Nieuws, Economie, België, Werkgelegenheid, Alfacam, AED-group, Videohouse, Lint -

Overname beperkt banenverlies bij Alfacam

De toezichthouders van het failliete bedrijf Alfacam in Lint hebben precies, vijf maanden en één dag na de faling van het mediabedrijf, een oplossing kunnen vinden in dit moeilijke dossier. Daarmede is echter nog niet alles uitgeklaard.

zondag 22 september 2013 12:00
Spread the love

De AED-group, een internationale speler in het aanbieden van audiovisuele faciliteiten, neemt het mediacenter in Lint over, terwijl Videohouse de volledige technische uitrusting voor haar rekening neemt. Geen van beide bedrijven wilde zich echter uitspreken over de exacte overnameprijs, maar volgens curator, Alain Van den Cloot, gaat het om een totaalbedrag van ongeveer 25 miljoen euro. Bovendien had Alfacam nog voor zo’n vier miljoen aan uitstaande vorderingen te innen en werd tijdens de curatele vijf miljoen euro aan activiteiten binnengehaald.

Schuldeisers

Toch zal dit wellicht niet volstaan om de ruim vijfhonderd schuldeisers te vergoeden. Men weet ook nog niet of de Vlaamse overheid, die in het verleden waarborgen heeft gegeven aan Alfacam, geld zal verliezen: ‘Er moet nog heel wat worden uitgeklaard’, zegt Alain Van den Cloot. “Want voor een omvangrijk faillissement als dit moet je toch zo’n twee jaar rekenen vooraleer alles is afgehandeld.”

Werkgelegenheid

Ook voor de werknemers van Alfacam is er nog veel onzekerheid. Videohouse, dochter van de Franse Euro Media Group, neemt alvast 26 werknemers over die aan de slag kunnen blijven in Vlaanderen. De AED-group garandeert dan weer het voorzetten van de lopende zaken van Alfacam en zal 12 mensen tewerkstellen. Zodoende is een derde van de tewerkstelling gered.

Investeringen

Het bedrijf gaat bovendien vijf miljoen investeren in het complex. Minder geschikte commerciële ruimtes zullen een andere invulling krijgen en de nieuwe eigenaar gaat onderhandelingen met politici starten over de invulling van de oude Sobemi-site. Die terreinen zitten immers ook in het pakket, maar wat daar mee moet gebeuren is vooralsnog niet duidelijk.

De lokale vertegenwoordigers van de vakbonden hopen nu dat dit later tot extra werkgelegenheid zal leiden, want het faillissement van Alfacam, waar nog niet zolang geleden 250 mensen werden tewerkgesteld, is in de streek nog niet helemaal verteerd.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!