IPCC voorzitter Rajendra K Pachauri, bij de persconferentie in Stockholm op 27 september.
Nieuws, Wereld, Milieu, Politiek, Klimaatverandering, IPCC, Verenigde Naties, CO2-uitstoot, Co2, Ban Ki-moon, Stijgen zeespiegel, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Stijging zeespiegel -

IPCC over klimaatverandering: “We weten misschien nog niet alles, maar wat we weten is voldoende”

Na een week intensief overleg met internationale regeringen presenteerde het Intergovernal Panel on Climate Change (IPCC) op 27 september zijn vijfde rapport in Stockholm. Het VN-klimaatpanel stelt met nog meer zekerheid (meer dan 95 procent) te weten dat klimaatverandering door de mens wordt veroorzaakt. Volgens de wetenschappers is er snelle en ingrijpende actie nodig om de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen.

vrijdag 27 september 2013 15:17
Spread the love

De opwarming van de aarde valt niet te ontkennen en een deel van de veranderingen in de atmosfeer die daarvan het gevolg zijn, hebben nooit eerder plaatsgevonden. Dat is de hoofdconclusie van het IPCC-rapport. Het rapport versterkt bovendien eerdere inschattingen over de impact van de opwarming op de stijging van de zeespiegel, wat ook gevolgen zal hebben voor de Belgische kust.

Het IPCC brengt in opdracht van de VN wetenschappelijke overzichten uit over de stand van zaken rond klimaatverandering. Meer dan 830 vooraanstaande internationale wetenschappers hebben zes jaar lang aan het inmiddels vijfde IPCC-rapport gewerkt.

“The heat is on”

Ban Ki-moon, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, leidde de persconferentie in Stockholm in: “De ogen van de wereld zijn vandaag op Stockholm gericht. Dit rapport is het resultaat van de inspanningen van de beste wetenschappers ter wereld die de grootste uitdaging ter wereld aankaarten. The heat is on – we moeten nu handelen.”

Het rapport dat op 27 september verscheen is de Samenvatting voor Beleidsmakers, dat de basis vormt voor onderhandelingen over een nieuw internationaal klimaatverdrag in 2015.

Mens verantwoordelijk voor klimaatverandering

Het IPCC concludeert in dit rapport dat de uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteit met 95 procent zekerheid als belangrijkste oorzaak bijdraagt aan klimaatopwarming. Met elk IPCC-rapport groeit de zekerheid over de menselijke bijdrage aan klimaatverandering. In een vorig rapport uit 2007 sprak het IPPC nog over 90% en in 2001 werd de mens voor 66% verantwoordelijk gehouden.

De uitstoot van broeikasgassen, in het bijzonder CO2, blijft wereldwijd stijgen: in mei 2013 werd de symbolische grens van 400 per miljoen deeltjes CO2 in de atmosfeer overschreden.

Toekomstscenario’s

Het IPCC-rapport werkt vier toekomstscenario’s uit, waarbij één van de parameters die concentratie van CO2 in de atmosfeer is. Alleen het meest ambitieuze scenario, dat uitgaat van een concentratie van 421 deeltjes per miljoen in 2100, zou een opwarming onder de internationaal aanvaarde grens van 2 graden Celsius garanderen.

Om zo’n scenario werkelijkheid te laten worden zouden de wereldwijde emissies rond 2020 moeten pieken, om dan steil af te nemen. Bij elk mogelijk toekomstscenario zal de opwarming hoe dan ook toenemen.

“Zoveelste wake-up call”

Michel Jarraud, secretaris-generaal van de World Meteorological Organization: “Dit rapport bevestigt de menselijke invloed op klimaatverandering. Het is de zoveelste wake-up call: wat we nu doen heeft een impact op de toekomst. We moeten de uitstoot zoveel mogelijk beperken om de ergste scenario’s af te wenden.”

De ijskappen van Groenland en Antarctica verloren de laatste twee decennia aan massa en het smelten van ijs en gletsjers gaat door. Groenland en Antarctica verliezen sneller ijs dan in het vorige IPCC-rapport was beraamd, waardoor de stijging van de zeespiegel toeneemt. Het vorig rapport schatte dat de zeespiegel tegen het eind van de eeuw 18-59 centimeter zou zijn gestegen, de verwachting is nu 26-82 centimeter.

Azië, Afrika en Australië lopen het meeste gevaar op schade en overlast door klimaatverandering en zeespiegelstijging, aldus het rapport.

Nog meer nadruk op kwaliteit

In 2009, twee jaar na het laatste IPCC-rapport, bleken een aantal bevindingen van het IPCC niet te kloppen. De meeste fouten waren marginaal, maar de voorspelling dat de gletsjers van de Himalaya tegen 2035 helemaal verdwenen zouden kunnen zijn, bleek wel een grove misvatting te zijn.

Klimaatsceptici haalden de fouten aan om het rapport van meer dan 1000 pagina’s onderuit te halen. Ook nu waren klimaatsceptici al voor het verschijnen van het rapport actief om het IPCC in diskrediet te brengen. In het nieuw rapport is nog meer nadruk op de kwaliteit van de gegevens gelegd, aldus Rajendra K Pachauri, voorzitter van het IPCC.

Achim Steiner, directeur van het United Nations Environment Programme: “Perfecte wetenschap kan nooit een voorwaarde zijn om het algemeen belang te dienen. We mogen dan misschien niet alles weten, wat we weten is voldoende. De boodschap van het IPCC is duidelijk.”

“Overheden moeten de daad bij het woord voegen”

In een reactie op het IPPC-rapport laken de milieu- en noord zuid beweging (WWF, BBL, IEW, Greenpeace en 11.11.11)  het gebrek aan ambitie van beleidsmakers: “De overheden die dit rapport in Stockholm valideren voegen de daad niet bij het woord. Het ambitieniveau moet zo snel mogelijk opgeschroefd worden. De energiesector speelt daarin een sleutelrol: de komende jaren zullen cruciaal worden om investeringen te verschuiven van fossiele brandstoffen naar energiebesparing en hernieuwbare energie, en zo te vermijden dat CO2-uitstoot voor decennia in infrastructuur blijft verankerd. Ook in België moet de ontwikkeling van hernieuwbare energie op een efficiënte manier worden ondersteund, in plaats van afgebouwd.”

9.200 wetenschappelijke publicaties als basis

Het nieuwe Assessment Report 5 van het IPCC is een samenvatting en analyse van de nieuwste wetenschappelijke inzichten in klimaatverandering, gemaakt door honderden wetenschappers wereldwijd. Er werd geciteerd uit 9.200 publicaties, waarvan het merendeel na 2007 uitkwam. Het IPCC baseert zich daarmee op de meest actuele wetenschappelijke informatie over klimaatverandering.

Het IPCC werd in 1988 opgericht door de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) en het United Nations Environment Programme (UNEP), dat beleidsmakers die met klimaatproblematiek te maken hebben moet voorzien van de meeste relevante en actuele informatie uit het wetenschappelijk onderzoek rond klimaatverandering

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!