Watertap in Luzira, Kampala. (Foto: Flickr Creative Commons, SuSanA Secretariat).
Nieuws, Wereld, Politiek, Ontwikkelingssamenwerking, Millenniumdoelstellingen, 2015, Drinkwater, VN-Millenniumdoelstellingen, VN-Millenniumdoelen, Milleniumdoelen, Drinkbaar water, Jeanineuropa -

“VN moet toegang tot water als fundamenteel mensenrecht garanderen”

De toekomst van de ontwikkelingsagenda is deze week het onderwerp van overleg op de VN-top in New York. CNCD-11.11.11, 11.11.11 en Rés’Eau herinneren Belgische politieke vertegenwoordigers eraan dat water de bron is van alle ontwikkeling.

donderdag 26 september 2013 15:20
Spread the love

“Toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen voor ieder is in juli 2010 erkend als een fundamenteel mensenrecht door de VN. Het is hoog tijd om dit universeel recht te concretiseren”, verklaart Marc Despiegelaere in naam van Rés’Eau. Rés’Eau is een groepering van Belgische middenveldorganisaties die, direct of indirect, rond het thema water werken.

Recht op ontwikkeling

Meer dan tien jaar geleden onderschreven regeringsleiders van 191 landen met de Millenniumverklaring het recht op ontwikkeling voor alle mensen. Dit recht werd concreet uitgewerkt in acht becijferde doelen met daaraan een ‘deadline’: de Millenniumdoelstellingen.

De doelstellingen zijn onder meer het aantal armen en mensen dat honger lijdt met de helft te verminderen, basisonderwijs te garanderen voor alle kinderen, het terugdringen van bepaalde ziektes en het drastisch verminderen van kindersterfte.

Veilig drinkwater

In het zevende millenniumdoel is vastgelegd dat het percentage mensen zonder toegang tot veilig drinkwater én sanitaire voorzieningen in 2015 gehalveerd moet zijn ten opzichte van 1990. Er zal nog een flinke slag gemaakt moeten worden om deze doelstellingen te halen.

Sinds 1975 is de vraag naar water wereldwijd verdubbeld. Water is schaars en onmisbaar om het stijgend aantal mensen op deze aardbol te voeden, te kleden en van comfort te voorzien. Ongeveer 783 miljoen mensen ondervinden dagelijks de gevolgen van het drinkwatertekort.

Sterfgevallen door watertekort

Volgens Protos, een niet-gouvernementele organisatie die zich inzet voor een beter waterbeheer, sterven er dagelijks zo’n 30.000 mensen bij gebrek aan zuiver water, elke 20 seconden is daar een kind bij. Wereldwijd is 80 procent van de ziektegevallen te wijten aan het gebrek aan zuiver water en goede sanitatie en hygiëne.

Niet iedereen die toegang heeft tot drinkwater, heeft een eigen waterleiding. Volgens Protos gaan er jaarlijks twee tot drie miljard man-(meestal vrouw-)dagen verloren aan het halen van water: “In landen zoals Bolivia sluiten de scholen in de voormiddag tijdens het droogseizoen omdat de kinderen water halen voor het gezin. Vrouwen in West-Afrika kunnen geen eigen activiteiten ontplooien omdat ze dagelijks uren water halen.”

Vooruitgang

Toch is er al vooruitgang geboekt. Tussen 1990 en 2006 kreeg een miljard mensen toegang tot sanitaire voorzieningen zoals toiletten en een gesloten rioleringssysteem. Om het streefdoel van halvering in 2015 te halen, moeten daar nog 1,4 miljard mensen meer mensen bij komen. In Zuid-Azië is het aantal mensen dat toegang heeft tot water en sanitair sinds 1990 verdubbeld.

Water als fundamenteel mensenrecht

Om ook na 2015 de toegang tot drinkwater uit te breiden en te garanderen, wil Rés’Eau dat de toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen voor ieder, erkend als een fundamenteel mensenrecht, zo snel mogelijk geconcretiseerd wordt. Dat kan door dit recht op te nemen in de grondwet en nationale wetgevingen van elke lidstaat van de VN.

Verder wil Rés’Eau dat het beheer van water publiek moet zijn en de verantwoordelijkheid is van de nationale staten. Privatisering van water, wat de prijs van kraanwater omhoog zou drijven, moet worden tegengegaan.

Water integraal voor menselijke ontwikkeling

Marc Despiegelaere van Rés’Eau: “Toegang tot water, een gemeenschappelijk goed voor de mensheid, is een onvervreemdbaar en universeel mensenrecht dat elke lidstaat van de VN moet garanderen.” 

“Een echte betrokkenheid van de burgers in het beheer en de bescherming van deze natuurlijke rijkdom is essentieel.  Het is cruciaal dat deze elementen integraal deel uitmaken van de agenda 2015-2030 voor menselijke ontwikkeling.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!