Open brief aan Raymonda Verdyck

Open brief aan Raymonda Verdyck

dinsdag 1 oktober 2013 13:02
Spread the love

Beste beleidsmakers van het GO!,

heel mijn schoolcarrière heb ik gespendeerd in jullie scholen. Vaak met plezier, soms met wat gewring. Maar dat kan ook niet anders, als je als puber je weg baant, is het niet onlogisch dat je als eens tegen structuren opbotst waar je het moeilijk mee hebt. De slogans die jullie in de jaren ’90 gebruikten (‘Ieder kind is een VIP’), waren meestal geen loze woorden maar realiteit.

Ik ben ook als leerkracht 2 jaar actief geweest in een van jullie scholen; een job waar ik steeds mijn ziel heb ingelegd. Voor die mannen en madammen in de klas ga je door het vuur. Het pedagogisch project dat jullie uitschrijven, heb ik dan ook altijd mee gedragen, omdat ik er ook kon achter staan. Onderwijs beschouw ik dan ook als een kerntaak van de gemeenschap, van de samenleving, van de overheid.

Sinds kort ben ik echter zeer verbouwereerd over de nota die rondgestuurd werd in jullie scholen, gericht aan personeel, ouders en kinderen. Die nota dat stelt dat zichtbare religieuze (en bij uitbreiding ook politieke) symbolen uit den boze zijn. En dat leerkrachten systematisch leerlingen horen aan te spreken die zich hier niet aan houden, omdat ze wel eens gesanctioneerd kunnen worden.
Ik geef toe; ik was volledig in shock. Maagkramp, steken in mijn hartstreek. Totale onbegrip van mijn kant.
Hoe kan het dat een onderwijsinstelling van de overheid, die poneert dat elke persoonlijkheid uniek is en specifieke interesses en ambities heeft kansen op ontplooiing krijgt binnen jullie onderwijsinstellingen, plots geconfronteerd worden met deze steriele beperking? Dat jullie ineens vinden dat iedere persoonlijkheid in het GO! een grijze muis hoort te zijn?
Mijns inziens druist dit volledig in tegen jullie eigen pedagogische project, wat mij het signaal geeft dat jullie niet goed bezig zijn. Veel scholen van het Katholieke net zijn tegenwoordig een pak opener en vooruitstrevender dan jullie.

Ik had dan ook graag enige -plausibele- reactie gehad op de meest domme maatregel die jullie in mijn ogen ooit hebben durven invoeren.

Vriendelijke groet, Lenny Dewindt

take down
the paywall
steun ons nu!