Nieuws, België -

Compromis arbeiders/bedienden blijft voor oprispingen zorgen: analyse

Het compromisvoorstel rond de eenmaking van de statuten van arbeiders en bedienden is geen onderhandeld akkoord door vakbonden en werkgevers. Het is een werkstuk van de minister van Werk dat ruimte laat voor verschillende interpretaties. Vandaar de robbertjes tussen werkgevers en vakbonden in de media.

vrijdag 27 september 2013 13:23
Spread the love

Dat de schrapping van de proefperiode plots de nationale media haalde, was niet omdat het nieuws was – dat was al in juli bekend – maar wel omdat enkele werkgeversorganisaties dat deel van het compromis opnieuw in de weegschaal gooiden.

De opzegtermijn voor bedienden wordt serieus ingeperkt in de eerste maanden dienst. Nu heeft een bediende nog recht op 13 weken tijdens de eerste vijf jaar. Dat wordt in het nieuwe systeem heel langzaam opgebouwd. Het eerste kwartaal krijgt de werknemer maar twee weken opzeg.

In ruil voor die eerste periode met lage opzegtermijnen wordt de proefperiode afgeschaft. Ook tijdens de proefperiode hadden bedienden trouwens recht op een opzegtermijn van 7 dagen.

Alternatieven voor proefperiode

Enkele werkgeversorganisaties beweren dat mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt nog minder kansen zullen krijgen door de afschaffing van de proefperiode. Ze vergeten er bij te melden dat er twee nieuwe mogelijkheden zijn om werknemers in dienst te nemen zonder opzegtermijn.

Minister van Werk Monica De Coninck wil de verbrekingsvergoeding bij contracten van bepaalde duur schrappen. Wie bijvoorbeeld een contract heeft van zes maanden kan al na twee maanden op straat gezet worden zonder opzegtermijn.

Sinds september hebben werkgevers ook het recht om nieuwe werknemers via uitzendarbeid te testen. Dat gebeurde al vaak, maar is nu ook wettelijk geregeld. Een werkgever kan voortaan een werknemer tot 6 maanden als uitzendkracht inzetten met het oog op een aanwerving.

Door hier hun ontevredenheid over uit te schreeuwen willen de werkgevers tonen dat ze al grote toegevingen hebben gedaan en hopen ze op andere terreinen de tekst van minister De Coninck te milderen.

Het compromisvoorstel bevat de mogelijkheid om in bepaalde sectoren onder de minimumopzegtermijn te duiken. In onder meer de bouwsector zal dat het geval zijn. Ook de horeca staat daarvoor te springen, zeer tot ongenoegen van de socialistische vakbond ABVV Horval die een actieaanzegging deden in de sector.

Uitzonderingen naar boven

De werkgevers wilden daar bovenop ook graag de deur sluiten voor uitzonderingen naar boven toe. Volgens de christelijke vakbond LBC-NVK betekent dat een inbreuk op de vrijheid van sociaal overleg. Vakbonden en werkgevers moeten altijd het recht hebben om betere voorwaarden te onderhandelen.

De zenuwachtigheid wordt ook verklaard doordat nog een aantal punten openstaan. Zo is het de bedoeling dat een deel van de extra kosten voor werkgevers gecompenseerd worden door loonlastenverlagingen. Bij de afgeschafte carensdag (de eerste dag van een ziekteperiode) zouden werkgevers geen sociale lasten meer moeten betalen.

De socialistische bediendecentrale BBTK maakt zich zorgen over die compensaties: “Dit betekent een nog niet becijferde verhoging van de publieke uitgaven en minder inkomsten voor de sociale zekerheid en voor de fiscus! En dat om te voorkomen dat de werkgevers uit de eigen kas de kost van de harmonisering zouden moeten dragen”, aldus BBTK.

Het dossier zal ook de komende weken en maanden nog voor zenuwachtigheid zorgen.  

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!