De VN-top over de millenniumdoelstellingen op 25 september in New York. "De boodschap was voorspelbaar: succes, maar niet genoeg. Nood aan een vervolg op de MDG's met behoud van de sterke punten, maar met nieuwe punten in stelling én de oproep om daar met veel middelen, straffe technologie en nieuwe partnerschappen werk van te maken" (foto: UN Photo).
Nieuws, Wereld, Economie, Politiek, Ontwikkelingssamenwerking, 11.11.11, VN-Millenniumdoelstellingen, New york, MDG, Officiële ontwikkelingshulp, Column, Rudy De Meyer, VN-top Millenniumdoelstellingen -

Een voorspelbare boodschap uit New York

NEW YORK - Zoals verwacht werd al bij het begin van de sessie het 'outcome document' goedgekeurd. Een verklaring van de staatshoofden en regeringsleiders waarin ze de balans opmaken van de realisaties van de millenniumdoelstellingen en oproepen om nog eens het onderste uit de kan te halen voor 2015. Er werden ook al enkele krijtlijnen getrokken voor het kader ná 2015.

donderdag 26 september 2013 14:15
Spread the love

Woensdag 25 september werd het high level-event over de VN-millenniumdoelen (MDG’s) en de post-2015-agenda officiëel geopend in New York.

Zou het kunnen dat een obscuur groepje met het plan speelt om hier een bom te gooien? Er zitten hier alleszins meer bekende hoofden dan in een shopping mall in Kenia. Ban Ki-moon was er, John Kerry voor de VS, Wang Yi, de minister van Buitenlandse Zaken van China, president Kagame van Rwanda, Museveni van Oeganda, Zuma van Zuid-Afrika, de eerste minister van Nieuw-Zeeland, …

Ook Kim, de baas van de Wereldbank nam het woord. Een paar rijen voor de NGO-stoelen zaten Bill en Melinda Gates. 

De openingssessie werd op gang getrokken door de voorzitter van de Algemene Vergadering, John Ashe (van Antigua en Barbuda) en Ban Ki-moon. De boodschap was voorspelbaar: succes, maar niet genoeg. Nood aan een vervolg op de MDG’s met behoud van de sterke punten, maar met nieuwe punten in stelling én de oproep om daar met veel middelen, straffe technologie en nieuwe partnerschappen werk van te maken. Zo ver waren we al. 

Ook de woordvoerder van de G77 verraste niet echt door nog eens te beklemtonen dat men de beloftes voor 2015 moet nakomen. Het was een veel gehoorde oproep. Ook voor Ban Ki-moon is het afwerken van de MDG’s het beste uitgangspunt voor het nieuwe kader.

Opvallend ook hoe vaak hier door verschillende mensen werd herhaald dat de sterke punten van de MDG’s (concrete doelen, sterke focus, duidelijke streefcijfers en -datum) zeker in het volgende kader moet worden behouden.

Wereldbank

De president van de Wereldbank pleitte voor slechts twee doelen met scherpe focus: absolute armoede weg in 2030 en verbetering van de situatie van de 40 procent armsten in elk land. Hij beloofde uiterste flexibiliteit in de toepassing van de verschillende financieringsinstrumenten van de Wereldbank en pleitte voor een goede coördinatie van de multilaterale inspanningen onder leiding van de VN.

En hij zei onomwonden dat ODA (de officiële ontwikkelingshulp) belangrijk is, maar dat die jaarlijkse 125 miljard dollar beter kan worden gebruikt, liefst als lokmiddel om privékapitaal aan te trekken voor investering in ontwikkeling. 

En dan was er nog de president van Guyana. Guyana voelt zich slachtoffer van het internationaal systeem. Volgens de president zijn er na de crisis nog geen adequate maatregelen genomen om nieuwe crisissen te vermijden. Dat was voor hem misschien wel de belangrijkste opdracht voor de machtiger landen.

Hij maakte ook duidelijk dat wat Guyana krijgt aan hulp gewoon verdampt als gevolg van ongunstige handelsakkoorden of schuldbetalingen waar ze als middeninkomensland niet vanaf geraken. 

John Kerry kan speechen. Al had hij niet veel te vertellen: “we have to decide to do more”. De markt zal het grotendeels moeten doen: “we moeten boeren meer middelen en toegang tot markten geven om meer voedsel bij meer mensen te brengen”. Hij had het ook nog over het geweld dat een duurzame ontwikkeling ondergraaft.

Chinese succesverhalen

Het was de Chinese minister van Buitenlandse Zaken die op de meest directe manier naar Syrië verwees. Met een veroordeling van chemische wapens en een pleidooi voor een politieke oplossing voor het conflict. Voorts was het voor hem natuurlijk vrij makkelijk om te verwijzen naar wat China van de millenniumdoelen heeft gerealiseerd. Het land is de motor achter de meeste succesverhalen de hier circuleren.

Je wou waarschijnlijk ook nog weten wat Bill en Melinda in petto hadden. Ze waren alvast heel positief over de VN. Hun basisstelling is: de MDG’s werken. Er is meer vooruitgang dan ooit en de vooruitgang versnelt.

Bill Gates stelde dat nieuwe ideeën en innovatie zeker moeten kunnen in het nieuwe kader, maar dat men vooral moet vasthouden aan de pluspunten van het oude. Dat klonk uit zijn mond wel wat eigenaardig.

Intussen is hier één van de vier ronde tafels van de dag begonnen. Ze hebben allemaal hetzelfde thema: de MDG’s en daarna. Het zal u niet verwonderen dat de aandacht al een beetje is verslapt. Na de vijftiende speech over de Millenniumdoelen en de enorme opdracht die er nog ligt, heb je het wel zowat gehad.

Rudy De Meyer

Rudy De Meyer is adjunct-directeur van 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging. Hij volgt deze week in New York de speciale VN-top over de millenniumdoelstellingen in de marge van de Algemene Vergadering van de VN.

(New York, woensdag 25 september 2013)

take down
the paywall
steun ons nu!