Opinie, Nieuws, Samenleving, België, Vrijwilligers, Psychotherapie, Welzijn, Ziekenfondsen, Christelijke Mutualiteit (CM), Openbare gezondheidszorg, Sauna, Aanvullende verzekeringen, Controledienst van de Ziekenfondsen (CDZ), Marc Justaert - Marc Justaert

Het maatschappelijk nut van de sauna

Kan een ziekenfonds het bezoek aan de sauna terugbetalen met de lidgelden van haar leden? Die vraag ligt op tafel nadat de Onafhankelijke Ziekenfondsen dit voordeel gaan toekennen vanaf volgend jaar (zie 'De Morgen' van 30 september). Wij denken van niet. Het is de wettelijke opdracht van elk ziekenfonds om het welzijn van haar leden te bevorderen, maar het is allerminst zeker dat een saunabezoek voordelen heeft voor de gezondheid.

dinsdag 1 oktober 2013 15:15
Spread the love

Binnen de beperkte middelen van de aanvullende verzekeringen van de ziekenfondsen, zo’n 1,5 procent van wat ze in totaliteit terugbetalen, lijkt de terugbetaling van een saunabezoek ons niet prioritair.

We betreuren dan ook dat sommige voordelen van de ziekenfondsen eerder uitsluitend een concurrentieel doel hebben, dan dat zij de gezondheid van hun leden voor ogen hebben. De sector van de ziekenfondsen schiet zichzelf hiermee in de voet.

Vandaar dat CM al meermaals voorstellen heeft gedaan aan de Controledienst van de Ziekenfondsen (CDZ) om hier tegen op te treden. Totnogtoe kon geen van deze voorstellen op een goedkeuring rekenen. Opent het saunavoordeel de ogen om het tij te keren?

Motor van sociale vooruitgang

De bekendmaking van het saunavoordeel bracht N-VA-senator Louis Ide op het idee om de aanvullende verzekeringen af te schaffen en te integreren in de wettelijke ziekteverzekering. Maar het is niet omdat de motor ontregeld is, dat we hem moeten vervangen.

De aanvullende verzekeringen vervullen immers een vitale functie in onze gezondheidszorg. Door signalen op te vangen via hun dienstverlening en hun vrijwilligers, kunnen de ziekenfondsen voordelen en diensten ontwikkelen die hun leden ten goede komen. Dit dynamisme mogen we niet kortwieken.

Bij CM alleen al zijn er 2.650 vrijwilligers actief in de besturen. Het zijn onze voelsprieten in de samenleving: zij weten welke problemen mensen hebben en brengen dit aan bod op de bestuursvergaderingen. Afhankelijk van de problematiek in kwestie, zal het ziekenfonds zelf een voordeel of dienst ontwikkelen, of voorstellen doen aan de overheid. Deze voordelen komen dus tegemoet aan werkelijke noden in de samenleving, die (nog) niet door de overheid zijn ingevuld.

Neem de tegemoetkoming voor psychotherapie. Op een moment dat de vraag naar psychologische ondersteuning immens is, is CM als eerste ziekenfonds gestart met de terugbetaling van een consultatie bij de psychotherapeut. Dat initiatief, aangedragen via onze bestuursorganen, is ondertussen door heel wat ziekenfondsen overgenomen.

Ook de huidige federale regering heeft ingezien dat dit systeem werkt en heeft de ambitie om te starten met de terugbetaling van psychotherapie binnen de wettelijke ziekteverzekering.

Voorloper in de ziekteverzekering

Louis Ide heeft dus wel een punt dat de overheid deze proeftuinen in het oog moet houden en de meest succesvolle resultaten moet integreren in de wettelijke ziekteverzekering. Zo genieten niet alleen de leden van één ziekenfonds van het voordeel, maar alle Belgen. En het geeft de ziekenfondsen de ruimte om weer nieuwe initiatieven te nemen.

Die voordelen hebben ook vaak een regulerend effect in de markt, zeker op terreinen waar de overheid nog geen ervaring heeft. Zo maken zowel de federale als de Vlaamse regering dankbaar gebruik van de expertise van de ziekenfondsen voor de erkenning van het beroep van psychotherapeut. Dankzij de uitbouw van aanvullende verzekeringen gaat de kwaliteit van de zorg voor de patiënten er dus op vooruit.

Tot slot: stel dat de overheid verder moet besparen in de gezondheidszorg, willen we dan dat de ziekenfondsen als solidaire en sociale verzekeraars klaar staan om mensen kwalitatief te verzekeren tegen een betaalbare prijs, of gaan we toelaten dat iedereen zich voor zichzelf moet verzekeren?

De wereld van de aanvullende verzekeringen van de ziekenfondsen is niet perfect. Ziekenfondsen moeten ervoor open staan om hem verder te reguleren zodat elk voordeel ook echt ten goede komt van de gezondheid en het welzijn van de leden. Maar de verzekeringen gewoonweg afschaffen, neemt veel dynamisme weg uit de gezondheidszorg.

En het is net dat dynamisme die de vooruitgang van onze gezondheidszorg garandeert. Laat ons voorzichtig omgaan met aanpassingen aan wat nog altijd een van de beste systemen van gezondheidszorg ter wereld is.

Marc Justaert

Marc Justaert is voorzitter van CM, het christelijke ziekenfonds.

take down
the paywall
steun ons nu!