Nieuws, Politiek, België, Bart de wever -

Bye bye zeeklassen, welkom Milton Friedman

In de besparingsdrift van het nieuwe Antwerpse college moeten ook de zee- en bosklassen er aan geloven. Gedaan met de betaalbare uitstappen voor alle kinderen. In ruil komen er vouchers. De Wever en Marinower grijpen daarmee terug naar een idee van de neoliberale peetvader Milton Friedman.

donderdag 19 september 2013 23:53
Spread the love

De bosklassen worden al sinds 1904 aangeboden. In 1962 volgden de zeeklassen in Home Mathilde Schroyens in Sint-Idesbald (Koksijde). Het nieuwe gemeentebestuur van Bart De Wever veegt de spons over die lange geschiedenis.

Wat die zee- en bosklassen betekenen is te lezen op de website van de stad Antwerpen.

“Voor heel wat ouders betekent een schooluitstap een grote hap uit het gezinsbudget. Omdat het Antwerpse stadsbestuur alle leerlingen de kans wil geven om deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten, wordt de deelnameprijs bewust zeer laag gehouden.”

Ouders betaalden 60 euro om hun kind een weekje naar zee te laten gaan. De stad Antwerpen betaalde de resterende 380 euro. Ouders voor wie de 60 euro te veel was, konden beroep doen op het sociaal fonds.

Of zoals het op de stadswebsite verwoord wordt:

“We streven namelijk samen naar gelijke onderwijskansen voor àlle Antwerpse kinderen en jongeren. Ook buitenschoolse uitstappen zijn belangrijk in het leerproces van kinderen. Elke Antwerpse leerling moet dan ook kunnen deelnemen aan buitenschoolse activiteiten.”

Dat stukje onderwijsdemocratie gaat nu verloren. Home Mathilde Schroyens in Sint-Idesbald gaat dicht vanaf het schooljaar 2014-2015. Ook de schoolkolonie Diesterweg in Kalmthout moet er aan geloven.

Als schamele troost krijgen de scholen vanaf volgend schooljaar een voucher van 60 euro per leerling. Daarmee moet de school dan zelf een activiteit financieren.

Door de publiek gefinancierde bosklassen te vervangen door vouchers tonen burgemeester Bart De Wever en schepen van Onderwijs Claude Marinower dat ze hun klassiekers kennen. De econoom Milton Friedman, één van de vaders van het neoliberalisme, pleitte al in de jaren ’50 voor de invoering van vouchers in het onderwijs. De vouchers kregen ook een hoofdstuk in zijn invloedrijke boek Capitalism and Freedom.

Friedman stelt voor om niet het onderwijs te financieren, maar om leerlingen een voucher te geven. Dat zou de competitie tussen scholen aanwakkeren. Zij zouden dan verplicht zijn te hengelen naar de vouchers van de leerlingen.

In 1980 kreeg Friedman de kans het vouchersysteem in te voeren in het Chili van dictator Pinochet. Sinds 2006 voeren de Chileense studenten actie om het systeem terug af te schaffen. In de voorbije campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen legde de Republikein Mitt Romney het voorstel van Friedman opnieuw op tafel. Obama toonde zich een tegenstander van de vouchers.  

De Wever en Marinower zouden wel eens de tegenstand onderschat kunnen hebben. Een Facebook-groep haalde al snel 5500 leden. Er is ook een petitie die al 2000 handtekeningen verzamelden in enkele uren tijd. 

take down
the paywall
steun ons nu!