Fabrieksuitstoot (foto: Flickr Creative Commons).
Nieuws, Europa, Milieu, Politiek, Greenpeace, Klimaatverandering, Nederland, Klimaatbeleid, Rechtszaak, Urgenda -

Nederlandse staat gedagvaard voor laks klimaatbeleid

Organisatie voor duurzaamheid Urgenda wil de Nederlandse regering via de rechtbank dwingen tot effectief klimaatbeleid. De staat is nalatig en moet de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in zeven jaar tijd met 40 procent omlaag brengen, aldus Urgenda.

woensdag 2 oktober 2013 14:50
Spread the love

Burgers zullen hun politici moeten helpen met de verduurzaming van de samenleving, stelt Urgenda. Urgenda is een actieorganisatie die samen met bedrijven en burgers met een concreet stappenplan aan de verduurzaming van Nederland wil werken.

Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, legt uit dat de rechtszaak uit mededogen is gestart, omdat de politiek onmacht toont: “We rijden met 130 km per uur op een ravijn af. We weten dat het nog een paar honderd meter van ons vandaan is, maar zolang het nog niet exact bekend is hoeveel meter, minderen we nog geen vaart. Wij trekken aan de noodrem, samen met zoveel mogelijk mensen.”

Crowdpleiten

Nederlandse burgers kunnen via de website www.wijwillenactie.nl hun naam onder de dagvaarding zetten en mede-eiser worden, voor zichzelf of namens hun kinderen of kleinkinderen. Urgenda heeft eerder voor deze rechtszaak het crowdpleiten geïntroduceerd.

Na de eerste juridische brieven gericht tot de staat, leverden honderden Nederlanders stukjes expertise en kennis aan, die door Urgenda zijn verwerkt in de dagvaarding van ruim honderd pagina’s.

Volgens Urgenda heeft de Nederlandse overheid de plicht haar inwoners te beschermen tegen de gevolgen van de opwarming van de aarde, ongeacht of andere landen ook bijdragen aan klimaatverandering.

Bevolking beter informeren

Urgenda vraagt de rechter te verklaren dat de Nederlandse staat onrechtmatig handelt door het niet voeren van een adequaat klimaatbeleid. Urgenda wil daarnaast via de rechter afdwingen dat Nederland de CO2-uitstoot drastisch terugbrengt, bij voorkeur met 40 procent ten opzichte van het niveau van 1990 en daarvoor een realistisch programma te maken met uitleg over de aanpak.

Urgenda vraagt de rechter ook de staat te verzoeken de Nederlandse bevolking beter te informeren over de wetenschappelijke stand van zaken van klimaatverandering en bijbehorende risico’s daarvan goed weer te geven.

Minnesma: “Nederland heeft een aandeel in mondiale klimaatverandering en is nu al in staat om te schakelen naar meer duurzame energiebronnen. De gevolgen van opwarming van de aarde zijn nog door ons te voorkomen, tegen nog betaalbare kosten. Als we nog langer wachten, laten we een onleefbare wereld na.”

Belgische organisaties onderzoeken mogelijkheden 

In andere landen, waaronder België, volgen juristen en milieuorganisaties de zaak van Urgenda nauwlettend.

Joeri Thijs, campagnemedewerker klimaat bij Greenpeace: “We volgen de zaak in Nederland met veel interesse. Het Belgische klimaatbeleid is huilen met de pet op en vormt voldoende aanleiding om juridische stappen te ondernemen. Net als Nederland behaalt België zijn Europese klimaatdoelstellingen niet. We gaan met andere organisaties de zaak volgen en kijken of iets dergelijks in België mogelijk is.”

take down
the paywall
steun ons nu!