Klimaattrein (Foto: Flickr Creative Commons, craftivist collective)
Nieuws, Wereld, Milieu, Politiek, Klimaatverandering, Milleniumdoelstellingen, Verenigde Naties, Polen, Kyotoakkoord, Warschau, Klimaatverdrag, Kyoto, Kyoto-protocol, Kyotoprotocol, COP19, Klimaattrein -

Klimaattrein naar Warschau voor sociaal rechtvaardig en ecologisch verantwoord klimaatakkoord

Klimaat en Sociale rechtvaardigheid zet in november een trein in om klimaat- en sociale bewegingen te verenigen en naar de klimaatonderhandelingen van de VN in Warschau te brengen en te manifesteren voor een rechtvaardig akkoord. "Een groen kapitalisme waarin ongelijkheid blijft toenemen, werkt niet."

dinsdag 24 september 2013 19:32
Spread the love

In 2009 organiseerde Klimaat en Sociale rechtvaardigheid al een trein naar de klimaatonderhandelingen in Kopenhagen. De verwachtingen voor de top waren hooggespannen, maar het resultaat was voor veel activisten een teleurstelling.

Natalie Eggermont van Klimaat en Sociale rechtvaardigheid: “De resultaten van de top waren om te huilen, maar wat er gebeurde op de trein was zeer geslaagd. Er waren bijna 1000 passagiers die samen een inspirerende reis maakten, waar nog steeds over nagepraat wordt. Dat willen we dit jaar weer neerzetten.”

Van 11 tot en met 22 november vinden de internationale klimaatonderhandelingen plaats in de Poolse hoofdstad Warschau. Het is de negentiende keer dat landen samenkomen in een ‘Conferentie van de Partijen’ (COP), georganiseerd door de Verenigde Naties.

“Niet wachten tot 2015”

In 2015 staan er op het gebied van klimaatpolitiek een paar belangrijke zaken te gebeuren. Denk aan de Millenniumdoelstellingen, waarvan de ‘deadline’ 2015 is, of de top in 2015 in Parijs, waar een opvolger voor het Kyotoprotocol ondertekend moet worden.

De VN-top in november in Warschau (COP19) is een aanloop naar dit groter overleg in Parijs in 2015. In Parijs moet er een bindend akkoord tussen alle landen van de wereld gesloten worden, ter vervanging voor het Kyotoprotocol, dat van 2008 tot 2012 de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen regelde.

Globale besluitvorming doet er (ook) toe

Eggermont: “Veel organisaties wachten tot 2015 met mobiliseren, maar de grote lijnen van het akkoord dat in 2015 op tafel zal worden gelegd, worden nu, veelal achter gesloten deuren, vastgelegd. Als we verandering willen, moeten we nú pushen voor een ambitieus en rechtvaardig akkoord in 2015.”

Koen Verdegem van het organisatieteam: “Kopenhagen was een desillusie, waarna de focus van veel groene initiatieven is verschoven naar lokaal en individueel. De globale processen gaan echter gewoon door, dat moeten we niet uit het oog verliezen.”

Klimaattrein

De klimaattrein fungeert als een platform voor debatten rond klimaatproblematiek en sociale rechtvaardigheid.  Sociale organisaties, milieuorganisaties en vakbonden zullen meegaan en op de trein bijdragen leveren. De organisatie hoopt dat de trein voedingsbodem zal bieden voor nauwere samenwerking tussen organisaties.

De trein vertrekt op 15 november in Brussel, om op 16 november aanwezig te kunnen zijn bij de Mars voor ‘Rechtvaardige Transitie en Waardig Werk’. Doelstelling is om tussen de 500 en 1000 reizigers mee te nemen. 

Onder de organisaties die mee gaan, zijn onder meer JNM, Oxfam, BBL, COMAC, HEAL, Geneeskunde voor het Volk, Intal, Solidair, ACV en Powershift Belgium. Geïnteresseerden kunnen een ticket kopen of de trein sponsoren, waarmee de gemiddelde prijs van tickets verder omlaag gaat. Ook is er de mogelijkheid om de trein uit te wuiven in Brussel.

Polen: daar waar het ijzer het heetst is

Polen, het gastland voor COP19, is een plek waar de problematiek die de trein wil aansnijden heel zichtbaar is. Eggermont: “Polen is geen ecologisch voorbeeldland, de industrie draait volledig op fossiele brandstoffen. Het land laat zien hoe klimaat en sociale issues samengaan: de Poolse kolencentrales per direct sluiten helpt de lokale arbeiders en vakbonden, die een belangrijke rol hebben in de energietransitie, niet vooruit.”

“Een transitie naar een duurzame, koolstofarme samenleving schept mogelijkheden om jobs te creeëren, maar daar moet de overheid een actieve rol in spelen.”

“Neem het voorbeeld van Ford Genk. Bij het sluiten had de fabriek in handen kunnen komen van de arbeiders, die dan met steun van de overheid de productie hadden kunnen omvormen. Van auto’s naar elektrische busjes bijvoorbeeld. Hetzelfde kunnen we doen bij het sluiten van de kerncentrales: de arbeiders actief betrekken in de ombouwing van de sector.”

Verdegem: “Er wordt veel gesproken over individuele verantwoordelijkheid, maar hoe kun je van mensen verlangen dat ze vaker het openbaar vervoer nemen, als het OV niet goed functioneert? Of van gezinnen met een laag inkomen verwachten dat ze lokale biologische groentjes kopen? Wij willen dat de politiek de weg vrijmaakt voor een maatschappij waarin duurzame keuzes voor iedereen toegankelijk zijn”

Ecologisch en sociaal verantwoord

Ook op globale schaal speelt het thema van sociale rechtvaardigheid. Veel lage inkomenslanden, die nauwelijks hebben bijgedragen aan het ontstaan van klimaatverandering, maar er wel de gevolgen van voelen, moeten onder een toekomstig verdrag mogelijk ook inboeten.

Een Klimaatfonds, waarbij rijke landen armere landen compenseren, staat dan ook hoog op de COP-agenda.

Eggemont: “Als we een groen kapitalisme verwezenlijken, verpesten we het klimaat misschien niet meer, maar dan blijft de ongelijkheid tussen mensen groeien. Sociale organisaties en de milieubeweging moeten hun krachten bundelen, dat is het vertrekpunt van de trein. Alleen zo zullen we het systeem dat aan de basis ligt van zowel de ecologische en economische crisis kunnen veranderen.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!