In 2022 organiseert de kleine Golfstaat Qatar de Wereldbeker Voetbal.
Opinie, Nieuws, Wereld, Economie, 11.11.11, Voetbal, FIFA, Qatar, Wereldvoetbalbond, Slechte arbeidsomstandigheden, Belgische vakbonden, Wereldbeker voetbal, Belgische Coalitie voor Waardig Werk, Werelddag voor Waardig Werk, Werknemersrechten - Belgische Coalitie voor Waardig Werk, Marc Leemans, Rudy De Leeuw, Jan Vercamst, Bogdan Vanden Berghe

Wereldbeker Voetbal Qatar 2022: meer doden op bouwplaatsen dan spelers op ‘t veld?

Qatar telt slechts 250.000 Qatarese inwoners terwijl er 1,2 miljoen migrantenwerknemers aan de slag zijn. De Qatari verdienen gemiddeld 5.185 euro per maand. Gastarbeiders in de bouwsector moeten het stellen met amper 142 euro. Zij zijn naar Qatar komen werken op grond van leugenachtige beloften over hun verloning. Ze zitten opgesloten in afgelegen kampen. Ze hebben geen toegang tot winkels, restaurants of andere openbare plaatsen.

vrijdag 4 oktober 2013 16:40
Spread the love

Open brief aan de Rode Duivels, aan hun supporters, aan de Belgische voetbalbond, aan de Belgische regering, aan de Belgische ondernemingen die in Qatar werken

Voetballen in de zomer in Qatar is onmenselijk. Dat zei Joseph Blatter, voorzitter van de FIFA, op 25 augustus 2013. Wij zijn het met hem eens, beste Rode Duivels. Want zelfs al zouden jullie prachtprestaties ons doen geloven dat jullie supermensen zijn, toch kunnen wij ons moeilijk voorstellen dat jullie, bij temperaturen van meer dan 50°C, nog naar behoren kunnen voetballen. Er gaan dan ook stemmen op om de wereldbeker 2022 elders dan in Qatar te laten plaatsvinden.

Die stemmen verdienen onze aandacht. Omdat wij er niet aan twijfelen dat jullie zich zullen plaatsen voor de wereldbeker in 2014, 2018 én 2022 in Qatar. Wij willen dat jullie in goede en gezonde omstandigheden jullie job kunnen doen.

En ook en vooral vanwege het feit dat Qatar zijn verbintenissen inzake fundamentele rechten niet nakomt. En toelaat dat werknemers als slaven moeten werken op de bouwplaatsen van de toekomstige infrastructuur voor de wereldbeker.

Ja, wij zijn begaan met het lot van de duizenden werknemers op die bouwplaatsen die tot 15 uur per dag moeten werken, zes dagen per week, in temperaturen tot 50°C. Honderden hebben er al het leven bij gelaten, door uitputting of een arbeidsongeval.

Qatar telt slechts 250.000 Qatarese inwoners terwijl er 1,2 miljoen migrantenwerknemers aan de slag zijn. De Qatari verdienen gemiddeld zo’n 5.185 euro per maand. Gastarbeiders in de bouwsector moeten het stellen met amper 142 euro. Zij zijn naar Qatar komen werken op grond van leugenachtige beloften over hun verloning.

Ze zitten opgesloten in afgelegen kampen. Ze hebben geen toegang tot winkels, restaurants of andere openbare plaatsen. Van 86 procent van die arbeiders houdt de werkgever het paspoort in. Zonder zijn goedkeuring kunnen ze niet van werk veranderen. Als ze vertrekken – vanwege misbruiken bijvoorbeeld – riskeren ze opgesloten of gedeporteerd te worden.

Het sterftecijfer onder de bouwvakkers ligt tot achtmaal hoger in Qatar dan in andere ‘rijke’ landen. Er wordt gezegd dat er meer doden zullen vallen bij het bouwen van de WK-infrastructuur dan dat er voetballers aan de competitie zullen deelnemen. Ook andere werknemers en profvoetballers zijn trouwens het slachtoffer van ernstige misbruiken.

Net zoals de FIFA vinden wij dat sport solidariteit moet bevorderen, over de grenzen van geslacht, etnische afkomst, religie of cultuur heen (1).

Kan de Belgische voetbalwereld medeplichtig worden aan slavernij door een regering te steunen die het menselijk leven en de fundamentele mensenrechten minacht? Is het een optie om geen standpunt in te nemen en de wereldbeker in Qatar onder die voorwaarden te aanvaarden? Nee!

Gelukkig is er nog wat tijd om uit die onverschilligheid te treden. Maar dan moeten we het wel als een echt team spelen.

Daarom doen we een oproep …

… aan de Rode Duivels vragen wij om samen met de Belgische Voetbalbond, aan de FIFA een duidelijke boodschap te sturen. Ofwel respecteert Qatar de fundamentele rechten van de werknemers, ofwel moet de FIFA opnieuw een stemming organiseren en de Wereldbeker 2022 aan een ander land toewijzen.

… aan de supporters vragen wij de wereldwijde petitie op www.rerunthevote.org te ondertekenen, nog vóór de wedstrijden tegen Kroatië en Wales.

… aan de Belgische regering vragen wij meer coherentie: ofwel moeten de Belgische investeerders in Qatar (of de regering in Qatar) het verdrag ter bevordering van de fundamentele arbeidsrechten (waaronder de afschaffing van dwangarbeid) naleven, ofwel moet onze regering een nog krachtiger signaal ten voordele van de werknemersrechten geven.

… aan de Belgische investeerders in Qatar (meerbepaald de ondernemingen die miljoenencontracten voor de bouw van stadions, luxehotels en de uitbreiding van de luchthaven hebben binnengehaald) vragen wij de garantie dat zij slavenpraktijken bannen van de bouwplaatsen waarop hun werknemers werkzaam zijn.

Wij vragen iedereen om op maandag 7 oktober om 11 uur naar Brussel te komen om er deel te nemen aan een vriendschappelijke voetbalmatch die plaatsvindt voor het Koning Boudewijnstadion en dit ter gelegenheid van de Werelddag voor Waardig Werk.

Met als boodschap dat er dat geen wereldbeker voetbal mogelijk is als fundamentele mensenrechten van werknemers worden geschonden.

Voor de Belgische Coalitie voor Waardig Werk

Marc Leemans, voorzitter ACV; Rudy De Leeuw, voorzitter ABVV; Jan Vercamst, voorzitter ACLVB; Bogdan Vanden Berghe, directeur 11.11.11; André Kiekens, algemeen-secretaris Wereldsolidariteit; Xavier Declercq, directeur noordprogramma bij Oxfam-Solidariteit; Carole Crabbé, algemeen-secretaris achACT; Annuschka Vandewalle, algemeen-secretaris fos-socialistische solidariteit; Alain Coheur, voorzitter Solidarité Socialiste; Marc Dascotte, algemeen directeur Oxfamwereldwinkels.

(1) http://fr.fifa.com/aboutfifa/organisation/mission.html

take down
the paywall
steun ons nu!