Rajendra K Pachauri, voorzitter van het IPCC (Foto: Flickr Creative Commons, Kris Krüg voor PopTech)
Nieuws, Wereld, Economie, Milieu, Klimaatverandering, IPCC, Klimaatopwarming, Klimaatsceptici, Opwarming van de aarde, Rajendra Pachauri, Analyse, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) -

Klimaatsceptici pogen nog te verschijnen IPCC-rapport onderuit te halen

Ontkenners van klimaatverandering proberen het nieuwe rapport van het Intergovernal Panel on Climate Change (IPCC), dat op 27 september zal verschijnen, reeds vóór publicatie in diskrediet te brengen. In het rapport zullen vooraanstaande wetenschappers stellen dat ze 95 procent zeker zijn dat de mens verantwoordelijk is voor opwarming van de aarde.

vrijdag 20 september 2013 23:00
Spread the love

Rajendra K Pachauri, voorzitter van het klimaatpanel van de Verenigde Naties, zegt niet onder de indruk te zijn van de tegencampagne om het op 27 september te verschijnen IPCC-rapport al op voorhand onderuit te halen. Pachuari liet weten dat hij ervan overtuigd is dat de hoge kwaliteit van de wetenschappelijke bevindingen in het rapport zullen aanzetten tot klimaatactie.

Tijd voor actie

“Er wordt voldoende informatie verschaft die rationele mensen en beleidsmakers over de hele wereld zal doen inzien dat er actie moet worden ondernomen tegen klimaatverandering”, zei Pachauri tijdens een ‘conference call’ op 19 september, georganiseerd door de Natural Resources Defence Council.

De bevindingen van het IPCC komen tot stand via consensus, waardoor de conclusies als terughoudend worden gezien.

Organisaties die de wetenschap achter klimaatverandering verwerpen en die beperkingen op de uitstoot van broeikasgassen willen voorkomen, waaronder het Amerikaanse Heartland Institute, proberen de bevindingen van het IPCC-rapport teniet te doen.

Amerikaanse denktanks lanceren tegenrapport

“Het doel is om het publiek, de wetenschap en de media te laten weten dat het nieuwe IPCC-rapport niet de wetenschap bevat waarop geïnformeerde beslissingen genomen kunnen worden”, zegt Jim Lakely, woordvoerder van het Heartland Institute, een denktank gevestigd in Chicago.

Heartland kwam vorig jaar in het nieuws wegens het plaatsen van billboards langs Amerikaanse snelwegen met daarop foto’s van ‘Unabomber’ Ted Kaczynski. Naast de foto van Kaczynski stond de tekst “Ik geloof nog steeds in klimaatverandering. U ook?”.

Heartland nam het initiatief tot het vormen van het Nongovernmental International Panel on Climate Change (NIPCC), dat op dinsdag 17 september met een rapport van 1200 pagina’s over klimaatverandering kwam, samengesteld door een internationaal team van 40 wetenschappers die de bevindingen van de 830 wetenschappers van het IPCC te alarmerend vinden.

Klimaatsceptici oneens met bevindingen IPCC

Heartland is niet de enige Amerikaanse denktank die verwarring wil zaaien rond de oorzaken en het bestaan van klimaatverandering. Ook het Science & Environmental Policy Project, een onderzoeksgroep opgericht door klimaatscepticus Fred Singer en het Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change, een organisatie die niet gelooft in klimaatverandering en deels gefinancierd wordt door oliebedrijf Exxon Mobile, werkten mee aan het tegenrapport.

Het IPCC brengt in opdracht van de VN wetenschappelijke overzichten uit over de stand van zaken rond klimaatverandering. De oorzaken en gevolgen van klimaatverandering worden erin besproken, alsook maatregelen die klimaatverandering tegen zouden kunnen gaan.

830 wetenschappers werkten aan IPCC-rapport

Meer dan 830 vooraanstaande internationale wetenschappers hebben zes jaar lang aan het inmiddels vijfde IPCC-rapport gewerkt. Het nieuwe rapport zal gefaseed verschijnen in 2013 en 2014, met in september het eerste deel, de zogenaamde “Samenvatting voor beleidsmakers”.

Het IPCC werd in 1988 opgericht door de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) en het United Nations Environment Programme (UNEP), dat beleidsmakers die met klimaatproblematiek te maken hebben moet voorzien van de meeste relevante en actuele informatie uit het wetenschappelijk onderzoek rond klimaatverandering.

take down
the paywall
steun ons nu!