Het blijft roeren in Sint-Niklaas

Het blijft roeren in Sint-Niklaas

zondag 15 september 2013 12:45
Spread the love

Het debat over de privatisering van de vuilkar is zeker nog niet gaan liggen. Het stadsbestuur hoopt dat de bladzijde van de volksraadpleging nu is omgeslagen en het sociale klimaat opnieuw rustig wordt.

Het is te begrijpen dat het bestuur nu hoopt in alle rust te kunnen verder werken en de besparingen kan door voeren die ze nodig acht. Dit zonder protest. Dat is wellicht ijdele hoop.

De volksraadpleging heeft veel energie gekost  van vakbonden en personeel. De klap die er op volgde na dat het bestuur koudweg melde dat privatisering, ondanks de uitslag van het referendum, toch door gaat heeft velen ontredderd. Het was een koude douche.

De extra gemeenteraad van vrijdag 13 september naar aanleiding van de volksraadpleging lokte weliswaar enkele honderden manifestanten. Het aantal personeelsleden van het stadhuis was al bij al vrij beperkt.  Mensen zijn moe, ontgoocheld maar ook bang voor hun job. Ze weten allemaal goed dat de besparingen er staan aan te komen en dat deze besparingen ook wel eens hun dienst zou kunnen treffen.

De woede blijft echter. Een vonk kan voldoende zijn om het vuur terug te doen aanwakkeren. Vakbonden en personeel hebben laten zien dat ze er staan. En naast de ontreddering is er ook de trots. Personeel en vakbonden hebben de bevolking betrokken in het debat (terwijl het bestuur alles deed om de bevolking buiten het debat te houden). Vakbonden en personeel hebben van groot deel van de bevolking ook de steun gevoeld. Dit maakt dat de vermoeibaarheid en angst wel eens snel plaats kunnen maken voor zelfvertrouwen en strijdbaarheid.

Ook de bevolking is nu wakker. Zij weten wat het stadsbestuur over hun mening denkt. Voor het stadsbestuur is de stem van het volk niet van tel. Zij mogen om de zes jaar een bolletje kleuren en dan dient er gezwegen te worden. Het was één van de redenen waarom vele mensen niet zijn komen opdagen voor de volksraadpleging. Het was dan ook cynisch dat de NVA doodleuk wist mee te delen dat de 82% niet kwamen stemmen achter het beleid van het bestuur stonden. Maar het debat op straat blijft. Meer en meer mensen beseffen dat de kleine man moet opdraaien voor de crisis waar zij geen schuld aan hebben.

Deze volksraadpleging zal daarom niet het einde zijn. Dit is slecht een zaadje dat kansen heeft om te ontkiemen en waar iets moois kan uit groeien.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!