Slotverklaring van het derde congres over ‘Geloof en Politiek’ in Quito
Opinie, Nieuws, Economie, Milieu, Bolivia, Colombia, Ecuador, Landroof, UNASUR, Kapitalisme, Ecologische spiritualiteit, Voedselsoevereiniteit, ALBA, CELAC, Quito, Bisschop Leonidas Proaño, Pachamama, Sojamonocultuur, Geloof en politiek, Spiritualiteit van Moeder Aarde -

Slotverklaring van het derde congres over ‘Geloof en Politiek’ in Quito

25 jaar na het overlijden van de Ecuadoraanse bisschop Leonidas Proaño (1910-1988) houden wij een congres over: "Pachamama, water, grondgebied en territorialiteit in de context van het mondiale kapitalisme en de alternatieven vanuit het geloof van de volkeren".

donderdag 26 september 2013 12:40
Spread the love

We werden geanimeerd door de geestelijke kracht van onze martelaren en profeten, door de kracht van de volkeren Aymara, Quichua, Quechua, Nonam, Embera en Afro-Amerikanen. We ontmoetten elkaar in de Ecuadoraanse hoofdstad Quito, op de 25ste verjaardag van de opstanding van bisschop Leonidas Proaño.

We waren met 52 organisaties van inheemsen, zwarten, mestiezen, mannelijke en vrouwelijke theologen. We kwamen samen met mannen en vrouwen uit solidariteitsorganisaties van over de hele wereld, vanuit de volkeren van Bolivia, Ecuador, Peru, Spanje, Costa Rica, Cuba, Panama en Colombia, om te zien, te oordelen en actieplannen voor te leggen over de thema’s: “Pachamama, grondgebied en territorialiteit in de context van het mondiale kapitalisme”.

We zagen, hoorden, voelden met woede, maar ook met hoop, de aanklachten en het creatieve verzet van de Cajamarca-gemeenschappen uit Peru, van de Alto Guayabal in Colombia, die zich verzetten tegen de hebzucht van transnationale mijnbouwbedrijven op hun grondgebied. Met verbijstering hoorden we ook over de vooruitgang van de broccoli-monocultuur in de inheemse territoria van Cotopaxi in Ecuador; over de monocultuur van palmolie in Esmeraldas.

We zijn diep bezorgd over de aankondiging van de olie-ontginning in de regio van Yasuni in Ecuador, de expansie van sojamonocultuur in het grensgebied van Bolivia met Paraguay; de onteigening van de indianen-gemeenschappen in Panama voor de uitbreiding van de veeteelt en in Colombia voor de oliewinning in het Amazonenatuurgebied La Perla; de landbezetting voor de haven van Agua Dulce in Bajo Calima, de expansie van de palmolieproductie, de bananenexport en de uitbreidende mijnbouw in gebieden van zwarte gemeenschappen van Jiguamiandó en Curvaradó, de ondoordachte ontwikkeling van de wegeninfrastructuur in Cacarica door bedrijven en sommige regeringen.

Zo worden de waterbronnen bedreigd, de gemeenschapsprocessen verbroken en de voedselsoevereiniteit bedreigd.

Dankzij het ??succes van de methode om de getuigenissen van de slachtoffers te combineren met lokale en globale analyse zijn we er ons van bewust geworden dat deze gevallen niet geïsoleerd zijn, maar de vraatzucht van het kapitalisme illustreren. In de laatste tien jaar tracht dit kapitalisme haar financiële, milieu-, energie- en voedselcrisis op te lossen, door het verwerven van grond in de hele wereld voor mijnbouw en oliewinning, door de productie van biobrandstoffen en veevoer, de bosbouw en bosontginning.

Deze etappe van landroof verdrijft met geweld de werkelijke eigenaren van de gronden, vernietigt hun heilige plaatsen, vervuilt waterbronnen en versterkt de ontworteling van kinderen en jongeren die onder druk gezet worden om het platteland te verlaten om de sloppenwijken van de steden te gaan bevolken.

Deze investeringen van het kapitaal worden ondersteund door de militairen die deze politiek consolideren in het kader van het ‘Regionaal Initiatief van de Andes’, het plan-Merida en nu ook van de ‘Alliantie van de landen van de Stille Oceaan’.

Vanwege deze militaire aanwezigheid, ondersteund door de Verenigde Staten en de Europese Unie, komen er andere initiatieven van de grond: alternatieve blokken voor continentale integratie zoals ALBA (Bolivariaanse Alliantie voor de Volkeren van Ons Amerika), CELAC (Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische staten) en de UNASUR (Unie van Zuid-Amerikaanse landen). Die moeten zich dichter en dichter aansluiten bij de organisaties en sociale bewegingen van onze volkeren die in het verzet staan.

Wij vinden ook dat onze gemeenschappen hun toestand hebben aangeklaagd en de solidariteit van de wereld hebben gemobiliseerd. Samen hebben ze creatieve manieren om het grondgebied te organiseren gevonden om aan de grondopkopers te weerstaan ??en het behoud van de diversiteit van het leven daarin te beveiligen.

Ze vormen bondgenootschappen met andere maatschappelijke organisaties, ze komen op straat om aan hun burgers de waarde van de grond te doen inzien, en ook de bedreiging van de voedselsoevereiniteit en de milieuvernietiging die de vrijhandelsverdragen veroorzaken aan te klagen. Ze komen eveneens in beweging om regeringen te vormen die garant staan voor het leven, de waardigheid en het zelfbeschikkingsrecht van de volkeren.

Wij oordelen, wij onderscheiden, en wij bidden dat de spiritualiteit van Moeder Aarde verder strekt dan de specifieke religies. Ze is de basis van inheemse tradities, van de Afro-Colombiaanse tradities en het meest authentieke van de religieuze tradities. Ze zien allemaal de aarde als een erfenis die niet kan worden vercommercialiseerd, ze behoort toe aan de levengevende godheden. Men moet er eerbied voor hebben als voor een moeder die leven geeft aan zonen en dochters en de reproductie van het leven mogelijk maakt.

Die spiritualiteit ligt aan de oorsprong van onze volkeren. Ze is is Pacha Mama in het Quechua, Machs Amititg in het Nonam en Dayira Papa Drua in het Embera. Onze oorspronkelijke volkeren leven in de natuur. Hun riten brengen ons in communicatie met het diepste, met de wortels, met de territorialiteit die we zijn: vuur – zon, water – bloed, wind – adem, aarde – lichaam.

In de Bijbel is ze een gave Gods, en erfenis. Daarom weigerde Naboth om de grond te verkopen aan koning Achab die hem wou veroveren op basis van corruptie en macht. Voor Jezus zijn brood, vis en wijn voedsel dat God de Vader aan al zijn kinderen geeft. Tegenover de hebzucht van de rijken in het Romeinse rijk plaatst Jezus het Koninkrijk van God, waarin de goddelijke orde tot doel heeft het gezegende voedsel te garanderen, verdeeld en geschonken aan allen in het hier en het nu.

Deze pluralistische spiritualiteiten zetten ons dus in beweging om de grond te verdedigen als een gemeenschappelijk recht van alle volkeren. Deze strategische actie wordt met grote kracht en overtuiging voortgezet door de gemeenschappen in onze vergadering. We gaan verder met onze wereldwijde taak te zorgen voor het voortbestaan ??van de dochters en zonen van God, Vader en Moeder.

Hij/zij nodigt ons uit om dapper te zijn, om de angst achterwege te laten en ons te tonen zoals we zijn: dochters en zonen van Moeder Aarde. Zo bevestigen we onze spiritualiteit en verdedigen we onze territoria.

Profeten en profetessen zijn ons vooraf gegaan bij de verdediging van het grondgebied en zij bemiddelen voor deze zaak. De woorden van bisschop Leonidas Proaño weerklinken in ons hart: “Ik kijk overal uit naar vechters voor het Leven en de Vrede. We moeten handelen voordat het te laat is, voordat de invasie en de waanzin van bepaalde mensen onze planeet aarde in een dode maan veranderen, in een kerkhof van de ruimte”.

Aan zijn zijde staan Oscar Romero, Dorothy Stang, Luis Espinal, Hector Gallego, Jorge Gerardi, Yolanda Ceron, Camilo Torres en zoveel anderen die tot hun laatste adem gevochten hebben. Zij zijn ons voorgegaan op een weg naar een andere maatschappij waarin waarheid, vrijheid, rechtvaardigheid, solidariteit, broederlijkheid, zelfbeschikking, het leven en de waardigheid van de volkeren mogelijk worden.

Wij worden gemotiveerd tot actie, om van woorden tot daden over te gaan in de erkenning van de rol van de vrouw, het herstellen van agro-ecologische praktijken, het intercultureel tweetalig onderwijs, de recyclage, de terugwinning en het planten van zaden als quinoa, morocho, chuchica, muyoco, aoca, het herstel van inheemse kleding, de kunstnijverheid, de oorspronkelijke muziek, de dans, het weven, de geneeskrachtige kruiden, de traditionele vroedvrouwen en artsen. We moeten allen zoeken naar ons ‘stukje’ land en zo leven in stedelijke omgevingen.

We nemen de taak op ons van coördinatie met andere nationale en internationale netwerken ter verdediging van het grondgebied, die alternatieven opzetten tegen de globalisering van de markt en de landroof. We zijn overeen gekomen ??om sociale mobilisatie te organiseren tegen de buitenlandse eigendom. En we zoeken naar een wetgeving in onze landen die dit in de praktijk verbieden. En we eisen investeringen voor de kleine producenten om toegang te krijgen tot het gebruik van de grond vanuit het zelfbeschikkingsrecht van de volkeren. We willen dat de vrijhandelsovereenkomsten, waar ze bestaan, geannuleerd worden.

Wij handelen vanuit de overtuiging dat de territoria de plaats zijn voor het articuleren van de eis van het recht op gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting, werk, een gezonde omgeving en een omgeving vrij van militarisering. We zullen ook geweldloze directe acties begeleiden voor het herwinnen van het recht op grond. En we zullen bondgenootschappen smeden met allen die werken voor agrarische rechtvaardigheid, voor sociale milieu rechtvaardigheid.

Wij sluiten ons aan bij de Boliviaanse sociale bewegingen die gesteund worden door hun inheemse president, die op zoek is naar de uitoefening van de staatsmacht door de boeren, de inheemsen en de mensen van Afrikaanse afkomst; wij steunen de agrarische revolutie die de eigendom en het zelfbeschikkingsrecht over onze territoria waarborgt, zoals Cloc-Via Campesina zegt.

Tijdens deze vergadering hebben wij onze solidariteit uitgesproken met de agrarische en volksmobilisatie in Colombia waaraan autochtone, zwarte en mestiezen boeren deelnemen. En we sympathiseren ook met de aspiraties van die sectoren van het Ecuadoraanse volk die het Yasuni-bosreservaat willen beschermen.

Wij stellen voor aan de gelovigen in Spanje, die verontwaardigd zijn over het kapitalisme, en die ook slachtoffer zijn van de vastgoedzeepbel en andere uitingen van de crisis van het kapitaal, om onze 4de Conferentie over ‘Geloof en Politiek’ te houden in hun land, dat weerstand biedt. Dit zou een verdere stap zijn in het netwerken voor de articulatie van het verzet van de volkeren die slachtoffer zijn van het kapitalistisch model.

Ondertekenen deze slotverklaring in Quito, in de Andes Universiteit Simon Bolivar, op 31 augustus 2013:

Acción Ecológica – Ecuador
Asociación Cristiana Liberación Imbabura – Ecuador
Asociación de Llamingueros INTIÑAN de Chimborazo – Ecuador
Asociación Sembradores de Paz Inzá Cauca – Colombia
Asociación de Familias de los Consejos Comunitarios de Curvaradó, Jiguamiandó, Pedeguita y Mansilla y Santa Rosa de El Limón – Colombia
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos del Ecuador – CEDHU
Centro Evangelio y Liberación – España
Centro de Auto Liberación Luna Sol – Ecuador
Centro de Formación de Misioneras Indígenas de Ecuador – Ecuador
Centro Kichwa Puka Rumi – Arajuno – Ecuador
Comisión Intereclesial “Justicia y Paz” – Colombia
Comisión de Vivencia “Fe y Política” – Ecuador
Comunidades Eclesiales de Base de Quinindé – Ecuador
Comunidades Eclesiales de Base de Ecuador – Ecuador
Comunidades Eclesiales de Base – Bolivia
Comunidades Eclesiales de Base de Bogotá – Colombia
Comunidades Eclesiales de Base de Medellín – Colombia
Comunidad de Vida y Trabajo La Balsita de Dabeiba – Colombia
Comunidades de Autodeterminación, Vida, Dignidad del Cacarica, Cavida – Colombia
Comunidad Santo Tomás Madrid – España
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Tupac Katari, Rodolfo Machaca – Bolivia
Confederación Pueblos Kichwa Ecuarani – Ecuador
Consejo Comunitario del Río Naya – Colombia
Contexto – Bolivia
Coordinación Popular de Derechos Humanos de Panamá, Copodehupa, – Panamá
Corporación Centro Loja de Promoción y Apoyo a la Mujer
Escuela de Formación Permanente Taita Proaño – Ecuador
Estudiantes Indígenas de Yuracruz Imbabura – Ecuador
Estudiantes Universidad Politécnica Salesiana Quito – Ecuador
Fraternidad Carlos de Foucauld
Fundación Pueblo Indio de Ecuador – Ecuador
Fraternidad Carlos de Foucauld – Ecuador
Guadalupanos – Ecuador
Grupo de Mujeres de Tierra Nueva de Imbabura – Ecuador
Grupo Oscar Arnulfo Romero de Cuba – Cuba
Jambi Huasi – Ecuador
José Arregi, Teólogo – País Vasco
Misioneros Claretianos – Ecuador
Misioneros por la vida de Colombia – Colombia
Movimiento de laicos y laicas de Colombia – Colombia
Movimiento Mons. Proaño de Loja – Ecuador
Organización de Mujeres Juana Azurduy de Padilla – Bolivia
Organización “Guamán Poma” Cotopaxi – Ecuador
Parroquia San Pedro y San Pablo Limones, Esmeraldas – Ecuador
Parroquia Calderón, Quito – Ecuador
Pastoral Penitenciaria Tulcán – Ecuador
Red Ecuménica del Agua – Consejo Mundial de Iglesias
Resguardo Humanitario Nonam Alto Guayacán Bajo Calima – Colombia
Resguardo Humanitario
Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad Oscar Romero – Sicsal
Unión de Organizaciones Campesinas Independientes de Ecuador – UECIPE – Ecuador
Universidad Laica Eloy Alfaro – Ecuador
Vicariato Apostólico de Esmeraldas – Ecuador
Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica Putumayo – Colombia.

(bron: Adital)

(vertaling uit het Spaans door Toon Mondelaers)

take down
the paywall
steun ons nu!