober 2013 15:58
Spread the love

De EU moet zich politiek dringend enkele vragen stellen bij de ramp bij Lampedusa waar meer dan 300 mensen het leven lieten en waar trouwens regelmatig lijken aanspoelen.

  1. Kan men de problematiek bij Lampedusa blijven afschuiven op alleen maar Italië, zoals Duitsland lijkt te beweren? Is dit geen Europees probleem dat door de EU mee moet behandeld worden, politiek en minstens ook financieel?

  2. Moet men de Dublin conventie niet amenderen? Die conventie stelt dat de asielaanvrager telkens naar zijn eerste land van aankomst binnen de EU moet terug verwezen worden. Gaat dit echter op voor mensen die aanspoelen in Lampedusa of elders op Sicilië of Malta? We zien trouwens hoe Malta daar anders op reageert dan Italië. Wat Malta doet, keurt de EU niet goed. Terecht. Wat Italië doet, plaatst Italië echter voor moeilijk beheersbare situaties…

  3. Het is duidelijk dat de Noord-Europese landen hun verantwoordelijkheid ontlopen. De benadering in België is eng nationaal (en dan nog sterk electoraal geïnspireerd), terwijl België wel de Europese hoofdzetels herbergt en pretendeert Europa heel hoog in het vaandel te dragen. Logischerwijze mag men dus verwachten dat België de legitieme vraag die de Italiaanse overheid eerstdaags aan de EU zal voorleggen om de Europese dimensie van de problematiek van Lampedusa te agenderen, zal ondersteunen. Benieuwd of dit zal gebeuren en wat daar zal beslist worden.

take down
the paywall
steun ons nu!