Over oude en nieuwe slaven …
Asiel, reguralisatie, erkenning, uitwijzing navid -

Over oude en nieuwe slaven …

dinsdag 1 oktober 2013 18:38
Spread the love

Het oude Rome

Ten tijde van de Romeinen waren er slaven en een heel slavensysteem. Een gruwelijk systeem: je was slaaf omwille van diverse redenen; zoals wanneer je je schulden niet meer kon betalen, dan werd je slaaf of kon je jezelf als slaaf verkopen om mondjesmaat terug te betalen, wat door het lage loon als slaaf haast onmogelijk was. Of je werd gewoon als slaaf geboren omdat je ouders gevangen genomen waren in hun land van herkomst. Slechts met de gratie van de heer des huizen kon het zijn
dat hij zijn trouwe slaaf op zijn sterfbed de vrijheid gaf.

Soms kon je je vrijheid ook afkopen of verdienen, maar om echt vrij te zijn van de slavernij moest je aan vele voorwaarden voldoen, vaak bijna onmogelijk voor hij of zij die arm geboren was en uit een ander land of gebied kwam. Ook vandaag kennen we nog soortgelijke slavensystemen, maar dan gemaskeerd door Ingewikkelde constructies om mensen al dan niet toe te laten binnen ons netjes opgebouwde democratisch systeempje. Inderdaad, het asielsysteem.

Het Westen nu

Ja men is “vrij”, maar om als mens die mag en kan deelnemen aan onze maatschappij erkend te worden, moet je zeer veel watertjes doorzwemmen en aan nog meer voorwaarden voldoen. Voorwaarden zoals er zijn: je eigen gruwel waarvoor je halsoverkop gevlucht bent en alles achterliet kunnen bewijzen,  minstens 5 jaar ronddolen in dit land en er in erbramelijke omstandigheden gewerkt hebben (tegen eender welke voorwaarden werken voor een dak boven je hoofd en een papiertje van de werkgever die erkent dat je voor hem hebt gewerkt) of wanneer je ernstig ziek bent en je niet anders kunt dan hier blijven.

Meestal probeer je gewoon te overleven gedurende de uitgesponnen procedures en zoek je je weg in dit nieuwe land, bouw je met de beste wil iets op, tracht je die verdomd moeilijke taal onder de knie te krijgen en een zo goed mogelijk voorbeeld te zijn om dan uiteindelijk na vele jaren van rekken, procederen en inspanningen het vonnis te zien vallen. Neen, volgens deze en deze regel, kan het toch niet. Want jij hebt toen je net hier was verteld dat je ruzie had, dus, ja dat past niet in die conventie van Genève die meer dan 60 jaar geleden werd opgesteld, vandaar dit antwoord, na jaren wachten.

Zo gaat dat nu. Indien je toch wil blijven, omdat anderen je ondertussen wel erkennen en je net zo gelijkwaardig als de rest op beide voeten staat worden je de benen onderuit gestampt.

Hou je vol en blijf je toch, dan word je uitgewezen, opgesloten, teruggestuurd en sowieso gestigmatiseerd als illegaal. Totdat misschien iemand je in extremis gratie verleent zodat je een nieuwe burger mag zijn, dat je deel mag uitmaken van dit leven hier, dat je een erkende staatsburger wordt met evenveel rechten en plichten. Dat gebeurt slechts zelden en als je dan ook maar iets uitsteekt wat niet kan, wordt het je weer afgenomen.

Oké, een echt slavensysteem is het misschien niet, maar het verschilt alvast niet veel van wat zich in vorige eeuwen ook al afspeelde, vooruitgang? Niet echt.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!