Sinds het begin van de verkiezingscampagne op 26 augustus zijn er wel een aantal verkiezingsmeetings geweest van politieke partijen die aan de verkiezingen deelnemen, maar de opkomst bleef telkens relatief beperkt (foto: 11.be).
Nieuws, Afrika, Politiek, 11.11.11, Rwanda, Victoire Ingabire, Civiele samenleving, Verkiezingswaarnemers, Persvrijheid aan banden, President Paul Kagame, Centraal-Afrika, Parlementsverkiezingen, Gebied van de Grote Meren, Front Patriotique Rwandais (FPR), Bernard Ntaganda, Pro Femmes/Twese Hamwe, FDU-Inkingi, PS-Imberakuri, Democratische ruimte, LDGL (Ligue des Droits de la personne dans la région des Grands Lacs), Epimac Kwokwo, Vrouwenorganistatie - 11.11.11

Rwandezen trekken naar de stembus

Op 16 september worden parlementsverkiezingen gehouden in Rwanda. Deze verkiezingen vinden plaats in een context van zeer beperkte bewegingsruimte voor de politieke oppositie, het middenveld en de pers om een kritische stem te laten horen. 441 kandidaten zullen dingen naar 53 zitjes in het Rwandese halfrond. Dinsdag 17 september worden dan de 24 vrouwelijke parlementsleden verkozen en op 18 september zijn de vertegenwoordigers van de jeugd aan de beurt.

maandag 16 september 2013 15:20
Spread the love

De modale Rwandees lijkt echter niet echt wakker te liggen van deze verkiezingen. Sinds het begin van de campagne op 26 augustus zijn er wel een aantal verkiezingsmeetings geweest van politieke partijen die aan de verkiezingen deelnemen, maar de opkomst bleef telkens relatief beperkt.

Ook in de media wordt er betrekkelijk weinig aandacht besteed aan deze verkiezingen. Wel ontploften er eind vorige week opnieuw twee granaten op drukbezochte plaatsen in Kigali, met in beide gevallen een dodelijk slachtoffer en samen ruim 20 gewonden tot gevolg. Het valt niet uit te sluiten dat dit verband houdt met de nakende verkiezingen.

Weinig keuze

Dat er weinig animo is voor de verkiezingen, is niet verwonderlijk: er is dan ook niet veel keuze in het stemhokje. Echte oppositiepartijen worden van de stembrief geweerd, verschillende opposanten, onder wie de voorzitters van twee oppositiepartijen, Victoire Ingabire (FDU-Inkingi) en Bernard Ntaganda (PS-Imberakuri), zitten in de gevangenis.

De Democratische Groene Partij van Rwanda (DGPR) kreeg pas zo laat groen licht voor haar registratie als politieke partij dat de tijd te kort was om voor deze verkiezingen nog een effectieve campagne op te zetten en uit te voeren …

Andere partijen die wel geregistreerd zijn en wier kandidaten wel goedgekeurd zijn, beschrijven zichzelf wel als ‘oppositie’, maar hun programma verschilt nauwelijks van dat van de dominante partij RPF (Rwandees Patriottisch Front). Ze steunen president Paul Kagame volledig.

Ook de verkiezing van de vertegenwoordigers van belangengroepen in het parlement – vrouwen, personen met een beperking en jongeren – verloopt op een weinig transparante en democratische manier. Het is dus nogal voorspelbaar dat het RPF opnieuw een hoge score en een absolute meerderheid zal behalen.

Intimidaties

Epimac Kwokwo, directeur van de regionale mensenrechtenkoepel LDGL (Ligue des Droits de la personne dans la région des Grands Lacs), vindt nochtans dat deze verkiezingen erg belangrijk zijn voor het land. “De nieuw verkozen parlementariërs beslissen over het budget, nieuwe wetten en over een mogelijke grondwetswijziging die de huidige president een derde mandaat kan bezorgen. Deze verkiezingen zijn een test om te zien of Rwanda klaar is voor een democratie die naam waardig.”

Terwijl Rwanda het op economisch vlak vrij goed doet, wordt het land gekenmerkt door een manifest gebrek aan democratische ruimte.

Niet alleen de oppositie heeft het erg moeilijk, ook het onafhankelijke middenveld krijgt iedere dag klappen te verduren en kritische pers is zo goed als onbestaande. Middenveldorganisaties, zoals mensenrechtenorganisatie en 11.11.11-partner Liprodhor, hebben te kampen met bemoeienis door de overheid. Intimidaties en bedreigingen aan het adres van mensenrechtenverdedigers zijn schering en inslag in het kleine Centraal-Afrikaanse land.

Het Rwandese middenveld heeft verschillende monitoringmissies voorzien. De Rwandese 11.11.11-partners LDGL (1) en Pro Femmes (2) zullen zowel de voorbereiding, de stembusgang zelf als de nasleep van de verkiezingen observeren.

Naast het ondersteunen van de partnerorganisaties die actief zijn rond de verkiezingen zullen er ook enkele medewerkers van 11.11.11 tijdens de verkiezingen op het terrein zijn. Zij zullen de voorbereiding, de stembusgang en de nasleep ervan met hun Rwandese partners op de voet worden gevolgen.

Voetnoten:

(1) LDGL (Ligue des Droits de la personne dans la région des Grands Lacs): de regionale koepel van mensenrechtenorganisaties in het Centraal-Afrikaanse Grote Merengebied. Ze heeft leden en antennes in de drie landen: Rwanda, Burundi en Congo. LDGL is een gereputeerde mensenrechtenorganisatie, die heel wat geloofwaardigheid in binnen-en buitenland heeft opgebouwd. Vanwege haar grensoverschrijdende structuur, kan LDGL zich in Rwanda nog vrij kritisch uitdrukken. Tijdens de verkiezingen zullen LDGL-vertegenwoordigers regelmatig een situatierapport publiceren.

(2) Pro Femmes/Twese Hamwe: de koepel van de Rwandese vrouwenorganisaties werd opgericht in 1993 en bestaat vandaag uit 48 lidorganisaties. Pro Femmes wil meebouwen aan verzoening en aan de structurele ontwikkeling van het land door te ijveren voor gelijke kansen en sociale rechtvaardigheid. Pro Femmes wil in het kader van de realisatie van de VN-millenniumdoelstellingen vooral bijdragen aan de armoedebestrijding bij vrouwen.

De grote invalshoeken zijn: armoede bij vrouwen bestrijden door sociaal-economische initiatieven op het platteland; versterken van de lidorganisaties door omkadering, vorming en opleiding van het personeel en de vrijwilligers; sensibiliseren van vrouwen om deel te nemen aan de politieke besluitvorming; het versterken van vrouwelijk leiderschap bij de gedecentraliseerde overheden zoals gemeenten en districten.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!